blob: 4b2765cb632ac8234b54f48ed54d4840a06a44c9 [file] [log] [blame]
; RUN: opt -passes=correlated-propagation -S %s | FileCheck %s
; CHECK-LABEL: @test-ashr
; CHECK: bb_then
; CHECK: %. = select i1 true, i32 3, i32 2
define i32 @test-ashr(i32 %c) {
chk65:
%cmp = icmp sgt i32 %c, 65
br i1 %cmp, label %return, label %chk0
chk0:
%cmp1 = icmp slt i32 %c, 0
br i1 %cmp, label %return, label %bb_if
bb_if:
%ashr.val = ashr exact i32 %c, 2
%cmp2 = icmp sgt i32 %ashr.val, 15
br i1 %cmp2, label %bb_then, label %return
bb_then:
%cmp3 = icmp eq i32 %ashr.val, 16
%. = select i1 %cmp3, i32 3, i32 2
br label %return
return:
%retval = phi i32 [0, %chk65], [1, %chk0], [%., %bb_then], [4, %bb_if]
ret i32 %retval
}