blob: 980d8701382689f05d479fd1e7dee10b3289de1a [file] [log] [blame]
; RUN: llc -march=hexagon -mcpu=hexagonv60 -O2 -disable-post-ra < %s | FileCheck %s
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vsetq(r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.eq(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uw,v{{[0-9]*}}.uw)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uw,v{{[0-9]*}}.uw)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} &= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uw,v{{[0-9]*}}.uw)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} |= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.uw,v{{[0-9]*}}.uw)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} ^= vcmp.gt(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = xor{{[0-9]*}}(q{{[0-3]}},q{{[0-3]}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = v
; CHECK: v{{[0-9]*}} = valign(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = valign(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vand(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} |= vand(q{{[0-3]}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vdelta(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vlalign(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vlalign(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vmux(q{{[0-3]}},v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vnot(v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vor{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vr{{[0-9]*}}delta(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vr{{[0-9]*}}or{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}} = vxor{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vadd(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vdeal(v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vdeale(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vlut32(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b |= vlut32(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vnav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vpack(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vpacke(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vpacko(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vr{{[0-9]*}}ound(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vshuff(v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vshuffe(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vshuffo(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.b = vsub(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vabs(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vabs(v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vadd(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vadd(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasl(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasl(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vdeal(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vdmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h += vdmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vlsr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmax(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmin(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmpyi(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vmpyi(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h += vmpyi(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h += vmpyi(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vnav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vnor{{[0-9]*}}mamt(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vpack(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vpacke(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vpacko(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vpopcount(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vr{{[0-9]*}}ound(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vsat(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vshuff(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vshuffe(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vshuffo(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vsub(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.h = vsub(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vabsdiff(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vadd(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vmax(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vmin(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vpack(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vr{{[0-9]*}}ound(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vsat(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.ub = vsub(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vabsdiff(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vabsdiff(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vadd(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vcl0(v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vlsr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.uh,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vmax(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vmin(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vpack(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vr{{[0-9]*}}ound(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uh = vsub(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw = vabsdiff(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw = vcl0(v{{[0-9]*}}.uw)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw = vlsr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.uw,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.uw += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vabs(v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vabs(v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vasl(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vasl(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vasl(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vasr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.uh,#1):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.uh,#1):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vinser{{[0-9]*}}t(r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vinser{{[0-9]*}}t(r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vinser{{[0-9]*}}t(r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vlsr{{[0-9]*}}(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmax(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmin(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpye(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyi(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyi(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyi(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyi(v{{[0-9]*}}.w,r{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyie(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyie(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyie(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyieo(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyio(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyo(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vmpyo(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyo(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}r{{[0-9]*}}nd:{{[0-9]*}}sat:{{[0-9]*}}shift
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vmpyo(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}<<1:{{[0-9]*}}sat:{{[0-9]*}}shift
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vnav{{[0-9]*}}g(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vnor{{[0-9]*}}mamt(v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vcombine(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vdeal(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vshuff(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vshuff(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vshuff(v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: q{{[0-3]}} = vand(v{{[0-9]*}},r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}} = vswap(q{{[0-3]}},v{{[0-9]*}},v{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b = vshuffoe(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vadd(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vlut16(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h |= vlut16(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}})
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vmpy(v{{[0-9]*}}.b,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vshuffoe(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vsub(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vsxt(v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.b,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h += vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h = vunpack(v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h |= vunpacko(v{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh += vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh += vmpy(v{{[0-9]*}}.ub,v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vunpack(v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh = vzxt(v{{[0-9]*}}.ub)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vdsad(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh,r{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw += vdsad(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uh,r{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vmpy(v{{[0-9]*}}.uh,r{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vmpy(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw += vmpy(v{{[0-9]*}}.uh,r{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw += vmpy(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vr{{[0-9]*}}sad(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw += vr{{[0-9]*}}sad(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.ub,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vunpack(v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.uw = vzxt(v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vadd(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vdmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vmpa(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vmpy(v{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.h):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vmpy(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vr{{[0-9]*}}mpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.ub,r{{[0-9]*}}.b,#0)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}.h,v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}.uh,v{{[0-9]*}}.uh)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vsub(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w,v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w):{{[0-9]*}}sat
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vsxt(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w += vtmpy(v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.h,r{{[0-9]*}}.b)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w = vunpack(v{{[0-9]*}}.h)
; CHECK: v{{[0-9]*}}:{{[0-9]*}}.w |= vunpacko(v{{[0-9]*}}.h)
target datalayout = "e-m:e-p:32:32:32-i64:64:64-i32:32:32-i16:16:16-i1:8:8-f64:64:64-f32:32:32-v64:64:64-v32:32:32-a:0-n16:32"
target triple = "hexagon"
@K = global i64 0, align 8
@src = global i8 -1, align 1
@vecpreds = common global [15 x <16 x i32>] zeroinitializer, align 64
@Q6VecPredResult = common global <16 x i32> zeroinitializer, align 64
@vectors = common global [15 x <16 x i32>] zeroinitializer, align 64
@VectorResult = common global <16 x i32> zeroinitializer, align 64
@vector_pairs = common global [15 x <32 x i32>] zeroinitializer, align 128
@VectorPairResult = common global <32 x i32> zeroinitializer, align 128
@dst_addresses = common global [15 x i8] zeroinitializer, align 8
@ptr_addresses = common global [15 x i8*] zeroinitializer, align 8
@src_addresses = common global [15 x i8*] zeroinitializer, align 8
@dst = common global i8 0, align 1
@ptr = common global [32768 x i8] zeroinitializer, align 8
; Function Attrs: nounwind
define i32 @main() #0 {
entry:
%retval = alloca i32, align 4
store i32 0, i32* %retval, align 4
%0 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%1 = bitcast <16 x i32> %0 to <512 x i1>
%2 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 1), align 64
%3 = bitcast <16 x i32> %2 to <512 x i1>
%4 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.and(<512 x i1> %1, <512 x i1> %3)
%5 = bitcast <512 x i1> %4 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %5, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%6 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%7 = bitcast <16 x i32> %6 to <512 x i1>
%8 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 1), align 64
%9 = bitcast <16 x i32> %8 to <512 x i1>
%10 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.and.n(<512 x i1> %7, <512 x i1> %9)
%11 = bitcast <512 x i1> %10 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %11, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%12 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%13 = bitcast <16 x i32> %12 to <512 x i1>
%14 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.not(<512 x i1> %13)
%15 = bitcast <512 x i1> %14 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %15, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%16 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%17 = bitcast <16 x i32> %16 to <512 x i1>
%18 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 1), align 64
%19 = bitcast <16 x i32> %18 to <512 x i1>
%20 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.or(<512 x i1> %17, <512 x i1> %19)
%21 = bitcast <512 x i1> %20 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %21, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%22 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%23 = bitcast <16 x i32> %22 to <512 x i1>
%24 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 1), align 64
%25 = bitcast <16 x i32> %24 to <512 x i1>
%26 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.or.n(<512 x i1> %23, <512 x i1> %25)
%27 = bitcast <512 x i1> %26 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %27, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%28 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%29 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vandvrt(<16 x i32> %28, i32 -1)
%30 = bitcast <512 x i1> %29 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %30, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%31 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%32 = bitcast <16 x i32> %31 to <512 x i1>
%33 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%34 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vandvrt.acc(<512 x i1> %32, <16 x i32> %33, i32 -1)
%35 = bitcast <512 x i1> %34 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %35, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%36 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%37 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%38 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqb(<16 x i32> %36, <16 x i32> %37)
%39 = bitcast <512 x i1> %38 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %39, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%40 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%41 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%42 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqh(<16 x i32> %40, <16 x i32> %41)
%43 = bitcast <512 x i1> %42 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %43, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%44 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%45 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%46 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqw(<16 x i32> %44, <16 x i32> %45)
%47 = bitcast <512 x i1> %46 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %47, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%48 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%49 = bitcast <16 x i32> %48 to <512 x i1>
%50 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%51 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%52 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqb.and(<512 x i1> %49, <16 x i32> %50, <16 x i32> %51)
%53 = bitcast <512 x i1> %52 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %53, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%54 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%55 = bitcast <16 x i32> %54 to <512 x i1>
%56 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%57 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%58 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqh.and(<512 x i1> %55, <16 x i32> %56, <16 x i32> %57)
%59 = bitcast <512 x i1> %58 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %59, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%60 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%61 = bitcast <16 x i32> %60 to <512 x i1>
%62 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%63 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%64 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqw.and(<512 x i1> %61, <16 x i32> %62, <16 x i32> %63)
%65 = bitcast <512 x i1> %64 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %65, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%66 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%67 = bitcast <16 x i32> %66 to <512 x i1>
%68 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%69 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%70 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqb.or(<512 x i1> %67, <16 x i32> %68, <16 x i32> %69)
%71 = bitcast <512 x i1> %70 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %71, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%72 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%73 = bitcast <16 x i32> %72 to <512 x i1>
%74 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%75 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%76 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqh.or(<512 x i1> %73, <16 x i32> %74, <16 x i32> %75)
%77 = bitcast <512 x i1> %76 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %77, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%78 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%79 = bitcast <16 x i32> %78 to <512 x i1>
%80 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%81 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%82 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqw.or(<512 x i1> %79, <16 x i32> %80, <16 x i32> %81)
%83 = bitcast <512 x i1> %82 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %83, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%84 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%85 = bitcast <16 x i32> %84 to <512 x i1>
%86 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%87 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%88 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqb.xor(<512 x i1> %85, <16 x i32> %86, <16 x i32> %87)
%89 = bitcast <512 x i1> %88 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %89, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%90 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%91 = bitcast <16 x i32> %90 to <512 x i1>
%92 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%93 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%94 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqh.xor(<512 x i1> %91, <16 x i32> %92, <16 x i32> %93)
%95 = bitcast <512 x i1> %94 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %95, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%96 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%97 = bitcast <16 x i32> %96 to <512 x i1>
%98 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%99 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%100 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.veqw.xor(<512 x i1> %97, <16 x i32> %98, <16 x i32> %99)
%101 = bitcast <512 x i1> %100 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %101, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%102 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%103 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%104 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtb(<16 x i32> %102, <16 x i32> %103)
%105 = bitcast <512 x i1> %104 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %105, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%106 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%107 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%108 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgth(<16 x i32> %106, <16 x i32> %107)
%109 = bitcast <512 x i1> %108 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %109, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%110 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%111 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%112 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtub(<16 x i32> %110, <16 x i32> %111)
%113 = bitcast <512 x i1> %112 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %113, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%114 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%115 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%116 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuh(<16 x i32> %114, <16 x i32> %115)
%117 = bitcast <512 x i1> %116 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %117, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%118 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%119 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%120 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuw(<16 x i32> %118, <16 x i32> %119)
%121 = bitcast <512 x i1> %120 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %121, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%122 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%123 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%124 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtw(<16 x i32> %122, <16 x i32> %123)
%125 = bitcast <512 x i1> %124 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %125, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%126 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%127 = bitcast <16 x i32> %126 to <512 x i1>
%128 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%129 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%130 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtb.and(<512 x i1> %127, <16 x i32> %128, <16 x i32> %129)
%131 = bitcast <512 x i1> %130 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %131, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%132 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%133 = bitcast <16 x i32> %132 to <512 x i1>
%134 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%135 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%136 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgth.and(<512 x i1> %133, <16 x i32> %134, <16 x i32> %135)
%137 = bitcast <512 x i1> %136 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %137, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%138 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%139 = bitcast <16 x i32> %138 to <512 x i1>
%140 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%141 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%142 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtub.and(<512 x i1> %139, <16 x i32> %140, <16 x i32> %141)
%143 = bitcast <512 x i1> %142 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %143, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%144 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%145 = bitcast <16 x i32> %144 to <512 x i1>
%146 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%147 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%148 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuh.and(<512 x i1> %145, <16 x i32> %146, <16 x i32> %147)
%149 = bitcast <512 x i1> %148 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %149, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%150 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%151 = bitcast <16 x i32> %150 to <512 x i1>
%152 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%153 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%154 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuw.and(<512 x i1> %151, <16 x i32> %152, <16 x i32> %153)
%155 = bitcast <512 x i1> %154 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %155, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%156 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%157 = bitcast <16 x i32> %156 to <512 x i1>
%158 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%159 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%160 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtw.and(<512 x i1> %157, <16 x i32> %158, <16 x i32> %159)
%161 = bitcast <512 x i1> %160 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %161, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%162 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%163 = bitcast <16 x i32> %162 to <512 x i1>
%164 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%165 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%166 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtb.or(<512 x i1> %163, <16 x i32> %164, <16 x i32> %165)
%167 = bitcast <512 x i1> %166 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %167, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%168 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%169 = bitcast <16 x i32> %168 to <512 x i1>
%170 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%171 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%172 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgth.or(<512 x i1> %169, <16 x i32> %170, <16 x i32> %171)
%173 = bitcast <512 x i1> %172 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %173, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%174 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%175 = bitcast <16 x i32> %174 to <512 x i1>
%176 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%177 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%178 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtub.or(<512 x i1> %175, <16 x i32> %176, <16 x i32> %177)
%179 = bitcast <512 x i1> %178 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %179, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%180 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%181 = bitcast <16 x i32> %180 to <512 x i1>
%182 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%183 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%184 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuh.or(<512 x i1> %181, <16 x i32> %182, <16 x i32> %183)
%185 = bitcast <512 x i1> %184 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %185, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%186 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%187 = bitcast <16 x i32> %186 to <512 x i1>
%188 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%189 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%190 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuw.or(<512 x i1> %187, <16 x i32> %188, <16 x i32> %189)
%191 = bitcast <512 x i1> %190 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %191, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%192 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%193 = bitcast <16 x i32> %192 to <512 x i1>
%194 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%195 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%196 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtw.or(<512 x i1> %193, <16 x i32> %194, <16 x i32> %195)
%197 = bitcast <512 x i1> %196 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %197, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%198 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%199 = bitcast <16 x i32> %198 to <512 x i1>
%200 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%201 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%202 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtb.xor(<512 x i1> %199, <16 x i32> %200, <16 x i32> %201)
%203 = bitcast <512 x i1> %202 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %203, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%204 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%205 = bitcast <16 x i32> %204 to <512 x i1>
%206 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%207 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%208 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgth.xor(<512 x i1> %205, <16 x i32> %206, <16 x i32> %207)
%209 = bitcast <512 x i1> %208 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %209, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%210 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%211 = bitcast <16 x i32> %210 to <512 x i1>
%212 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%213 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%214 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtub.xor(<512 x i1> %211, <16 x i32> %212, <16 x i32> %213)
%215 = bitcast <512 x i1> %214 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %215, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%216 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%217 = bitcast <16 x i32> %216 to <512 x i1>
%218 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%219 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%220 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuh.xor(<512 x i1> %217, <16 x i32> %218, <16 x i32> %219)
%221 = bitcast <512 x i1> %220 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %221, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%222 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%223 = bitcast <16 x i32> %222 to <512 x i1>
%224 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%225 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%226 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtuw.xor(<512 x i1> %223, <16 x i32> %224, <16 x i32> %225)
%227 = bitcast <512 x i1> %226 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %227, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%228 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%229 = bitcast <16 x i32> %228 to <512 x i1>
%230 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%231 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%232 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.vgtw.xor(<512 x i1> %229, <16 x i32> %230, <16 x i32> %231)
%233 = bitcast <512 x i1> %232 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %233, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%234 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.scalar2(i32 1)
%235 = bitcast <512 x i1> %234 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %235, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%236 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%237 = bitcast <16 x i32> %236 to <512 x i1>
%238 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 1), align 64
%239 = bitcast <16 x i32> %238 to <512 x i1>
%240 = call <512 x i1> @llvm.hexagon.V6.pred.xor(<512 x i1> %237, <512 x i1> %239)
%241 = bitcast <512 x i1> %240 to <16 x i32>
store volatile <16 x i32> %241, <16 x i32>* @Q6VecPredResult, align 64
%242 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%243 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vassign(<16 x i32> %242)
store volatile <16 x i32> %243, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%244 = load volatile <32 x i32>, <32 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <32 x i32>], [15 x <32 x i32>]* @vector_pairs, i32 0, i32 0), align 128
%245 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.hi(<32 x i32> %244)
store volatile <16 x i32> %245, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%246 = load volatile <32 x i32>, <32 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <32 x i32>], [15 x <32 x i32>]* @vector_pairs, i32 0, i32 0), align 128
%247 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.lo(<32 x i32> %246)
store volatile <16 x i32> %247, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%248 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%249 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%250 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.valignbi(<16 x i32> %248, <16 x i32> %249, i32 0)
store volatile <16 x i32> %250, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%251 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%252 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%253 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.valignb(<16 x i32> %251, <16 x i32> %252, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %253, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%254 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%255 = bitcast <16 x i32> %254 to <512 x i1>
%256 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vandqrt(<512 x i1> %255, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %256, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%257 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%258 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%259 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vand(<16 x i32> %257, <16 x i32> %258)
store volatile <16 x i32> %259, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%260 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%261 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%262 = bitcast <16 x i32> %261 to <512 x i1>
%263 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vandqrt.acc(<16 x i32> %260, <512 x i1> %262, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %263, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%264 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%265 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%266 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdelta(<16 x i32> %264, <16 x i32> %265)
store volatile <16 x i32> %266, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%267 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%268 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%269 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vlalignbi(<16 x i32> %267, <16 x i32> %268, i32 0)
store volatile <16 x i32> %269, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%270 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%271 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%272 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vlalignb(<16 x i32> %270, <16 x i32> %271, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %272, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%273 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%274 = bitcast <16 x i32> %273 to <512 x i1>
%275 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%276 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%277 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmux(<512 x i1> %274, <16 x i32> %275, <16 x i32> %276)
store volatile <16 x i32> %277, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%278 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%279 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vnot(<16 x i32> %278)
store volatile <16 x i32> %279, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%280 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%281 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%282 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vor(<16 x i32> %280, <16 x i32> %281)
store volatile <16 x i32> %282, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%283 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%284 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%285 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vrdelta(<16 x i32> %283, <16 x i32> %284)
store volatile <16 x i32> %285, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%286 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%287 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vror(<16 x i32> %286, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %287, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%288 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.lvsplatw(i32 -1)
store volatile <16 x i32> %288, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%289 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%290 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%291 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vxor(<16 x i32> %289, <16 x i32> %290)
store volatile <16 x i32> %291, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%292 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vd0()
store volatile <16 x i32> %292, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%293 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%294 = bitcast <16 x i32> %293 to <512 x i1>
%295 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%296 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%297 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddbq(<512 x i1> %294, <16 x i32> %295, <16 x i32> %296)
store volatile <16 x i32> %297, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%298 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%299 = bitcast <16 x i32> %298 to <512 x i1>
%300 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%301 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%302 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddbnq(<512 x i1> %299, <16 x i32> %300, <16 x i32> %301)
store volatile <16 x i32> %302, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%303 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%304 = bitcast <16 x i32> %303 to <512 x i1>
%305 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%306 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%307 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubbq(<512 x i1> %304, <16 x i32> %305, <16 x i32> %306)
store volatile <16 x i32> %307, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%308 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%309 = bitcast <16 x i32> %308 to <512 x i1>
%310 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%311 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%312 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubbnq(<512 x i1> %309, <16 x i32> %310, <16 x i32> %311)
store volatile <16 x i32> %312, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%313 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%314 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%315 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddb(<16 x i32> %313, <16 x i32> %314)
store volatile <16 x i32> %315, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%316 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%317 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%318 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrhbrndsat(<16 x i32> %316, <16 x i32> %317, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %318, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%319 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%320 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdealb(<16 x i32> %319)
store volatile <16 x i32> %320, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%321 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%322 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%323 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdealb4w(<16 x i32> %321, <16 x i32> %322)
store volatile <16 x i32> %323, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%324 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%325 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%326 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vlutvvb(<16 x i32> %324, <16 x i32> %325, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %326, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%327 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%328 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%329 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 2), align 64
%330 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vlutvvb.oracc(<16 x i32> %327, <16 x i32> %328, <16 x i32> %329, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %330, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%331 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%332 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%333 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vnavgub(<16 x i32> %331, <16 x i32> %332)
store volatile <16 x i32> %333, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%334 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%335 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%336 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackhb.sat(<16 x i32> %334, <16 x i32> %335)
store volatile <16 x i32> %336, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%337 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%338 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%339 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackeb(<16 x i32> %337, <16 x i32> %338)
store volatile <16 x i32> %339, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%340 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%341 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%342 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackob(<16 x i32> %340, <16 x i32> %341)
store volatile <16 x i32> %342, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%343 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%344 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%345 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vroundhb(<16 x i32> %343, <16 x i32> %344)
store volatile <16 x i32> %345, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%346 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%347 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshuffb(<16 x i32> %346)
store volatile <16 x i32> %347, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%348 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%349 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%350 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshuffeb(<16 x i32> %348, <16 x i32> %349)
store volatile <16 x i32> %350, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%351 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%352 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%353 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshuffob(<16 x i32> %351, <16 x i32> %352)
store volatile <16 x i32> %353, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%354 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%355 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%356 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubb(<16 x i32> %354, <16 x i32> %355)
store volatile <16 x i32> %356, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%357 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%358 = bitcast <16 x i32> %357 to <512 x i1>
%359 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%360 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%361 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddhq(<512 x i1> %358, <16 x i32> %359, <16 x i32> %360)
store volatile <16 x i32> %361, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%362 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%363 = bitcast <16 x i32> %362 to <512 x i1>
%364 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%365 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%366 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddhnq(<512 x i1> %363, <16 x i32> %364, <16 x i32> %365)
store volatile <16 x i32> %366, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%367 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%368 = bitcast <16 x i32> %367 to <512 x i1>
%369 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%370 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%371 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubhq(<512 x i1> %368, <16 x i32> %369, <16 x i32> %370)
store volatile <16 x i32> %371, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%372 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vecpreds, i32 0, i32 0), align 64
%373 = bitcast <16 x i32> %372 to <512 x i1>
%374 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%375 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%376 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubhnq(<512 x i1> %373, <16 x i32> %374, <16 x i32> %375)
store volatile <16 x i32> %376, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%377 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%378 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vabsh(<16 x i32> %377)
store volatile <16 x i32> %378, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%379 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%380 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vabsh.sat(<16 x i32> %379)
store volatile <16 x i32> %380, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%381 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%382 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%383 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddh(<16 x i32> %381, <16 x i32> %382)
store volatile <16 x i32> %383, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%384 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%385 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%386 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddhsat(<16 x i32> %384, <16 x i32> %385)
store volatile <16 x i32> %386, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%387 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%388 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaslh(<16 x i32> %387, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %388, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%389 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%390 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%391 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaslhv(<16 x i32> %389, <16 x i32> %390)
store volatile <16 x i32> %391, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%392 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%393 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrh(<16 x i32> %392, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %393, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%394 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%395 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%396 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrhv(<16 x i32> %394, <16 x i32> %395)
store volatile <16 x i32> %396, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%397 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%398 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%399 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrwh(<16 x i32> %397, <16 x i32> %398, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %399, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%400 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%401 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%402 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrwhrndsat(<16 x i32> %400, <16 x i32> %401, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %402, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%403 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%404 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%405 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrwhsat(<16 x i32> %403, <16 x i32> %404, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %405, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%406 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%407 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%408 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vavgh(<16 x i32> %406, <16 x i32> %407)
store volatile <16 x i32> %408, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%409 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%410 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%411 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vavghrnd(<16 x i32> %409, <16 x i32> %410)
store volatile <16 x i32> %411, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%412 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%413 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdealh(<16 x i32> %412)
store volatile <16 x i32> %413, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%414 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%415 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdmpybus(<16 x i32> %414, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %415, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%416 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%417 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%418 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vdmpybus.acc(<16 x i32> %416, <16 x i32> %417, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %418, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%419 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%420 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%421 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vlsrhv(<16 x i32> %419, <16 x i32> %420)
store volatile <16 x i32> %421, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%422 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%423 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%424 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmaxh(<16 x i32> %422, <16 x i32> %423)
store volatile <16 x i32> %424, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%425 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%426 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%427 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vminh(<16 x i32> %425, <16 x i32> %426)
store volatile <16 x i32> %427, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%428 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%429 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyhsrs(<16 x i32> %428, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %429, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%430 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%431 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyhss(<16 x i32> %430, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %431, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%432 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%433 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%434 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyhvsrs(<16 x i32> %432, <16 x i32> %433)
store volatile <16 x i32> %434, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%435 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%436 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyihb(<16 x i32> %435, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %436, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%437 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%438 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%439 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyih(<16 x i32> %437, <16 x i32> %438)
store volatile <16 x i32> %439, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%440 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%441 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%442 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyihb.acc(<16 x i32> %440, <16 x i32> %441, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %442, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%443 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%444 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%445 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 2), align 64
%446 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vmpyih.acc(<16 x i32> %443, <16 x i32> %444, <16 x i32> %445)
store volatile <16 x i32> %446, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%447 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%448 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%449 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vnavgh(<16 x i32> %447, <16 x i32> %448)
store volatile <16 x i32> %449, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%450 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%451 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vnormamth(<16 x i32> %450)
store volatile <16 x i32> %451, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%452 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%453 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%454 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackwh.sat(<16 x i32> %452, <16 x i32> %453)
store volatile <16 x i32> %454, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%455 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%456 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%457 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackeh(<16 x i32> %455, <16 x i32> %456)
store volatile <16 x i32> %457, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%458 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%459 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%460 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpackoh(<16 x i32> %458, <16 x i32> %459)
store volatile <16 x i32> %460, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%461 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%462 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vpopcounth(<16 x i32> %461)
store volatile <16 x i32> %462, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%463 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%464 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%465 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vroundwh(<16 x i32> %463, <16 x i32> %464)
store volatile <16 x i32> %465, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%466 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%467 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%468 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsatwh(<16 x i32> %466, <16 x i32> %467)
store volatile <16 x i32> %468, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%469 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%470 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshuffh(<16 x i32> %469)
store volatile <16 x i32> %470, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%471 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%472 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%473 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshufeh(<16 x i32> %471, <16 x i32> %472)
store volatile <16 x i32> %473, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%474 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%475 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%476 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vshufoh(<16 x i32> %474, <16 x i32> %475)
store volatile <16 x i32> %476, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%477 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%478 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%479 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubh(<16 x i32> %477, <16 x i32> %478)
store volatile <16 x i32> %479, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%480 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%481 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%482 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vsubhsat(<16 x i32> %480, <16 x i32> %481)
store volatile <16 x i32> %482, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%483 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%484 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%485 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vabsdiffub(<16 x i32> %483, <16 x i32> %484)
store volatile <16 x i32> %485, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%486 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%487 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%488 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vaddubsat(<16 x i32> %486, <16 x i32> %487)
store volatile <16 x i32> %488, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%489 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 0), align 64
%490 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>* getelementptr inbounds ([15 x <16 x i32>], [15 x <16 x i32>]* @vectors, i32 0, i32 1), align 64
%491 = call <16 x i32> @llvm.hexagon.V6.vasrhubrndsat(<16 x i32> %489, <16 x i32> %490, i32 -1)
store volatile <16 x i32> %491, <16 x i32>* @VectorResult, align 64
%492 = load volatile <16 x i32>, <16 x i32>*