blob: ada3d4e5b9c413156bc9517e8412e5a78b6c8cb4 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=arm-eabi %s -o - | FileCheck %s
define i32 @t9(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: t9:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #3
%0 = mul i32 %v, 9
ret i32 %0
}
define i32 @t7(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: t7:
; CHECK: rsb r0, r0, r0, lsl #3
%0 = mul i32 %v, 7
ret i32 %0
}
define i32 @t5(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: t5:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #2
%0 = mul i32 %v, 5
ret i32 %0
}
define i32 @t3(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: t3:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #1
%0 = mul i32 %v, 3
ret i32 %0
}
define i32 @t12288(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: t12288:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #1
; CHECK: lsl{{.*}}#12
%0 = mul i32 %v, 12288
ret i32 %0
}
define i32 @tn9(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: tn9:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #3
; CHECK: rsb r0, r0, #0
%0 = mul i32 %v, -9
ret i32 %0
}
define i32 @tn7(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: tn7:
; CHECK: sub r0, r0, r0, lsl #3
%0 = mul i32 %v, -7
ret i32 %0
}
define i32 @tn5(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: tn5:
; CHECK: add r0, r0, r0, lsl #2
; CHECK: rsb r0, r0, #0
%0 = mul i32 %v, -5
ret i32 %0
}
define i32 @tn3(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: tn3:
; CHECK: sub r0, r0, r0, lsl #2
%0 = mul i32 %v, -3
ret i32 %0
}
define i32 @tn12288(i32 %v) nounwind readnone {
entry:
; CHECK-LABEL: tn12288:
; CHECK: sub r0, r0, r0, lsl #2
; CHECK: lsl{{.*}}#12
%0 = mul i32 %v, -12288
ret i32 %0
}