blob: 2c4341c7e35528ef46ff8430ee05dc9fd6d89edc [file] [log] [blame]
; RUN: opt < %s -inline -S | FileCheck %s
; RUN: opt < %s -passes='cgscc(inline)' -S | FileCheck %s
; Do not inline calls with variable-sized alloca.
@q = common global i8* null
define i8* @a(i32 %i) nounwind {
; CHECK-LABEL: define i8* @a
entry:
%i_addr = alloca i32
%retval = alloca i8*
%p = alloca i8*
%"alloca point" = bitcast i32 0 to i32
store i32 %i, i32* %i_addr
%0 = load i32, i32* %i_addr, align 4
%1 = alloca i8, i32 %0
store i8* %1, i8** %p, align 4
%2 = load i8*, i8** %p, align 4
store i8* %2, i8** @q, align 4
br label %return
return:
%retval1 = load i8*, i8** %retval
ret i8* %retval1
}
define void @b(i32 %i) nounwind {
; CHECK-LABEL: define void @b
entry:
%i_addr = alloca i32
%"alloca point" = bitcast i32 0 to i32
store i32 %i, i32* %i_addr
%0 = load i32, i32* %i_addr, align 4
%1 = call i8* @a(i32 %0) nounwind
; CHECK: call i8* @a
br label %return
return:
ret void
}