blob: 5972340d60a91d50d8fb02a9006895e5290f5227 [file] [log] [blame]
; RUN: opt < %s -instcombine -S | FileCheck %s
define void @test(<4 x i32> %v, i64 *%r1, i64 *%r2) {
;CHECK: %1 = extractelement <4 x i32> %v, i32 0
;CHECK: %2 = zext i32 %1 to i64
%1 = zext <4 x i32> %v to <4 x i64>
%2 = extractelement <4 x i64> %1, i32 0
store i64 %2, i64 *%r1
store i64 %2, i64 *%r2
ret void
}