blob: 081fd7c09c5e3ac106b87dc89df28c15926a45d9 [file] [log] [blame]
// RUN: llvm-mc -triple=amdgcn -mcpu=bonaire -show-encoding %s | FileCheck %s
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_mad_legacy_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_mad_legacy_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_mad_legacy_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_mad_legacy_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x80,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_mad_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_mad_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_mad_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_mad_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_mad_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_mad_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_mad_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_mad_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_mad_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_mad_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_mad_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_mad_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_mad_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_mad_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_mad_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x82,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_mad_i32_i24 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x84,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_mad_u32_u24 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x86,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_cubeid_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_cubeid_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_cubeid_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_cubeid_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_cubeid_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x88,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_cubesc_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_cubesc_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_cubesc_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_cubesc_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_cubesc_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8a,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_cubetc_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_cubetc_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_cubetc_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_cubetc_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_cubetc_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8c,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_cubema_f32 v5, -v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x24]
v_cubema_f32 v5, v1, -v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x44]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x84]
v_cubema_f32 v5, -v1, -v2, -v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0xe4]
v_cubema_f32 v5, |v1|, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x01,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, |v2|, v3
// CHECK: [0x05,0x02,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, |v3|
// CHECK: [0x05,0x04,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, |v1|, |v2|, |v3|
// CHECK: [0x05,0x07,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v3 clamp
// CHECK: [0x05,0x08,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v3 mul:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x0c]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v3 mul:4
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x14]
v_cubema_f32 v5, v1, v2, v3 div:2
// CHECK: [0x05,0x00,0x8e,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x1c]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_bfe_u32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x90,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, tba_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6c,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, tba_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6d,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, tma_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6e,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, tma_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x6f,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, ttmp11, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x7b,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, m0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x7c,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, exec_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x7e,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, exec_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x7f,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, 0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x80,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, -1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xc1,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, 0.5, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xf0,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, -4.0, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xf7,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, src_vccz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xfb,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, src_execz, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xfc,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, src_scc, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xfd,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, src_lds_direct, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0xfe,0x04,0x0e,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, v255, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xff,0x0f,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, s2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, s103, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xcf,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, flat_scratch_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xd1,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, flat_scratch_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xd3,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, vcc_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xd5,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, vcc_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xd7,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, tba_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xd9,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, tba_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xdb,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, tma_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xdd,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, tma_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xdf,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, ttmp11, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xf7,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, m0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xf9,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, exec_lo, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xfd,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, exec_hi, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xff,0x0c,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, 0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x01,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, -1, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x83,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, 0.5, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xe1,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, -4.0, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xef,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, src_vccz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xf7,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, src_execz, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xf9,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, src_scc, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0xfb,0x0d,0x04]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, v255
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, s3
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x00]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, s103
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x9e,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xa2,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xa6,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, vcc_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xaa,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, vcc_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xae,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, tba_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xb2,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, tba_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xb6,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, tma_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xba,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, tma_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xbe,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, ttmp11
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, m0
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, exec_lo
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xfa,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, exec_hi
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, 0
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x02,0x02]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, -1
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0x06,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, 0.5
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xc2,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, -4.0
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xde,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, src_vccz
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xee,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, src_execz
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xf2,0x03]
v_bfe_i32 v5, v1, v2, src_scc
// CHECK: [0x05,0x00,0x92,0xd2,0x01,0x05,0xf6,0x03]
v_bfi_b32 v5, v1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v255, v1, v2, v3
// CHECK: [0xff,0x00,0x94,0xd2,0x01,0x05,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, v255, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0xff,0x05,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, s1, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x01,0x04,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, s103, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x67,0x04,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, flat_scratch_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x68,0x04,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, flat_scratch_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x69,0x04,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, vcc_lo, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x6a,0x04,0x0e,0x04]
v_bfi_b32 v5, vcc_hi, v2, v3
// CHECK: [0x05,0x00,0x94,0xd2,0x6b,0x04,0x0e,0x04]