blob: 57af85b67bf3be099740af8de09b67a6d19a9a15 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -march=amdgcn -mcpu=tonga -verify-machineinstrs < %s | FileCheck -enable-var-scope -check-prefix=CHECK %s
;CHECK-LABEL: {{^}}ret:
;CHECK: v_cmp_eq_u32_e32 [[CMP:[^,]+]], v0, v1
;CHECK: s_wqm_b64 [[WQM:[^,]+]], [[CMP]]
;CHECK: v_cndmask_b32_e64 v0, 0, 1.0, [[WQM]]
define amdgpu_ps float @ret(i32 %v0, i32 %v1) #1 {
main_body:
%c = icmp eq i32 %v0, %v1
%w = call i1 @llvm.amdgcn.wqm.vote(i1 %c)
%r = select i1 %w, float 1.0, float 0.0
ret float %r
}
;CHECK-LABEL: {{^}}true:
;CHECK: s_wqm_b64
define amdgpu_ps float @true() #1 {
main_body:
%w = call i1 @llvm.amdgcn.wqm.vote(i1 true)
%r = select i1 %w, float 1.0, float 0.0
ret float %r
}
;CHECK-LABEL: {{^}}false:
;CHECK: s_wqm_b64
define amdgpu_ps float @false() #1 {
main_body:
%w = call i1 @llvm.amdgcn.wqm.vote(i1 false)
%r = select i1 %w, float 1.0, float 0.0
ret float %r
}
;CHECK-LABEL: {{^}}kill:
;CHECK: v_cmp_eq_u32_e32 [[CMP:[^,]+]], v0, v1
;CHECK: s_wqm_b64 [[WQM:[^,]+]], [[CMP]]
;CHECK: s_and_b64 exec, exec, [[WQM]]
;CHECK: s_endpgm
define amdgpu_ps void @kill(i32 %v0, i32 %v1) #1 {
main_body:
%c = icmp eq i32 %v0, %v1
%w = call i1 @llvm.amdgcn.wqm.vote(i1 %c)
call void @llvm.amdgcn.kill(i1 %w)
ret void
}
declare void @llvm.amdgcn.kill(i1) #1
declare i1 @llvm.amdgcn.wqm.vote(i1)
attributes #1 = { nounwind }