blob: 600326652557518ff3b4d2c38bc60cf29c45dc51 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=i386-apple-darwin10 | FileCheck -check-prefixes=CHECK,BZERO %s
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-apple-darwin10 | FileCheck -check-prefixes=CHECK,BZERO %s
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-unknown-unknown | FileCheck -check-prefixes=CHECK,NOBZERO %s
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-apple-ios10.0-simulator | FileCheck -check-prefixes=CHECK,NOBZERO %s
declare void @llvm.memset.p0i8.i32(i8* nocapture, i8, i32, i1) nounwind
; CHECK-LABEL: foo:
; BZERO: {{calll|callq}} ___bzero
; NOBZERO-NOT: bzero
define void @foo(i8* %p, i32 %len) {
call void @llvm.memset.p0i8.i32(i8* %p, i8 0, i32 %len, i1 false)
ret void
}