blob: 7837f2552e222aff6bfbb0a972072f985d04490e [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-- | FileCheck %s
; RUN: llc < %s -mtriple=i686-- | FileCheck %s
;CHECK-LABEL: test
define <2 x i256> @test() {
%S = shufflevector <2 x i256> zeroinitializer, <2 x i256> <i256 -1, i256 -1>, <2 x i32> <i32 0, i32 2>
%B = shl <2 x i256> %S, <i256 -1, i256 -1> ; DAG Combiner crashes here
ret <2 x i256> %B
}