blob: 95f2688c8f3040dea357dd8a02484117f887bd1b [file] [log] [blame]
RUN: llvm-profdata merge %S/Inputs/name_allowlist.proftext -o %t.profdata
RUN: llvm-cov show %S/Inputs/name_allowlist.covmapping -instr-profile=%t.profdata -path-equivalence=/tmp,%S/Inputs -name-allowlist=%S/Inputs/allowlist1.txt %S/Inputs/name_allowlist.cpp > %t.one_list
RUN: FileCheck -input-file=%t.one_list -check-prefix=ONE_ALLOWLIST %s
RUN: FileCheck -input-file=%t.one_list -check-prefix=ONE_ALLOWLIST_NEG %s
ONE_ALLOWLIST: _Z5func1v:
ONE_ALLOWLIST: _Z5func2v:
ONE_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func3v:
ONE_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func4v:
ONE_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func5v:
ONE_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func6v:
RUN: llvm-cov show %S/Inputs/name_allowlist.covmapping -instr-profile=%t.profdata -path-equivalence=/tmp,%S/Inputs -name-allowlist=%S/Inputs/allowlist1.txt -name-allowlist=%S/Inputs/allowlist2.txt %S/Inputs/name_allowlist.cpp > %t.two_list
RUN: FileCheck -input-file=%t.two_list -check-prefix=TWO_ALLOWLIST %s
RUN: FileCheck -input-file=%t.two_list -check-prefix=TWO_ALLOWLIST_NEG %s
TWO_ALLOWLIST: _Z5func1v:
TWO_ALLOWLIST: _Z5func2v:
TWO_ALLOWLIST: _Z5func3v:
TWO_ALLOWLIST: _Z5func4v:
TWO_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func5v:
TWO_ALLOWLIST_NEG-NOT: _Z5func6v: