blob: 3eb21e5d33286655e2a9d95235d24bd3f22c2983 [file] [log] [blame]
RUN: llvm-profdata merge %S/Inputs/name_whitelist.proftext -o %t.profdata
RUN: llvm-cov show %S/Inputs/name_whitelist.covmapping -instr-profile=%t.profdata -path-equivalence=/tmp,%S/Inputs -name-whitelist=%S/Inputs/whitelist1.txt %S/Inputs/name_whitelist.cpp > %t.one_list
RUN: FileCheck -input-file=%t.one_list -check-prefix=ONE_WHITELIST %s
RUN: FileCheck -input-file=%t.one_list -check-prefix=ONE_WHITELIST_NEG %s
ONE_WHITELIST: _Z5func1v:
ONE_WHITELIST: _Z5func2v:
ONE_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func3v:
ONE_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func4v:
ONE_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func5v:
ONE_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func6v:
RUN: llvm-cov show %S/Inputs/name_whitelist.covmapping -instr-profile=%t.profdata -path-equivalence=/tmp,%S/Inputs -name-whitelist=%S/Inputs/whitelist1.txt -name-whitelist=%S/Inputs/whitelist2.txt %S/Inputs/name_whitelist.cpp > %t.two_list
RUN: FileCheck -input-file=%t.two_list -check-prefix=TWO_WHITELIST %s
RUN: FileCheck -input-file=%t.two_list -check-prefix=TWO_WHITELIST_NEG %s
TWO_WHITELIST: _Z5func1v:
TWO_WHITELIST: _Z5func2v:
TWO_WHITELIST: _Z5func3v:
TWO_WHITELIST: _Z5func4v:
TWO_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func5v:
TWO_WHITELIST_NEG-NOT: _Z5func6v: