blob: f35d6edf22a59a4d350d27e1ac032e079cb502c0 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -verify-machineinstrs < %s -mtriple=ppc32-- | not grep xori
define i32 @test(i1 %B, i32* %P) {
br i1 %B, label %T, label %F
T: ; preds = %0
store i32 123, i32* %P
ret i32 0
F: ; preds = %0
ret i32 17
}