blob: c745603c08a2230f2a43ee0e2203984a8bcd26c2 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s
; PR2625
define i32 @main({ i32, { i32 } }*) {
entry:
%state = alloca { i32, { i32 } }* ; <{ i32, { i32 } }**> [#uses=2]
store { i32, { i32 } }* %0, { i32, { i32 } }** %state
%retval = alloca i32 ; <i32*> [#uses=2]
store i32 0, i32* %retval
load { i32, { i32 } }*, { i32, { i32 } }** %state ; <{ i32, { i32 } }*>:1 [#uses=1]
store { i32, { i32 } } zeroinitializer, { i32, { i32 } }* %1
br label %return
return: ; preds = %entry
load i32, i32* %retval ; <i32>:2 [#uses=1]
ret i32 %2
}