blob: 3fb562fb4b2b6e181fcf1c273a329a7053a2ac0f [file] [log] [blame]
// RUN: llvm-mc -triple=amdgcn -mcpu=bonaire -show-encoding %s | FileCheck %s
v_cndmask_b32 v5, v1, v2, vcc
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v255, v1, v2, vcc
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x01]
v_cndmask_b32 v5, v255, v2, vcc
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, 0, v2, vcc
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, -1, v2, vcc
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, 0.5, v2, vcc
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, -4.0, v2, vcc
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, src_lds_direct, v2, vcc
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x00]
v_cndmask_b32 v5, v1, v255, vcc
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x00]
v_readlane_b32 s5, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s103, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xce,0x02]
v_readlane_b32 tba_lo, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xd8,0x02]
v_readlane_b32 tba_hi, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xda,0x02]
v_readlane_b32 tma_lo, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xdc,0x02]
v_readlane_b32 tma_hi, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xde,0x02]
v_readlane_b32 ttmp11, v1, s2
// CHECK: [0x01,0x05,0xf6,0x02]
v_readlane_b32 s5, v255, s2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, src_lds_direct, s2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, s103
// CHECK: [0x01,0xcf,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x01,0xd1,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x01,0xd3,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, vcc_lo
// CHECK: [0x01,0xd5,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, vcc_hi
// CHECK: [0x01,0xd7,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, tba_lo
// CHECK: [0x01,0xd9,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, tba_hi
// CHECK: [0x01,0xdb,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, tma_lo
// CHECK: [0x01,0xdd,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, tma_hi
// CHECK: [0x01,0xdf,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, ttmp11
// CHECK: [0x01,0xf7,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, m0
// CHECK: [0x01,0xf9,0x0a,0x02]
v_readlane_b32 s5, v1, 0
// CHECK: [0x01,0x01,0x0b,0x02]
v_writelane_b32 v5, 0, s2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v255, 0, s2
// CHECK: [0x80,0x04,0xfe,0x05]
v_writelane_b32 v5, -1, s2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0.5, s2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, -4.0, s2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, src_lds_direct, s2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, s103
// CHECK: [0x80,0xce,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, flat_scratch_lo
// CHECK: [0x80,0xd0,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, flat_scratch_hi
// CHECK: [0x80,0xd2,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, vcc_lo
// CHECK: [0x80,0xd4,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, vcc_hi
// CHECK: [0x80,0xd6,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, tba_lo
// CHECK: [0x80,0xd8,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, tba_hi
// CHECK: [0x80,0xda,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, tma_lo
// CHECK: [0x80,0xdc,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, tma_hi
// CHECK: [0x80,0xde,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, ttmp11
// CHECK: [0x80,0xf6,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, m0
// CHECK: [0x80,0xf8,0x0a,0x04]
v_writelane_b32 v5, 0, 0
// CHECK: [0x80,0x00,0x0b,0x04]
v_add_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x06]
v_add_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x07]
v_add_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x06]
v_add_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x06,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_add_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x06,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_add_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x06]
v_sub_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x09]
v_sub_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x08]
v_sub_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x08,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_sub_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x08,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_sub_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x08]
v_subrev_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x0b]
v_subrev_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x0a]
v_subrev_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0a,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_subrev_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0a,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_subrev_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x0a]
v_mac_legacy_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x0d]
v_mac_legacy_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x0c]
v_mac_legacy_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0c,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mac_legacy_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0c,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mac_legacy_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x0c]
v_mul_legacy_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x0f]
v_mul_legacy_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x0e]
v_mul_legacy_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0e,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_legacy_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x0e,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_legacy_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x0e]
v_mul_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x11]
v_mul_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x10]
v_mul_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x10,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x10,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x10]
v_mul_i32_i24 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x13]
v_mul_i32_i24 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x12]
v_mul_i32_i24 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x12,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_i32_i24 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x12,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_i32_i24 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x12]
v_mul_hi_i32_i24 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x15]
v_mul_hi_i32_i24 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x14]
v_mul_hi_i32_i24 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x14,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_hi_i32_i24 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x14,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_hi_i32_i24 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x14]
v_mul_u32_u24 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x17]
v_mul_u32_u24 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x16]
v_mul_u32_u24 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x16,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_u32_u24 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x16,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_u32_u24 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x16]
v_mul_hi_u32_u24 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x19]
v_mul_hi_u32_u24 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x18]
v_mul_hi_u32_u24 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mul_hi_u32_u24 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x18,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mul_hi_u32_u24 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x18]
v_min_legacy_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x1b]
v_min_legacy_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x1a]
v_min_legacy_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1a,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_min_legacy_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1a,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_min_legacy_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x1a]
v_max_legacy_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x1d]
v_max_legacy_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x1c]
v_max_legacy_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1c,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_max_legacy_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1c,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_max_legacy_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x1c]
v_min_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x1f]
v_min_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x1e]
v_min_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1e,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_min_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x1e,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_min_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x1e]
v_max_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x20]
v_max_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x21]
v_max_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x20]
v_max_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_max_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x20,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_max_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x20]
v_min_i32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x22]
v_min_i32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x23]
v_min_i32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x22]
v_min_i32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x22,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_min_i32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x22,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_min_i32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x22]
v_max_i32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x24]
v_max_i32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x25]
v_max_i32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x24]
v_max_i32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x24,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_max_i32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x24,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_max_i32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x24]
v_min_u32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x26]
v_min_u32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x27]
v_min_u32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x26]
v_min_u32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x26,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_min_u32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x26,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_min_u32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x26]
v_max_u32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x28]
v_max_u32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x29]
v_max_u32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x28]
v_max_u32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x28,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_max_u32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x28,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_max_u32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x28]
v_lshr_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x2b]
v_lshr_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x2a]
v_lshr_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2a,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_lshr_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2a,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_lshr_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x2a]
v_lshrrev_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x2d]
v_lshrrev_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x2c]
v_lshrrev_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2c,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_lshrrev_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2c,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_lshrrev_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x2c]
v_ashr_i32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x2f]
v_ashr_i32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x2e]
v_ashr_i32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2e,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ashr_i32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x2e,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_ashr_i32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x2e]
v_ashrrev_i32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x31]
v_ashrrev_i32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x30]
v_ashrrev_i32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x30,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ashrrev_i32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x30,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_ashrrev_i32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x30]
v_lshl_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x33]
v_lshl_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x32]
v_lshl_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x32,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_lshl_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x32,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_lshl_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x32]
v_lshlrev_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x35]
v_lshlrev_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x34]
v_lshlrev_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x34,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_lshlrev_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x34,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_lshlrev_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x34]
v_and_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x36]
v_and_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x37]
v_and_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x36]
v_and_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x36,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_and_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x36,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_and_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x36]
v_or_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x38]
v_or_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x39]
v_or_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x38]
v_or_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_or_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x38,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_or_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x38]
v_xor_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x3b]
v_xor_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x3a]
v_xor_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3a,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_xor_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3a,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_xor_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x3a]
v_bfm_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x3d]
v_bfm_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x3c]
v_bfm_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3c,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_bfm_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3c,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_bfm_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x3c]
v_mac_f32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x3f]
v_mac_f32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x3e]
v_mac_f32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3e,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mac_f32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x3e,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mac_f32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x3e]
v_madmk_f32 v5, v1, 0x11213141, v3
// CHECK: [0x01,0x07,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v255, v1, 0x11213141, v3
// CHECK: [0x01,0x07,0xfe,0x41,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, v255, 0x11213141, v3
// CHECK: [0xff,0x07,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, 0, 0x11213141, v3
// CHECK: [0x80,0x06,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, -1, 0x11213141, v3
// CHECK: [0xc1,0x06,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, 0.5, 0x11213141, v3
// CHECK: [0xf0,0x06,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, -4.0, 0x11213141, v3
// CHECK: [0xf7,0x06,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, src_lds_direct, 0x11213141, v3
// CHECK: [0xfe,0x06,0x0a,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madmk_f32 v5, v1, 0xa1b1c1d1, v3
// CHECK: [0x01,0x07,0x0a,0x40,0xd1,0xc1,0xb1,0xa1]
v_madmk_f32 v5, v1, 0x11213141, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x40,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, v1, v2, 0x11213141
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v255, v1, v2, 0x11213141
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x43,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, v255, v2, 0x11213141
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, 0, v2, 0x11213141
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, -1, v2, 0x11213141
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, 0.5, v2, 0x11213141
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, -4.0, v2, 0x11213141
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, src_lds_direct, v2, 0x11213141
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, v1, v255, 0x11213141
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x42,0x41,0x31,0x21,0x11]
v_madak_f32 v5, v1, v2, 0xa1b1c1d1
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x42,0xd1,0xc1,0xb1,0xa1]
v_bcnt_u32_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x45]
v_bcnt_u32_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x44]
v_bcnt_u32_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x44,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_bcnt_u32_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x44,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_bcnt_u32_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x44]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x47]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, -1, v2
// CHECK: [0xc1,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, 0.5, v2
// CHECK: [0xf0,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, -4.0, v2
// CHECK: [0xf7,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, src_vccz, v2
// CHECK: [0xfb,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, src_execz, v2
// CHECK: [0xfc,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, src_scc, v2
// CHECK: [0xfd,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, src_lds_direct, v2
// CHECK: [0xfe,0x04,0x0a,0x46]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, 0xaf123456, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x46,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, 0x3f717273, v2
// CHECK: [0xff,0x04,0x0a,0x46,0x73,0x72,0x71,0x3f]
v_mbcnt_lo_u32_b32 v5, v1, v255
// CHECK: [0x01,0xff,0x0b,0x46]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v255, v1, v2
// CHECK: [0x01,0x05,0xfe,0x49]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, v255, v2
// CHECK: [0xff,0x05,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, s1, v2
// CHECK: [0x01,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, s103, v2
// CHECK: [0x67,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, flat_scratch_lo, v2
// CHECK: [0x68,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, flat_scratch_hi, v2
// CHECK: [0x69,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, vcc_lo, v2
// CHECK: [0x6a,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, vcc_hi, v2
// CHECK: [0x6b,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, tba_lo, v2
// CHECK: [0x6c,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, tba_hi, v2
// CHECK: [0x6d,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, tma_lo, v2
// CHECK: [0x6e,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, tma_hi, v2
// CHECK: [0x6f,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, ttmp11, v2
// CHECK: [0x7b,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, m0, v2
// CHECK: [0x7c,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, exec_lo, v2
// CHECK: [0x7e,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, exec_hi, v2
// CHECK: [0x7f,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, 0, v2
// CHECK: [0x80,0x04,0x0a,0x48]
v_mbcnt_hi_u32_b32 v5, -1, v2