blob: fb4e9108fe1d1a05e946c76a8beef0128dfe0d83 [file] [log] [blame]
// RUN: llvm-mc -triple=amdgcn -mcpu=gfx1100 -mattr=+wavefrontsize32,-wavefrontsize64 -show-encoding %s | FileCheck --check-prefix=GFX11 %s
v_bfrev_b32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb8,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_bfrev_b32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xb8,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ceil_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_ceil_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdc,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_ceil_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xdc,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_ceil_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa2,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_ceil_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xa2,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x98,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_ceil_f64_e64 v[5:6], -|src_scc| mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0x98,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x30]
v_ceil_f64_e64 v[254:255], 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x80,0x98,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cls_i32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cls_i32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xbb,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_clz_i32_u32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_clz_i32_u32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xb9,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cos_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cos_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe1,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cos_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xe1,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cos_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cos_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb6,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cos_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xb6,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_ctz_i32_b32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xba,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f16_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8a,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f16_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0x8a,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x00,0x00]
v_cvt_f16_i16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd1,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f16_i16_e64 v255, 0xfe0b clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0xd1,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x00,0x00]
v_cvt_f16_u16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd0,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f16_u16_e64 v255, 0xfe0b clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0xd0,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8b,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0x8b,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8f,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_f64_e64 v5, -|src_scc| mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0x8f,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x30]
v_cvt_f32_f64_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x8f,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_i32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x85,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_i32_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x85,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_u32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x86,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_u32_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x86,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x91,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_ubyte0_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x91,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x92,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_ubyte1_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x92,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x93,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_ubyte2_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x93,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x94,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f32_ubyte3_e64 v255, 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x94,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f64_f32_e64 v[5:6], src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x90,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f64_f32_e64 v[254:255], -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x81,0x90,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f64_i32_e64 v[5:6], src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x84,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f64_i32_e64 v[254:255], 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x80,0x84,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_f64_u32_e64 v[5:6], src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x96,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_f64_u32_e64 v[254:255], 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x80,0x96,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_floor_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0x8d,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8d,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_flr_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0x8d,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd3,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i16_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xd3,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x88,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0x88,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x83,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_f64_e64 v5, -|src_scc|
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0x83,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x20]
v_cvt_i32_f64_e64 v255, 0xaf123456 clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x83,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xea,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_i32_i16_e64 v255, 0xfe0b
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xea,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_nearest_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0x8c,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe3,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_i16_f16_e64 v255, -|0xfe0b|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0xe3,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xe4,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_norm_u16_f16_e64 v255, -|0xfe0b|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0xe4,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8e,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_cvt_off_f32_i4_e64 v255, 0x4f clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x8e,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x4f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x8c,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_rpi_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0x8c,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd2,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u16_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xd2,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x87,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0x87,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x95,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_f64_e64 v5, -|src_scc|
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0x95,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x20]
v_cvt_u32_f64_e64 v255, 0xaf123456 clamp
// GFX11: encoding: [0xff,0x80,0x95,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xeb,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_cvt_u32_u16_e64 v255, 0xfe0b
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xeb,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_exp_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd8,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_exp_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xd8,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_exp_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_exp_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa5,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_exp_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xa5,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ffbh_i32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbb,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_i32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xbb,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ffbh_u32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xb9,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_ffbh_u32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xb9,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_ffbl_b32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xba,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_ffbl_b32_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xba,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_floor_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_floor_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdb,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_floor_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xdb,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_floor_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa4,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_floor_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xa4,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_floor_f64_e64 v[5:6], v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_floor_f64_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0x9a,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_floor_f64_e64 v[5:6], -|src_scc| mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0x9a,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x30]
v_floor_f64_e64 v[254:255], 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x80,0x9a,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_fract_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_fract_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xdf,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_fract_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xdf,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f32_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_fract_f32_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xa0,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_fract_f32_e64 v255, -|0xaf123456| clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xff,0x81,0xa0,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x38,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_fract_f64_e64 v[5:6], v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_fract_f64_e64 v[5:6], 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbe,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_fract_f64_e64 v[5:6], -|src_scc| mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0xbe,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x30]
v_fract_f64_e64 v[254:255], 0xaf123456 clamp div:2
// GFX11: encoding: [0xfe,0x80,0xbe,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x18,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xda,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i16_f16_e64 v255, -|0xfe0b|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0xda,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x0b,0xfe,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v5, src_scc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbf,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f32_e64 v255, -|0xaf123456|
// GFX11: encoding: [0xff,0x01,0xbf,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x20,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, v[1:2]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, v[254:255]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0xfe,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, s[2:3]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x02,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, s[104:105]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x68,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, vcc
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, ttmp[14:15]
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x7a,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, exec
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, 0.5
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xbc,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v5, -|src_scc|
// GFX11: encoding: [0x05,0x01,0xbc,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x20]
v_frexp_exp_i32_f64_e64 v255, 0xaf123456
// GFX11: encoding: [0xff,0x00,0xbc,0xd5,0xff,0x00,0x00,0x00,0x56,0x34,0x12,0xaf]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, v1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x01,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, v255
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0xff,0x01,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, s1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x01,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, s105
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x69,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, vcc_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x6a,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, vcc_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x6b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, ttmp15
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x7b,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, m0
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x7d,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, exec_lo
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x7e,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, exec_hi
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x7f,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, null
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0x7c,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, -1
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0xc1,0x00,0x00,0x00]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, 0.5 mul:2
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0xf0,0x00,0x00,0x08]
v_frexp_mant_f16_e64 v5, src_scc mul:4
// GFX11: encoding: [0x05,0x00,0xd9,0xd5,0xfd,0x00,0x00,0x10]
v_frexp_mant_f16_e64 v255, -|0xfe0b| clamp div:2