blob: 399f19f8d2e29801ec44e9c8c0971240452d99f3 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=ppc32 -mcpu=g5 | not grep CPI
define void @test1(<4 x i32>* %P1, <4 x i32>* %P2, <4 x float>* %P3) nounwind {
%tmp = load <4 x i32>* %P1 ; <<4 x i32>> [#uses=1]
%tmp4 = and <4 x i32> %tmp, < i32 -2147483648, i32 -2147483648, i32 -2147483648, i32 -2147483648 > ; <<4 x i32>> [#uses=1]
store <4 x i32> %tmp4, <4 x i32>* %P1
%tmp7 = load <4 x i32>* %P2 ; <<4 x i32>> [#uses=1]
%tmp9 = and <4 x i32> %tmp7, < i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647 > ; <<4 x i32>> [#uses=1]
store <4 x i32> %tmp9, <4 x i32>* %P2
%tmp.upgrd.1 = load <4 x float>* %P3 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%tmp11 = bitcast <4 x float> %tmp.upgrd.1 to <4 x i32> ; <<4 x i32>> [#uses=1]
%tmp12 = and <4 x i32> %tmp11, < i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647 > ; <<4 x i32>> [#uses=1]
%tmp13 = bitcast <4 x i32> %tmp12 to <4 x float> ; <<4 x float>> [#uses=1]
store <4 x float> %tmp13, <4 x float>* %P3
ret void
}
define <4 x i32> @test_30() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 30, i32 30, i32 30, i32 30 >
}
define <4 x i32> @test_29() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 29, i32 29, i32 29, i32 29 >
}
define <8 x i16> @test_n30() nounwind {
ret <8 x i16> < i16 -30, i16 -30, i16 -30, i16 -30, i16 -30, i16 -30, i16 -30, i16 -30 >
}
define <16 x i8> @test_n104() nounwind {
ret <16 x i8> < i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104, i8 -104 >
}
define <4 x i32> @test_vsldoi() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 512, i32 512, i32 512, i32 512 >
}
define <8 x i16> @test_vsldoi_65023() nounwind {
ret <8 x i16> < i16 65023, i16 65023,i16 65023,i16 65023,i16 65023,i16 65023,i16 65023,i16 65023 >
}
define <4 x i32> @test_rol() nounwind {
ret <4 x i32> < i32 -11534337, i32 -11534337, i32 -11534337, i32 -11534337 >
}