blob: 70334291810214f25886df4cda90372bd1e9c8f8 [file] [log] [blame]
; RUN: llvm-mc -triple msp430 -show-encoding %s \
; RUN: | FileCheck -check-prefixes=CHECK,CHECK-INST %s
; RUN: llvm-mc -triple msp430 -filetype=obj %s \
; RUN: | llvm-objdump -d - | FileCheck --check-prefix=CHECK-INST %s
;; IForm8 instructions
mov.b r7, r8 ; CHECK-INST: mov.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x47]
add.b r7, r8 ; CHECK-INST: add.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x57]
addc.b r7, r8 ; CHECK-INST: addc.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x67]
subc.b r7, r8 ; CHECK-INST: subc.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x77]
sub.b r7, r8 ; CHECK-INST: sub.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x87]
cmp.b r7, r8 ; CHECK-INST: cmp.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0x97]
dadd.b r7, r8 ; CHECK-INST: dadd.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xa7]
bit.b r7, r8 ; CHECK-INST: bit.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xb7]
bic.b r7, r8 ; CHECK-INST: bic.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xc7]
bis.b r7, r8 ; CHECK-INST: bis.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xd7]
xor.b r7, r8 ; CHECK-INST: xor.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xe7]
and.b r7, r8 ; CHECK-INST: and.b r7, r8
; CHECK: encoding: [0x48,0xf7]
;; IForm16 instructions
mov r7, r8 ; CHECK-INST: mov r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x47]
add r7, r8 ; CHECK-INST: add r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x57]
addc r7, r8 ; CHECK-INST: addc r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x67]
subc r7, r8 ; CHECK-INST: subc r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x77]
sub r7, r8 ; CHECK-INST: sub r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x87]
cmp r7, r8 ; CHECK-INST: cmp r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0x97]
dadd r7, r8 ; CHECK-INST: dadd r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xa7]
bit r7, r8 ; CHECK-INST: bit r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xb7]
bic r7, r8 ; CHECK-INST: bic r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xc7]
bis r7, r8 ; CHECK-INST: bis r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xd7]
xor r7, r8 ; CHECK-INST: xor r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xe7]
and r7, r8 ; CHECK-INST: and r7, r8
; CHECK: encoding: [0x08,0xf7]
;; IIForm8 instructions
rrc.b r7 ; CHECK-INST: rrc.b r7
; CHECK: encoding: [0x47,0x10]
rra.b r7 ; CHECK-INST: rra.b r7
; CHECK: encoding: [0x47,0x11]
push.b r7 ; CHECK-INST: push.b r7
; CHECK: encoding: [0x47,0x12]
;; IIForm16 instructions
rrc r7 ; CHECK-INST: rrc r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x10]
swpb r7 ; CHECK-INST: swpb r7
; CHECK: encoding: [0x87,0x10]
rra r7 ; CHECK-INST: rra r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x11]
sxt r7 ; CHECK-INST: sxt r7
; CHECK: encoding: [0x87,0x11]
push r7 ; CHECK-INST: push r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x12]
call r7 ; CHECK-INST: call r7
; CHECK: encoding: [0x87,0x12]
reti ; CHECK-INST: reti
; CHECK: encoding: [0x00,0x13]
;; CJForm instructions
jnz -2 ; CHECK-INST: jne $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x23]
jne -2 ; CHECK-INST: jne $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x23]
jeq -2 ; CHECK-INST: jeq $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x27]
jz -2 ; CHECK-INST: jeq $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x27]
jnc -2 ; CHECK-INST: jlo $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x2b]
jlo -2 ; CHECK-INST: jlo $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x2b]
jc -2 ; CHECK-INST: jhs $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x2f]
jhs -2 ; CHECK-INST: jhs $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x2f]
jn -2 ; CHECK-INST: jn $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x33]
jge -2 ; CHECK-INST: jge $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x37]
jl -2 ; CHECK-INST: jl $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x3b]
jmp $-2 ; CHECK-INST: jmp $-2
; CHECK: encoding: [0xfe,0x3f]
;; Emulated arithmetic instructions
adc r7 ; CHECK-INST: adc r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x63]
dadc r7 ; CHECK-INST: dadc r7
; CHECK: encoding: [0x07,0xa3]
dec r7 ; CHECK-INST: dec r7
; CHECK: encoding: [0x17,0x83]
decd r7 ; CHECK-INST: decd r7
; CHECK: encoding: [0x27,0x83]
inc r7 ; CHECK-INST: inc r7
; CHECK: encoding: [0x17,0x53]
incd r7 ; CHECK-INST: incd r7
; CHECK: encoding: [0x27,0x53]
sbc r7 ; CHECK-INST: sbc r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x73]
;; Emulated logical instructions
inv r7 ; CHECK-INST: inv r7
; CHECK: encoding: [0x37,0xe3]
rla r7 ; CHECK-INST: add r7, r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x57]
rlc r7 ; CHECK-INST: addc r7, r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x67]
;; Emulated program flow control instructions
br r7 ; CHECK-INST: br r7
; CHECK: encoding: [0x00,0x47]
dint ; CHECK-INST: dint
; CHECK: encoding: [0x32,0xc2]
eint ; CHECK-INST: eint
; CHECK: encoding: [0x32,0xd2]
nop ; CHECK-INST: nop
; CHECK: encoding: [0x03,0x43]
ret ; CHECK-INST: ret
; CHECK: encoding: [0x30,0x41]
;; Emulated data instruction
clr r7 ; CHECK-INST: clr r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x43]
clrc ; CHECK-INST: clrc
; CHECK: encoding: [0x12,0xc3]
clrn ; CHECK-INST: clrn
; CHECK: encoding: [0x22,0xc2]
clrz ; CHECK-INST: clrz
; CHECK: encoding: [0x22,0xc3]
pop r7 ; CHECK-INST: pop r7
; CHECK: encoding: [0x37,0x41]
setc ; CHECK-INST: setc
; CHECK: encoding: [0x12,0xd3]
setn ; CHECK-INST: setn
; CHECK: encoding: [0x22,0xd2]
setz ; CHECK-INST: setz
; CHECK: encoding: [0x22,0xd3]
tst r7 ; CHECK-INST: tst r7
; CHECK: encoding: [0x07,0x93]