blob: f9b3d40f84d94934e305d39d794556dc263fa8af [file] [log] [blame]
// RUN: not llvm-mc -arch=amdgcn -mcpu=tonga -show-encoding %s 2>&1 | FileCheck -check-prefix=NOVI %s
v_add_f16 v1, 0xfffff, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f16 v1, 0x10000, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f16 v1, 0xffffffffffff000f, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f16 v1, 0x1000ffff, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f16 v1, -32769, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f16 v1, 65536, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f32 v1, 4294967296, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_add_f32 v1, 0x0000000100000000, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction
v_and_b32 v1, 0x0000000100000000, v2
// NOVI: error: invalid operand for instruction