blob: 45827ae73ecd79f35ce3a26f9b237b9373b6d419 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-- -mattr=-sse -O0
; PR9675
define i32 @t() {
entry:
%i = alloca i32, align 4
store i32 1, i32* %i, align 4
fence seq_cst
%0 = atomicrmw sub i32* %i, i32 1 monotonic
fence seq_cst
ret i32 0
}