blob: 94f63e5921f8b8ada77981dd940321c56e39973c [file] [log] [blame]
; RUN: opt < %s -interleaved-access -S | FileCheck %s
target triple = "aarch64-linux-gnu"
define void @load_factor2(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_factor2(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 8 x i16>, <vscale x 8 x i16> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv8i16(<vscale x 8 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x i16>, <vscale x 8 x i16> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <16 x i16> @llvm.vector.extract.v16i16.nxv8i16(<vscale x 8 x i16> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x i16>, <vscale x 8 x i16> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <16 x i16> @llvm.vector.extract.v16i16.nxv8i16(<vscale x 8 x i16> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <32 x i16>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <32 x i16> %interleaved.vec, <32 x i16> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6, i32 8, i32 10, i32 12, i32 14,
i32 16, i32 18, i32 20, i32 22, i32 24, i32 26, i32 28, i32 30>
%v1 = shufflevector <32 x i16> %interleaved.vec, <32 x i16> poison, <16 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7, i32 9, i32 11, i32 13, i32 15,
i32 17, i32 19, i32 21, i32 23, i32 25, i32 27, i32 29, i32 31>
ret void
}
define void @load_factor3(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_factor3(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 4 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv4i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32> } @llvm.aarch64.sve.ld3.sret.nxv4i32(<vscale x 4 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <8 x i32> @llvm.vector.extract.v8i32.nxv4i32(<vscale x 4 x i32> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <8 x i32> @llvm.vector.extract.v8i32.nxv4i32(<vscale x 4 x i32> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32>, <vscale x 4 x i32> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT3:%.*]] = call <8 x i32> @llvm.vector.extract.v8i32.nxv4i32(<vscale x 4 x i32> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <24 x i32>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <24 x i32> %interleaved.vec, <24 x i32> poison, <8 x i32> <i32 0, i32 3, i32 6, i32 9, i32 12, i32 15, i32 18, i32 21>
%v1 = shufflevector <24 x i32> %interleaved.vec, <24 x i32> poison, <8 x i32> <i32 1, i32 4, i32 7, i32 10, i32 13, i32 16, i32 19, i32 22>
%v2 = shufflevector <24 x i32> %interleaved.vec, <24 x i32> poison, <8 x i32> <i32 2, i32 5, i32 8, i32 11, i32 14, i32 17, i32 20, i32 23>
ret void
}
define void @load_factor4(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_factor4(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld4.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 3
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT3:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT4:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <16 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12>
%v1 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 5, i32 9, i32 13>
%v2 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <4 x i32> <i32 2, i32 6, i32 10, i32 14>
%v3 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <4 x i32> <i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
ret void
}
define void @store_factor2(ptr %ptr, <16 x i16> %v0, <16 x i16> %v1) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_factor2(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <16 x i16> %v0, <16 x i16> %v1, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 8 x i16> @llvm.vector.insert.nxv8i16.v16i16(<vscale x 8 x i16> undef, <16 x i16> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <16 x i16> %v0, <16 x i16> %v1, <16 x i32> <i32 16, i32 17, i32 18, i32 19, i32 20, i32 21, i32 22, i32 23, i32 24, i32 25, i32 26, i32 27, i32 28, i32 29, i32 30, i32 31>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 8 x i16> @llvm.vector.insert.nxv8i16.v16i16(<vscale x 8 x i16> undef, <16 x i16> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv8i16(<vscale x 8 x i16> [[INS1]], <vscale x 8 x i16> [[INS2]], <vscale x 8 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = shufflevector <16 x i16> %v0, <16 x i16> %v1, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23,
i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x i16> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_factor3(ptr %ptr, <8 x i32> %v0, <8 x i32> %v1, <8 x i32> %v2) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_factor3(
; CHECK: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 4 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv4i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <16 x i32> %s0, <16 x i32> %s1, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 4 x i32> @llvm.vector.insert.nxv4i32.v8i32(<vscale x 4 x i32> undef, <8 x i32> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <16 x i32> %s0, <16 x i32> %s1, <8 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 4 x i32> @llvm.vector.insert.nxv4i32.v8i32(<vscale x 4 x i32> undef, <8 x i32> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = shufflevector <16 x i32> %s0, <16 x i32> %s1, <8 x i32> <i32 16, i32 17, i32 18, i32 19, i32 20, i32 21, i32 22, i32 23>
; CHECK-NEXT: [[INS3:%.*]] = call <vscale x 4 x i32> @llvm.vector.insert.nxv4i32.v8i32(<vscale x 4 x i32> undef, <8 x i32> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st3.nxv4i32(<vscale x 4 x i32> [[INS1]], <vscale x 4 x i32> [[INS2]], <vscale x 4 x i32> [[INS3]], <vscale x 4 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%s0 = shufflevector <8 x i32> %v0, <8 x i32> %v1, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7,
i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
%s1 = shufflevector <8 x i32> %v2, <8 x i32> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7,
i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
%interleaved.vec = shufflevector <16 x i32> %s0, <16 x i32> %s1, <24 x i32> <i32 0, i32 8, i32 16, i32 1, i32 9, i32 17, i32 2, i32 10, i32 18, i32 3, i32 11, i32 19,
i32 4, i32 12, i32 20, i32 5, i32 13, i32 21, i32 6, i32 14, i32 22, i32 7, i32 15, i32 23>
store <24 x i32> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_factor4(ptr %ptr, <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1, <4 x i64> %v2, <4 x i64> %v3) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_factor4(
; CHECK: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %s0, <8 x i64> %s1, <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %s0, <8 x i64> %s1, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %s0, <8 x i64> %s1, <4 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11>
; CHECK-NEXT: [[INS3:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %s0, <8 x i64> %s1, <4 x i32> <i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[INS4:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st4.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS1]], <vscale x 2 x i64> [[INS2]], <vscale x 2 x i64> [[INS3]], <vscale x 2 x i64> [[INS4]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%s0 = shufflevector <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%s1 = shufflevector <4 x i64> %v2, <4 x i64> %v3, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%interleaved.vec = shufflevector <8 x i64> %s0, <8 x i64> %s1, <16 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12, i32 1, i32 5, i32 9, i32 13, i32 2, i32 6, i32 10, i32 14, i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
store <16 x i64> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @load_ptrvec_factor2(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_ptrvec_factor2(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP1:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT1]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP2:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT2]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <8 x ptr>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <8 x ptr> %interleaved.vec, <8 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6>
%v1 = shufflevector <8 x ptr> %interleaved.vec, <8 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7>
ret void
}
define void @load_ptrvec_factor3(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_ptrvec_factor3(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld3.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP1:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT1]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP2:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT2]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT3:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP3:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT3]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <12 x ptr>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <12 x ptr> %interleaved.vec, <12 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 3, i32 6, i32 9>
%v1 = shufflevector <12 x ptr> %interleaved.vec, <12 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 4, i32 7, i32 10>
%v2 = shufflevector <12 x ptr> %interleaved.vec, <12 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 2, i32 5, i32 8, i32 11>
ret void
}
define void @load_ptrvec_factor4(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_ptrvec_factor4(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld4.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 3
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP1:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT1]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP2:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT2]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT3:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP3:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT3]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT4:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TOP4:%.*]] = inttoptr <4 x i64> [[EXT4]] to <4 x ptr>
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <16 x ptr>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <16 x ptr> %interleaved.vec, <16 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12>
%v1 = shufflevector <16 x ptr> %interleaved.vec, <16 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 5, i32 9, i32 13>
%v2 = shufflevector <16 x ptr> %interleaved.vec, <16 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 2, i32 6, i32 10, i32 14>
%v3 = shufflevector <16 x ptr> %interleaved.vec, <16 x ptr> poison, <4 x i32> <i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
ret void
}
define void @store_ptrvec_factor2(ptr %ptr, <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_ptrvec_factor2(
; CHECK-NEXT: [[TOI1:%.*]] = ptrtoint <4 x ptr> %v0 to <4 x i64>
; CHECK-NEXT: [[TOI2:%.*]] = ptrtoint <4 x ptr> %v1 to <4 x i64>
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <4 x i64> [[TOI1]], <4 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <4 x i64> [[TOI1]], <4 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS1]], <vscale x 2 x i64> [[INS2]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = shufflevector <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x ptr> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_ptrvec_factor3(ptr %ptr, <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1, <4 x ptr> %v2) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_ptrvec_factor3(
; CHECK: [[TOI1:%.*]] = ptrtoint <8 x ptr> %s0 to <8 x i64>
; CHECK-NEXT: [[TOI2:%.*]] = ptrtoint <8 x ptr> %s1 to <8 x i64>
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11>
; CHECK-NEXT: [[INS3:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st3.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS1]], <vscale x 2 x i64> [[INS2]], <vscale x 2 x i64> [[INS3]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%s0 = shufflevector <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%s1 = shufflevector <4 x ptr> %v2, <4 x ptr> poison, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
%interleaved.vec = shufflevector <8 x ptr> %s0, <8 x ptr> %s1, <12 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 1, i32 5, i32 9, i32 2, i32 6, i32 10, i32 3, i32 7, i32 11>
store <12 x ptr> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_ptrvec_factor4(ptr %ptr, <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1, <4 x ptr> %v2, <4 x ptr> %v3) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_ptrvec_factor4(
; CHECK: [[TOI1:%.*]] = ptrtoint <8 x ptr> %s0 to <8 x i64>
; CHECK-NEXT: [[TOI2:%.*]] = ptrtoint <8 x ptr> %s1 to <8 x i64>
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP1]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11>
; CHECK-NEXT: [[INS3:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <8 x i64> [[TOI1]], <8 x i64> [[TOI2]], <4 x i32> <i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[INS4:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st4.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS1]], <vscale x 2 x i64> [[INS2]], <vscale x 2 x i64> [[INS3]], <vscale x 2 x i64> [[INS4]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: ret void
%s0 = shufflevector <4 x ptr> %v0, <4 x ptr> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%s1 = shufflevector <4 x ptr> %v2, <4 x ptr> %v3, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%interleaved.vec = shufflevector <8 x ptr> %s0, <8 x ptr> %s1, <16 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12, i32 1, i32 5, i32 9, i32 13,
i32 2, i32 6, i32 10, i32 14, i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
store <16 x ptr> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @load_factor2_wide(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_factor2_wide(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT1:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT2:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = getelementptr i64, ptr %ptr, i32 8
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv2i64(<vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr [[TMP4]])
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[EXT3:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x i64>, <vscale x 2 x i64> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[EXT4:%.*]] = call <4 x i64> @llvm.vector.extract.v4i64.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[TMP6]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP7:%.*]] = shufflevector <4 x i64> [[EXT1]], <4 x i64> [[EXT3]], <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[TMP8:%.*]] = shufflevector <4 x i64> [[EXT2]], <4 x i64> [[EXT4]], <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = load <16 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <8 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6, i32 8, i32 10, i32 12, i32 14>
%v1 = shufflevector <16 x i64> %interleaved.vec, <16 x i64> poison, <8 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7, i32 9, i32 11, i32 13, i32 15>
ret void
}
define void @store_factor2_wide(ptr %ptr, <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_factor2_wide(
; CHECK-NEXT: [[PTRUE:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1, <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[INS1:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1, <4 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11>
; CHECK-NEXT: [[INS2:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS1]], <vscale x 2 x i64> [[INS2]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr %ptr)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[INS3:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = shufflevector <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1, <4 x i32> <i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[INS4:%.*]] = call <vscale x 2 x i64> @llvm.vector.insert.nxv2i64.v4i64(<vscale x 2 x i64> undef, <4 x i64> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = getelementptr i64, ptr %ptr, i32 8
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv2i64(<vscale x 2 x i64> [[INS3]], <vscale x 2 x i64> [[INS4]], <vscale x 2 x i1> [[PTRUE]], ptr [[TMP6]])
; CHECK-NEXT: ret void
%interleaved.vec = shufflevector <8 x i64> %v0, <8 x i64> %v1, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x i64> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
; Check that neon is used for illegal multiples of 128-bit types
define void @load_384bit(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_384bit(
; CHECK: llvm.aarch64.neon.ld2
; CHECK-NOT: llvm.aarch64.sve.ld2
%interleaved.vec = load <12 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <12 x i64> %interleaved.vec, <12 x i64> poison, <6 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6, i32 8, i32 10>
%v1 = shufflevector <12 x i64> %interleaved.vec, <12 x i64> poison, <6 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7, i32 9, i32 11>
ret void
}
; Check that neon is used for 128-bit vectors
define void @load_128bit(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_128bit(
; CHECK: llvm.aarch64.neon.ld2
; CHECK-NOT: llvm.aarch64.sve.ld2
%interleaved.vec = load <4 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <4 x i64> %interleaved.vec, <4 x i64> poison, <2 x i32> <i32 0, i32 2>
%v1 = shufflevector <4 x i64> %interleaved.vec, <4 x i64> poison, <2 x i32> <i32 1, i32 3>
ret void
}
; Check that correct ptrues are generated for min != max case
define void @load_min_not_max(ptr %ptr) #1 {
; CHECK-LABEL: @load_min_not_max(
; CHECK: call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 4)
%interleaved.vec = load <8 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <8 x i64> %interleaved.vec, <8 x i64> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6>
%v1 = shufflevector <8 x i64> %interleaved.vec, <8 x i64> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7>
ret void
}
define void @store_min_not_max(ptr %ptr, <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1) #1 {
; CHECK-LABEL: @store_min_not_max(
; CHECK: call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 4)
%interleaved.vec = shufflevector <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i64> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
; Check that correct ptrues are generated for min > type case
define void @load_min_ge_type(ptr %ptr) #2 {
; CHECK-LABEL: @load_min_ge_type(
; CHECK: call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 4)
%interleaved.vec = load <8 x i64>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <8 x i64> %interleaved.vec, <8 x i64> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6>
%v1 = shufflevector <8 x i64> %interleaved.vec, <8 x i64> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7>
ret void
}
define void @store_min_ge_type(ptr %ptr, <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1) #2 {
; CHECK-LABEL: @store_min_ge_type(
; CHECK: call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 4)
%interleaved.vec = shufflevector <4 x i64> %v0, <4 x i64> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i64> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @load_double_factor4(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_double_factor4(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double> } @llvm.aarch64.sve.ld4.sret.nxv2f64(<vscale x 2 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double> } [[LDN]], 3
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = call <4 x double> @llvm.vector.extract.v4f64.nxv2f64(<vscale x 2 x double> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = call <4 x double> @llvm.vector.extract.v4f64.nxv2f64(<vscale x 2 x double> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP7:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[TMP8:%.*]] = call <4 x double> @llvm.vector.extract.v4f64.nxv2f64(<vscale x 2 x double> [[TMP7]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP9:%.*]] = extractvalue { <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double>, <vscale x 2 x double> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[TMP10:%.*]] = call <4 x double> @llvm.vector.extract.v4f64.nxv2f64(<vscale x 2 x double> [[TMP9]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = load <16 x double>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <16 x double> %interleaved.vec, <16 x double> poison, <4 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12>
%v1 = shufflevector <16 x double> %interleaved.vec, <16 x double> poison, <4 x i32> <i32 1, i32 5, i32 9, i32 13>
%v2 = shufflevector <16 x double> %interleaved.vec, <16 x double> poison, <4 x i32> <i32 2, i32 6, i32 10, i32 14>
%v3 = shufflevector <16 x double> %interleaved.vec, <16 x double> poison, <4 x i32> <i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
ret void
}
define void @load_float_factor3(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_float_factor3(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 4 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv4i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float> } @llvm.aarch64.sve.ld3.sret.nxv4f32(<vscale x 4 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float> } [[LDN]], 2
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = call <8 x float> @llvm.vector.extract.v8f32.nxv4f32(<vscale x 4 x float> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = call <8 x float> @llvm.vector.extract.v8f32.nxv4f32(<vscale x 4 x float> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP7:%.*]] = extractvalue { <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float>, <vscale x 4 x float> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[TMP8:%.*]] = call <8 x float> @llvm.vector.extract.v8f32.nxv4f32(<vscale x 4 x float> [[TMP7]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = load <24 x float>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <24 x float> %interleaved.vec, <24 x float> poison, <8 x i32> <i32 0, i32 3, i32 6, i32 9, i32 12, i32 15, i32 18, i32 21>
%v1 = shufflevector <24 x float> %interleaved.vec, <24 x float> poison, <8 x i32> <i32 1, i32 4, i32 7, i32 10, i32 13, i32 16, i32 19, i32 22>
%v2 = shufflevector <24 x float> %interleaved.vec, <24 x float> poison, <8 x i32> <i32 2, i32 5, i32 8, i32 11, i32 14, i32 17, i32 20, i32 23>
ret void
}
define void @load_half_factor2(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_half_factor2(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 8 x half>, <vscale x 8 x half> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv8f16(<vscale x 8 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x half>, <vscale x 8 x half> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = call <16 x half> @llvm.vector.extract.v16f16.nxv8f16(<vscale x 8 x half> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x half>, <vscale x 8 x half> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = call <16 x half> @llvm.vector.extract.v16f16.nxv8f16(<vscale x 8 x half> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = load <32 x half>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <32 x half> %interleaved.vec, <32 x half> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6, i32 8, i32 10, i32 12, i32 14, i32 16, i32 18, i32 20, i32 22, i32 24, i32 26, i32 28, i32 30>
%v1 = shufflevector <32 x half> %interleaved.vec, <32 x half> poison, <16 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7, i32 9, i32 11, i32 13, i32 15, i32 17, i32 19, i32 21, i32 23, i32 25, i32 27, i32 29, i32 31>
ret void
}
define void @load_bfloat_factor2(ptr %ptr) #0 {
; CHECK-LABEL: @load_bfloat_factor2(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[LDN:%.*]] = call { <vscale x 8 x bfloat>, <vscale x 8 x bfloat> } @llvm.aarch64.sve.ld2.sret.nxv8bf16(<vscale x 8 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x bfloat>, <vscale x 8 x bfloat> } [[LDN]], 1
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = call <16 x bfloat> @llvm.vector.extract.v16bf16.nxv8bf16(<vscale x 8 x bfloat> [[TMP3]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = extractvalue { <vscale x 8 x bfloat>, <vscale x 8 x bfloat> } [[LDN]], 0
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = call <16 x bfloat> @llvm.vector.extract.v16bf16.nxv8bf16(<vscale x 8 x bfloat> [[TMP5]], i64 0)
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = load <32 x bfloat>, ptr %ptr, align 4
%v0 = shufflevector <32 x bfloat> %interleaved.vec, <32 x bfloat> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 2, i32 4, i32 6, i32 8, i32 10, i32 12, i32 14, i32 16, i32 18, i32 20, i32 22, i32 24, i32 26, i32 28, i32 30>
%v1 = shufflevector <32 x bfloat> %interleaved.vec, <32 x bfloat> poison, <16 x i32> <i32 1, i32 3, i32 5, i32 7, i32 9, i32 11, i32 13, i32 15, i32 17, i32 19, i32 21, i32 23, i32 25, i32 27, i32 29, i32 31>
ret void
}
define void @store_double_factor4(ptr %ptr, <4 x double> %v0, <4 x double> %v1, <4 x double> %v2, <4 x double> %v3) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_double_factor4(
; CHECK-NEXT: [[S0:%.*]] = shufflevector <4 x double> [[V0:%.*]], <4 x double> [[V1:%.*]], <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[S1:%.*]] = shufflevector <4 x double> [[V2:%.*]], <4 x double> [[V3:%.*]], <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 2 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv2i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <8 x double> [[S0]], <8 x double> [[S1]], <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = call <vscale x 2 x double> @llvm.vector.insert.nxv2f64.v4f64(<vscale x 2 x double> undef, <4 x double> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <8 x double> [[S0]], <8 x double> [[S1]], <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = call <vscale x 2 x double> @llvm.vector.insert.nxv2f64.v4f64(<vscale x 2 x double> undef, <4 x double> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = shufflevector <8 x double> [[S0]], <8 x double> [[S1]], <4 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11>
; CHECK-NEXT: [[TMP7:%.*]] = call <vscale x 2 x double> @llvm.vector.insert.nxv2f64.v4f64(<vscale x 2 x double> undef, <4 x double> [[TMP6]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP8:%.*]] = shufflevector <8 x double> [[S0]], <8 x double> [[S1]], <4 x i32> <i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[TMP9:%.*]] = call <vscale x 2 x double> @llvm.vector.insert.nxv2f64.v4f64(<vscale x 2 x double> undef, <4 x double> [[TMP8]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st4.nxv2f64(<vscale x 2 x double> [[TMP3]], <vscale x 2 x double> [[TMP5]], <vscale x 2 x double> [[TMP7]], <vscale x 2 x double> [[TMP9]], <vscale x 2 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: ret void
;
%s0 = shufflevector <4 x double> %v0, <4 x double> %v1, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%s1 = shufflevector <4 x double> %v2, <4 x double> %v3, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
%interleaved.vec = shufflevector <8 x double> %s0, <8 x double> %s1, <16 x i32> <i32 0, i32 4, i32 8, i32 12, i32 1, i32 5, i32 9, i32 13, i32 2, i32 6, i32 10, i32 14, i32 3, i32 7, i32 11, i32 15>
store <16 x double> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_float_factor3(ptr %ptr, <8 x float> %v0, <8 x float> %v1, <8 x float> %v2) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_float_factor3(
; CHECK-NEXT: [[S0:%.*]] = shufflevector <8 x float> [[V0:%.*]], <8 x float> [[V1:%.*]], <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[S1:%.*]] = shufflevector <8 x float> [[V2:%.*]], <8 x float> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 poison, i32 poison, i32 poison, i32 poison, i32 poison, i32 poison, i32 poison, i32 poison>
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 4 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv4i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <16 x float> [[S0]], <16 x float> [[S1]], <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = call <vscale x 4 x float> @llvm.vector.insert.nxv4f32.v8f32(<vscale x 4 x float> undef, <8 x float> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <16 x float> [[S0]], <16 x float> [[S1]], <8 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = call <vscale x 4 x float> @llvm.vector.insert.nxv4f32.v8f32(<vscale x 4 x float> undef, <8 x float> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP6:%.*]] = shufflevector <16 x float> [[S0]], <16 x float> [[S1]], <8 x i32> <i32 16, i32 17, i32 18, i32 19, i32 20, i32 21, i32 22, i32 23>
; CHECK-NEXT: [[TMP7:%.*]] = call <vscale x 4 x float> @llvm.vector.insert.nxv4f32.v8f32(<vscale x 4 x float> undef, <8 x float> [[TMP6]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st3.nxv4f32(<vscale x 4 x float> [[TMP3]], <vscale x 4 x float> [[TMP5]], <vscale x 4 x float> [[TMP7]], <vscale x 4 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: ret void
;
%s0 = shufflevector <8 x float> %v0, <8 x float> %v1, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7,
i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
%s1 = shufflevector <8 x float> %v2, <8 x float> poison, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7,
i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
%interleaved.vec = shufflevector <16 x float> %s0, <16 x float> %s1, <24 x i32> <i32 0, i32 8, i32 16, i32 1, i32 9, i32 17, i32 2, i32 10, i32 18, i32 3, i32 11, i32 19,
i32 4, i32 12, i32 20, i32 5, i32 13, i32 21, i32 6, i32 14, i32 22, i32 7, i32 15, i32 23>
store <24 x float> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_half_factor2(ptr %ptr, <16 x half> %v0, <16 x half> %v1) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_half_factor2(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[V0:%.*]], <16 x half> [[V1:%.*]], <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = call <vscale x 8 x half> @llvm.vector.insert.nxv8f16.v16f16(<vscale x 8 x half> undef, <16 x half> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[V0]], <16 x half> [[V1]], <16 x i32> <i32 16, i32 17, i32 18, i32 19, i32 20, i32 21, i32 22, i32 23, i32 24, i32 25, i32 26, i32 27, i32 28, i32 29, i32 30, i32 31>
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = call <vscale x 8 x half> @llvm.vector.insert.nxv8f16.v16f16(<vscale x 8 x half> undef, <16 x half> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv8f16(<vscale x 8 x half> [[TMP3]], <vscale x 8 x half> [[TMP5]], <vscale x 8 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = shufflevector <16 x half> %v0, <16 x half> %v1, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23,
i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x half> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
define void @store_bfloat_factor2(ptr %ptr, <16 x bfloat> %v0, <16 x bfloat> %v1) #0 {
; CHECK-LABEL: @store_bfloat_factor2(
; CHECK-NEXT: [[TMP1:%.*]] = call <vscale x 8 x i1> @llvm.aarch64.sve.ptrue.nxv8i1(i32 31)
; CHECK-NEXT: [[TMP2:%.*]] = shufflevector <16 x bfloat> [[V0:%.*]], <16 x bfloat> [[V1:%.*]], <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
; CHECK-NEXT: [[TMP3:%.*]] = call <vscale x 8 x bfloat> @llvm.vector.insert.nxv8bf16.v16bf16(<vscale x 8 x bfloat> undef, <16 x bfloat> [[TMP2]], i64 0)
; CHECK-NEXT: [[TMP4:%.*]] = shufflevector <16 x bfloat> [[V0]], <16 x bfloat> [[V1]], <16 x i32> <i32 16, i32 17, i32 18, i32 19, i32 20, i32 21, i32 22, i32 23, i32 24, i32 25, i32 26, i32 27, i32 28, i32 29, i32 30, i32 31>
; CHECK-NEXT: [[TMP5:%.*]] = call <vscale x 8 x bfloat> @llvm.vector.insert.nxv8bf16.v16bf16(<vscale x 8 x bfloat> undef, <16 x bfloat> [[TMP4]], i64 0)
; CHECK-NEXT: call void @llvm.aarch64.sve.st2.nxv8bf16(<vscale x 8 x bfloat> [[TMP3]], <vscale x 8 x bfloat> [[TMP5]], <vscale x 8 x i1> [[TMP1]], ptr [[PTR:%.*]])
; CHECK-NEXT: ret void
;
%interleaved.vec = shufflevector <16 x bfloat> %v0, <16 x bfloat> %v1, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23,
i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x bfloat> %interleaved.vec, ptr %ptr, align 4
ret void
}
attributes #0 = { vscale_range(2,2) "target-features"="+sve" }
attributes #1 = { vscale_range(2,4) "target-features"="+sve" }
attributes #2 = { vscale_range(4,4) "target-features"="+sve" }