blob: 4739247f67fac61ff83beec136e5d5e03b08320a [file] [log] [blame]
// 32 bit big endian
// RUN: llvm-mc -filetype=obj -triple mips-unknown-linux %s -o - | llvm-readobj -h | FileCheck -check-prefix=CHECK-BE32 %s
// 32 bit little endian
// RUN: llvm-mc -filetype=obj -triple mipsel-unknown-linux %s -o - | llvm-readobj -h | FileCheck -check-prefix=CHECK-LE32 %s
// 64 bit big endian
// RUN: llvm-mc -filetype=obj -arch=mips64 -triple mips64-unknown-linux %s -o - | llvm-readobj -h | FileCheck -check-prefix=CHECK-BE64 %s
// 64 bit little endian
// RUN: llvm-mc -filetype=obj -arch=mips64el -triple mips64el-unknown-linux %s -o - | llvm-readobj -h | FileCheck -check-prefix=CHECK-LE64 %s
// Check that we produce 32 bit with each endian.
// CHECK-BE32: ElfHeader {
// CHECK-BE32: Ident {
// CHECK-BE32: Class: 32-bit
// CHECK-BE32: DataEncoding: BigEndian
// CHECK-BE32: }
// CHECK-BE32: }
// CHECK-LE32: ElfHeader {
// CHECK-LE32: Ident {
// CHECK-LE32: Class: 32-bit
// CHECK-LE32: DataEncoding: LittleEndian
// CHECK-LE32: }
// CHECK-LE32: }
// Check that we produce 64 bit with each endian.
// CHECK-BE64: ElfHeader {
// CHECK-BE64: Ident {
// CHECK-BE64: Class: 64-bit
// CHECK-BE64: DataEncoding: BigEndian
// CHECK-BE64: }
// CHECK-BE64: }
// CHECK-LE64: ElfHeader {
// CHECK-LE64: Ident {
// CHECK-LE64: Class: 64-bit
// CHECK-LE64: DataEncoding: LittleEndian
// CHECK-LE64: OS/ABI: SystemV
// CHECK-LE64: }
// CHECK-LE64: }