blob: 44cfe6551b99cae413b31009f926299a97bf32da [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=nvptx -mcpu=sm_20 | FileCheck %s --check-prefix=PTX32
; RUN: llc < %s -march=nvptx64 -mcpu=sm_20 | FileCheck %s --check-prefix=PTX64
;; i8
define i8 @ld_global_i8(i8 addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.u8 %r{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.u8 %r{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load i8, i8 addrspace(0)* %ptr
ret i8 %a
}
;; i16
define i16 @ld_global_i16(i16 addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.u16 %r{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.u16 %r{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load i16, i16 addrspace(0)* %ptr
ret i16 %a
}
;; i32
define i32 @ld_global_i32(i32 addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.u32 %r{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.u32 %r{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load i32, i32 addrspace(0)* %ptr
ret i32 %a
}
;; i64
define i64 @ld_global_i64(i64 addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.u64 %rd{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.u64 %rd{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load i64, i64 addrspace(0)* %ptr
ret i64 %a
}
;; f32
define float @ld_global_f32(float addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.f32 %f{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.f32 %f{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load float, float addrspace(0)* %ptr
ret float %a
}
;; f64
define double @ld_global_f64(double addrspace(0)* %ptr) {
; PTX32: ld.f64 %fd{{[0-9]+}}, [%r{{[0-9]+}}]
; PTX32: ret
; PTX64: ld.f64 %fd{{[0-9]+}}, [%rd{{[0-9]+}}]
; PTX64: ret
%a = load double, double addrspace(0)* %ptr
ret double %a
}