blob: 48bb8836e89671ef0018556d33e54cb8d0aa132e [file] [log] [blame]
; RUN: llc -march=x86 < %s | FileCheck %s
define i32 @test1(i32 %x) {
%div = sdiv exact i32 %x, 25
ret i32 %div
; CHECK: test1:
; CHECK: imull $-1030792151, 4(%esp)
; CHECK-NEXT: ret
}
define i32 @test2(i32 %x) {
%div = sdiv exact i32 %x, 24
ret i32 %div
; CHECK: test2:
; CHECK: sarl $3
; CHECK-NEXT: imull $-1431655765
; CHECK-NEXT: ret
}