blob: 45a5ccda8753c6d222103d4e9adc2df13dab0c39 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -verify-machineinstrs < %s -march=ppc32 -mcpu=g5 | grep vadduhm
; RUN: llc -verify-machineinstrs < %s -march=ppc32 -mcpu=g5 | grep vsubuhm
define <4 x i32> @test() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 4293066722, i32 4293066722, i32 4293066722, i32 4293066722>
}
define <4 x i32> @test2() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 1114129, i32 1114129, i32 1114129, i32 1114129>
}