blob: 4b964b7c8114c267c499b85cd1a452433b033920 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -verify-machineinstrs < %s -march=ppc32 | not grep xori
define i32 @test(i1 %B, i32* %P) {
br i1 %B, label %T, label %F
T: ; preds = %0
store i32 123, i32* %P
ret i32 0
F: ; preds = %0
ret i32 17
}