blob: a128af9950f0af80ae44af342e207b0a82886403 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=x86-64 | FileCheck %s
; rdar://7529457
define i64 @t(i64 %A, i64 %B, i32* %P, i64 *%P2) nounwind {
; CHECK: t:
; CHECK: movslq %e{{.*}}, %rax
; CHECK: movq %rax
; CHECK: movl %eax
%C = add i64 %A, %B
%D = trunc i64 %C to i32
store volatile i32 %D, i32* %P
%E = shl i64 %C, 32
%F = ashr i64 %E, 32
store volatile i64 %F, i64 *%P2
store volatile i32 %D, i32* %P
ret i64 undef
}