blob: 2f7a4637a7a5a34b9bbca955443565538108a6f0 [file] [log] [blame]
; RUN: opt -passes=gvn -S < %s | FileCheck %s
define i32 @test1(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test1(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nsw i32 %x, %y
%add2 = add i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test2(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test2(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nuw i32 %x, %y
%add2 = add i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test3(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test3(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nuw nsw i32 %x, %y
%add2 = add i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test4(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test4(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add nsw i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nsw i32 %x, %y
%add2 = add nsw i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test5(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test5(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nuw i32 %x, %y
%add2 = add nsw i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test6(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test6(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add nsw i32 %x, %y
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add nuw nsw i32 %x, %y
%add2 = add nsw i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
define i32 @test7(i32 %x, i32 %y) {
; CHECK: @test7(i32 %x, i32 %y)
; CHECK: %add1 = add i32 %x, %y
; CHECK-NOT: what_is_this
; CHECK: %foo = add i32 %add1, %add1
%add1 = add i32 %x, %y, !what_is_this !{}
%add2 = add i32 %x, %y
%foo = add i32 %add1, %add2
ret i32 %foo
}
declare void @mumble(i2, i2)
define void @test8(i2 %x) {
; CHECK-LABEL: @test8(
; CHECK: %[[ashr:.*]] = ashr i2 %x, 1
; CHECK-NEXT: call void @mumble(i2 %[[ashr]], i2 %[[ashr]])
; CHECK-NEXT: ret void
%ashr0 = ashr exact i2 %x, 1
%ashr1 = ashr i2 %x, 1
call void @mumble(i2 %ashr0, i2 %ashr1)
ret void
}