blob: 823c55fc8cd178aad913e3fe76b6d4302d7d1585 [file] [log] [blame]
// RUN: mlir-tblgen -gen-op-decls -I %S/../../include %s | FileCheck %s --check-prefix=DECL
// RUN: mlir-tblgen -gen-op-defs -I %S/../../include %s | FileCheck %s --check-prefix=DEF
// RUN: mlir-tblgen -print-records -I %S/../../include %s | FileCheck %s --check-prefix=RECORD
include "mlir/IR/OpBase.td"
def Test_Dialect : Dialect {
let name = "test";
let cppNamespace = "foobar";
}
class NS_Op<string mnemonic, list<OpTrait> traits> :
Op<Test_Dialect, mnemonic, traits>;
def SomeAttr : Attr<CPred<"some-condition">, "some attribute kind"> {
let storageType = "some-attr-kind";
let returnType = "some-return-type";
let convertFromStorage = "$_self.some-convert-from-storage()";
let constBuilderCall = "some-const-builder-call($_builder, $0)";
}
def SomeAttrDef : AttrDef<Test_Dialect, "SomeAttr"> {
}
// Test required, optional, default-valued attributes
// ---
def AOp : NS_Op<"a_op", []> {
let arguments = (ins
SomeAttr:$aAttr,
DefaultValuedAttr<SomeAttr, "4.2">:$bAttr,
OptionalAttr<SomeAttr>:$cAttr
);
}
// DECL-LABEL: AOp declarations
// Test attribute name methods
// ---
// DECL: static ::llvm::ArrayRef<::llvm::StringRef> getAttributeNames()
// DECL-NEXT: static ::llvm::StringRef attrNames[] =
// DECL-SAME: {::llvm::StringRef("aAttr"), ::llvm::StringRef("bAttr"), ::llvm::StringRef("cAttr")};
// DECL-NEXT: return ::llvm::makeArrayRef(attrNames);
// DECL: ::mlir::StringAttr aAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(0);
// DECL: ::mlir::StringAttr aAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 0);
// DECL: ::mlir::StringAttr bAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(1);
// DECL: ::mlir::StringAttr bAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 1);
// DECL: ::mlir::StringAttr cAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(2);
// DECL: ::mlir::StringAttr cAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 2);
// DEF-LABEL: AOp definitions
// Test verify method
// ---
// DEF: ::mlir::LogicalResult AOpAdaptor::verify
// DEF: auto tblgen_aAttr = odsAttrs.get("aAttr");
// DEF-NEXT: if (!tblgen_aAttr)
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test.a_op' op ""requires attribute 'aAttr'");
// DEF: if (tblgen_aAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test.a_op' op ""attribute 'aAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// DEF: auto tblgen_bAttr = odsAttrs.get("bAttr");
// DEF-NEXT: if (tblgen_bAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test.a_op' op ""attribute 'bAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// DEF: auto tblgen_cAttr = odsAttrs.get("cAttr");
// DEF-NEXT: if (tblgen_cAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test.a_op' op ""attribute 'cAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// Test getter methods
// ---
// DEF: some-attr-kind AOp::aAttrAttr()
// DEF-NEXT: (*this)->getAttr(aAttrAttrName()).cast<some-attr-kind>()
// DEF: some-return-type AOp::aAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = aAttrAttr()
// DEF-NEXT: return attr.some-convert-from-storage();
// DEF: some-attr-kind AOp::bAttrAttr()
// DEF-NEXT: return (*this)->getAttr(bAttrAttrName()).dyn_cast_or_null<some-attr-kind>()
// DEF: some-return-type AOp::bAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = bAttrAttr();
// DEF-NEXT: if (!attr)
// DEF-NEXT: return some-const-builder-call(::mlir::Builder((*this)->getContext()), 4.2).some-convert-from-storage();
// DEF-NEXT: return attr.some-convert-from-storage();
// DEF: some-attr-kind AOp::cAttrAttr()
// DEF-NEXT: return (*this)->getAttr(cAttrAttrName()).dyn_cast_or_null<some-attr-kind>()
// DEF: ::llvm::Optional<some-return-type> AOp::cAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = cAttrAttr()
// DEF-NEXT: return attr ? ::llvm::Optional<some-return-type>(attr.some-convert-from-storage()) : (::llvm::None);
// Test setter methods
// ---
// DEF: void AOp::aAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(aAttrAttrName(), attr);
// DEF: void AOp::bAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(bAttrAttrName(), attr);
// DEF: void AOp::cAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(cAttrAttrName(), attr);
// Test remove methods
// ---
// DEF: ::mlir::Attribute AOp::removeCAttrAttr() {
// DEF-NEXT: return (*this)->removeAttr(cAttrAttrName());
// Test build methods
// ---
// DEF: void AOp::build(
// DEF: odsState.addAttribute(aAttrAttrName(odsState.name), aAttr);
// DEF: odsState.addAttribute(bAttrAttrName(odsState.name), bAttr);
// DEF: if (cAttr) {
// DEF-NEXT: odsState.addAttribute(cAttrAttrName(odsState.name), cAttr);
// DEF: void AOp::build(
// DEF: some-return-type aAttr, some-return-type bAttr, /*optional*/some-attr-kind cAttr
// DEF: odsState.addAttribute(aAttrAttrName(odsState.name), some-const-builder-call(odsBuilder, aAttr));
// DEF: void AOp::build(
// DEF: ::llvm::ArrayRef<::mlir::NamedAttribute> attributes
// DEF: odsState.addAttributes(attributes);
// Test the above but with prefix.
def Test2_Dialect : Dialect {
let name = "test2";
let cppNamespace = "foobar2";
let emitAccessorPrefix = kEmitAccessorPrefix_Prefixed;
}
def AgetOp : Op<Test2_Dialect, "a_get_op", []> {
let arguments = (ins
SomeAttr:$aAttr,
DefaultValuedAttr<SomeAttr, "4.2">:$bAttr,
OptionalAttr<SomeAttr>:$cAttr
);
}
// DECL-LABEL: AgetOp declarations
// Test attribute name methods
// ---
// DECL: static ::llvm::ArrayRef<::llvm::StringRef> getAttributeNames()
// DECL-NEXT: static ::llvm::StringRef attrNames[] =
// DECL-SAME: {::llvm::StringRef("aAttr"), ::llvm::StringRef("bAttr"), ::llvm::StringRef("cAttr")};
// DECL-NEXT: return ::llvm::makeArrayRef(attrNames);
// DECL: ::mlir::StringAttr getAAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(0);
// DECL: ::mlir::StringAttr getAAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 0);
// DECL: ::mlir::StringAttr getBAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(1);
// DECL: ::mlir::StringAttr getBAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 1);
// DECL: ::mlir::StringAttr getCAttrAttrName()
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(2);
// DECL: ::mlir::StringAttr getCAttrAttrName(::mlir::OperationName name)
// DECL-NEXT: return getAttributeNameForIndex(name, 2);
// DEF-LABEL: AgetOp definitions
// Test verify method
// ---
// DEF: ::mlir::LogicalResult AgetOpAdaptor::verify
// DEF: auto tblgen_aAttr = odsAttrs.get("aAttr");
// DEF-NEXT: if (!tblgen_aAttr)
// DEF-NEXT. return emitError(loc, "'test2.a_get_op' op ""requires attribute 'aAttr'");
// DEF: if (tblgen_aAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test2.a_get_op' op ""attribute 'aAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// DEF: auto tblgen_bAttr = odsAttrs.get("bAttr");
// DEF-NEXT: if (tblgen_bAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test2.a_get_op' op ""attribute 'bAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// DEF: auto tblgen_cAttr = odsAttrs.get("cAttr");
// DEF-NEXT: if (tblgen_cAttr && !((some-condition)))
// DEF-NEXT: return emitError(loc, "'test2.a_get_op' op ""attribute 'cAttr' failed to satisfy constraint: some attribute kind");
// Test getter methods
// ---
// DEF: some-attr-kind AgetOp::getAAttrAttr()
// DEF-NEXT: (*this)->getAttr(getAAttrAttrName()).cast<some-attr-kind>()
// DEF: some-return-type AgetOp::getAAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = getAAttrAttr()
// DEF-NEXT: return attr.some-convert-from-storage();
// DEF: some-attr-kind AgetOp::getBAttrAttr()
// DEF-NEXT: return (*this)->getAttr(getBAttrAttrName()).dyn_cast_or_null<some-attr-kind>()
// DEF: some-return-type AgetOp::getBAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = getBAttrAttr();
// DEF-NEXT: if (!attr)
// DEF-NEXT: return some-const-builder-call(::mlir::Builder((*this)->getContext()), 4.2).some-convert-from-storage();
// DEF-NEXT: return attr.some-convert-from-storage();
// DEF: some-attr-kind AgetOp::getCAttrAttr()
// DEF-NEXT: return (*this)->getAttr(getCAttrAttrName()).dyn_cast_or_null<some-attr-kind>()
// DEF: ::llvm::Optional<some-return-type> AgetOp::getCAttr() {
// DEF-NEXT: auto attr = getCAttrAttr()
// DEF-NEXT: return attr ? ::llvm::Optional<some-return-type>(attr.some-convert-from-storage()) : (::llvm::None);
// Test setter methods
// ---
// DEF: void AgetOp::setAAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(getAAttrAttrName(), attr);
// DEF: void AgetOp::setBAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(getBAttrAttrName(), attr);
// DEF: void AgetOp::setCAttrAttr(some-attr-kind attr) {
// DEF-NEXT: (*this)->setAttr(getCAttrAttrName(), attr);
// Test remove methods
// ---
// DEF: ::mlir::Attribute AgetOp::removeCAttrAttr() {
// DEF-NEXT: return (*this)->removeAttr(getCAttrAttrName());
// Test build methods
// ---
// DEF: void AgetOp::build(
// DEF: odsState.addAttribute(getAAttrAttrName(odsState.name), aAttr);
// DEF: odsState.addAttribute(getBAttrAttrName(odsState.name), bAttr);
// DEF: if (cAttr) {
// DEF-NEXT: odsState.addAttribute(getCAttrAttrName(odsState.name), cAttr);
// DEF: void AgetOp::build(
// DEF: some-return-type aAttr, some-return-type bAttr, /*optional*/some-attr-kind cAttr
// DEF: odsState.addAttribute(getAAttrAttrName(odsState.name), some-const-builder-call(odsBuilder, aAttr));
// DEF: void AgetOp::build(
// DEF: ::llvm::ArrayRef<::mlir::NamedAttribute> attributes
// DEF: odsState.addAttributes(attributes);
def SomeTypeAttr : TypeAttrBase<"SomeType", "some type attribute">;
def BOp : NS_Op<"b_op", []> {
let arguments = (ins
AnyAttr:$any_attr,
BoolAttr:$bool_attr,
I32Attr:$i32_attr,
I64Attr:$i64_attr,
F32Attr:$f32_attr,
F64Attr:$f64_attr,
StrAttr:$str_attr,
ElementsAttr:$elements_attr,
FlatSymbolRefAttr:$function_attr,
SomeTypeAttr:$some_type_attr,
ArrayAttr:$array_attr,
TypedArrayAttrBase<SomeAttr, "SomeAttr array">:$some_attr_array,
TypeAttr:$type_attr
);
}
// Test common attribute kinds' constraints
// ---
// DEF-LABEL: BOpAdaptor::verify
// DEF: if (tblgen_any_attr && !((true)))
// DEF: if (tblgen_bool_attr && !((tblgen_bool_attr.isa<::mlir::BoolAttr>())))
// DEF: if (tblgen_i32_attr && !(((tblgen_i32_attr.isa<::mlir::IntegerAttr>())) && ((tblgen_i32_attr.cast<::mlir::IntegerAttr>().getType().isSignlessInteger(32)))))
// DEF: if (tblgen_i64_attr && !(((tblgen_i64_attr.isa<::mlir::IntegerAttr>())) && ((tblgen_i64_attr.cast<::mlir::IntegerAttr>().getType().isSignlessInteger(64)))))
// DEF: if (tblgen_f32_attr && !(((tblgen_f32_attr.isa<::mlir::FloatAttr>())) && ((tblgen_f32_attr.cast<::mlir::FloatAttr>().getType().isF32()))))
// DEF: if (tblgen_f64_attr && !(((tblgen_f64_attr.isa<::mlir::FloatAttr>())) && ((tblgen_f64_attr.cast<::mlir::FloatAttr>().getType().isF64()))))
// DEF: if (tblgen_str_attr && !((tblgen_str_attr.isa<::mlir::StringAttr>())))
// DEF: if (tblgen_elements_attr && !((tblgen_elements_attr.isa<::mlir::ElementsAttr>())))
// DEF: if (tblgen_function_attr && !((tblgen_function_attr.isa<::mlir::FlatSymbolRefAttr>())))
// DEF: if (tblgen_some_type_attr && !(((tblgen_some_type_attr.isa<::mlir::TypeAttr>())) && ((tblgen_some_type_attr.cast<::mlir::TypeAttr>().getValue().isa<SomeType>()))))
// DEF: if (tblgen_array_attr && !((tblgen_array_attr.isa<::mlir::ArrayAttr>())))
// DEF: if (tblgen_some_attr_array && !(((tblgen_some_attr_array.isa<::mlir::ArrayAttr>())) && (::llvm::all_of(tblgen_some_attr_array.cast<::mlir::ArrayAttr>(), [&](::mlir::Attribute attr) { return (some-condition); }))))
// DEF: if (tblgen_type_attr && !(((tblgen_type_attr.isa<::mlir::TypeAttr>())) && ((tblgen_type_attr.cast<::mlir::TypeAttr>().getValue().isa<::mlir::Type>()))))
// Test common attribute kind getters' return types
// ---
// DEF: ::mlir::Attribute BOp::any_attr()
// DEF: bool BOp::bool_attr()
// DEF: uint32_t BOp::i32_attr()
// DEF: uint64_t BOp::i64_attr()
// DEF: ::llvm::APFloat BOp::f32_attr()
// DEF: ::llvm::APFloat BOp::f64_attr()
// DEF: ::llvm::StringRef BOp::str_attr()
// DEF: ::mlir::ElementsAttr BOp::elements_attr()
// DEF: ::llvm::StringRef BOp::function_attr()
// DEF: SomeType BOp::some_type_attr()
// DEF: ::mlir::ArrayAttr BOp::array_attr()
// DEF: ::mlir::ArrayAttr BOp::some_attr_array()
// DEF: ::mlir::Type BOp::type_attr()
// Test building constant values for array attribute kinds
// ---
def COp : NS_Op<"c_op", []> {
let arguments = (ins
DefaultValuedAttr<I32ArrayAttr, "{1, 2}">:$i32_array_attr,
DefaultValuedAttr<I64ArrayAttr, "{3, 4}">:$i64_array_attr,
DefaultValuedAttr<F32ArrayAttr, "{5.f, 6.f}">:$f32_array_attr,
DefaultValuedAttr<F64ArrayAttr, "{7., 8.}">:$f64_array_attr,
DefaultValuedAttr<StrArrayAttr, "{\"a\", \"b\"}">:$str_array_attr
);
}
// DEF-LABEL: COp definitions
// DEF: ::mlir::Builder((*this)->getContext()).getI32ArrayAttr({1, 2})
// DEF: ::mlir::Builder((*this)->getContext()).getI64ArrayAttr({3, 4})
// DEF: ::mlir::Builder((*this)->getContext()).getF32ArrayAttr({5.f, 6.f})
// DEF: ::mlir::Builder((*this)->getContext()).getF64ArrayAttr({7., 8.})
// DEF: ::mlir::Builder((*this)->getContext()).getStrArrayAttr({"a", "b"})
// Test builder method which takes unwrapped values for attributes
// ---
def I32Case5: I32EnumAttrCase<"case5", 5>;
def I32Case10: I32EnumAttrCase<"case10", 10>;
def SomeI32Enum: I32EnumAttr<
"SomeI32Enum", "", [I32Case5, I32Case10]>;
def DOp : NS_Op<"d_op", []> {
let arguments = (ins
I32Attr:$i32_attr,
F64Attr:$f64_attr,
StrAttr:$str_attr,
BoolAttr:$bool_attr,
SomeI32Enum:$enum_attr,
DefaultValuedAttr<I32Attr, "42">:$dv_i32_attr,
DefaultValuedAttr<F64Attr, "8.">:$dv_f64_attr,
DefaultValuedStrAttr<StrAttr, "abc">:$dv_str_attr,
DefaultValuedAttr<BoolAttr, "true">:$dv_bool_attr,
DefaultValuedAttr<SomeI32Enum, "::SomeI32Enum::case5">:$dv_enum_attr
);
}
// DECL-LABEL: DOp declarations
// DECL: static void build({{.*}}, uint32_t i32_attr, ::llvm::APFloat f64_attr, ::llvm::StringRef str_attr, bool bool_attr, ::SomeI32Enum enum_attr, uint32_t dv_i32_attr, ::llvm::APFloat dv_f64_attr, ::llvm::StringRef dv_str_attr = "abc", bool dv_bool_attr = true, ::SomeI32Enum dv_enum_attr = ::SomeI32Enum::case5)
// DEF-LABEL: DOp definitions
// DEF: odsState.addAttribute(str_attrAttrName(odsState.name), odsBuilder.getStringAttr(str_attr));
// DEF: odsState.addAttribute(dv_str_attrAttrName(odsState.name), odsBuilder.getStringAttr(dv_str_attr));
// Test derived type attr.
// ---
def DerivedTypeAttrOp : NS_Op<"derived_type_attr_op", []> {
let results = (outs AnyTensor:$output);
DerivedTypeAttr element_dtype = DerivedTypeAttr<"return output().getType();">;
}
// DECL: class DerivedTypeAttrOp : public ::mlir::Op
// DECL-SAME: DerivedAttributeOpInterface::Trait
// DECL: static bool isDerivedAttribute
// DEF: bool DerivedTypeAttrOp::isDerivedAttribute(::llvm::StringRef name) {
// DEF: if (name == "element_dtype") return true;
// DEF: return false;
// DEF: }
// DEF: DerivedTypeAttrOp::materializeDerivedAttributes
// Test that only default valued attributes at the end of the arguments
// list get default values in the builder signature
// ---
def EOp : NS_Op<"e_op", []> {
let arguments = (ins
I32Attr:$i32_attr,
DefaultValuedAttr<I32Attr, "42">:$dv_i32_attr,
F64Attr:$f64_attr,
DefaultValuedAttr<F64Attr, "8.">:$dv_f64_attr,
StrAttr:$str_attr,
DefaultValuedStrAttr<StrAttr, "abc">:$dv_str_attr,
BoolAttr:$bool_attr,
DefaultValuedAttr<BoolAttr, "true">:$dv_bool_attr,
SomeI32Enum:$enum_attr,
DefaultValuedAttr<SomeI32Enum, "::SomeI32Enum::case5">:$dv_enum_attr
);
}
// DECL-LABEL: EOp declarations
// DECL: static void build({{.*}}, uint32_t i32_attr, uint32_t dv_i32_attr, ::llvm::APFloat f64_attr, ::llvm::APFloat dv_f64_attr, ::llvm::StringRef str_attr, ::llvm::StringRef dv_str_attr, bool bool_attr, bool dv_bool_attr, ::SomeI32Enum enum_attr, ::SomeI32Enum dv_enum_attr = ::SomeI32Enum::case5)
// Test proper namespacing for AttrDef
// ---
def NamespaceOp : NS_Op<"namespace_op", []> {
let arguments = (ins
SomeAttrDef:$AttrDef
);
}
// DECL: NamespaceOp
// DECL: foobar::SomeAttrAttr AttrDef()
// Test mixing operands and attributes in arbitrary order
// ---
def MixOperandsAndAttrs : NS_Op<"mix_operands_and_attrs", []> {
let arguments = (ins F32Attr:$attr, F32:$operand, F32Attr:$otherAttr, F32:$otherArg);
}
def OpWithDefaultAndRegion : NS_Op<"default_with_region", []> {
let arguments = (ins
DefaultValuedAttr<BoolAttr, "true">:$dv_bool_attr
);
let regions = (region VariadicRegion<AnyRegion>:$region);
}
// We should not have a default attribute in this case.
// DECL-LABEL: OpWithDefaultAndRegion declarations
// DECL: static void build({{.*}}, bool dv_bool_attr, unsigned regionCount)
def OpWithDefaultAndSuccessor : NS_Op<"default_with_succ", []> {
let arguments = (ins
DefaultValuedAttr<BoolAttr, "true">:$dv_bool_attr
);
let successors = (successor VariadicSuccessor<AnySuccessor>:$succ);
}
// We should not have a default attribute in this case.
// DECL-LABEL: OpWithDefaultAndSuccessor declarations
// DECL: static void build({{.*}}, bool dv_bool_attr, ::mlir::BlockRange succ)
// DEF-LABEL: MixOperandsAndAttrs definitions
// DEF-DAG: ::mlir::Value MixOperandsAndAttrs::operand()
// DEF-DAG: ::mlir::Value MixOperandsAndAttrs::otherArg()
// DEF-DAG: void MixOperandsAndAttrs::build(::mlir::OpBuilder &odsBuilder, ::mlir::OperationState &odsState, ::mlir::FloatAttr attr, ::mlir::Value operand, ::mlir::FloatAttr otherAttr, ::mlir::Value otherArg)
// DEF-DAG: ::llvm::APFloat MixOperandsAndAttrs::attr()
// DEF-DAG: ::llvm::APFloat MixOperandsAndAttrs::otherAttr()
// Test unit attributes.
// ---
def UnitAttrOp : NS_Op<"unit_attr_op", []> {
let arguments = (ins UnitAttr:$attr);
}
// DEF-LABEL: UnitAttrOp definitions
// DEF: bool UnitAttrOp::attr() {
// DEF: return {{.*}} != nullptr
// DEF: ::mlir::Attribute UnitAttrOp::removeAttrAttr() {
// DEF-NEXT: (*this)->removeAttr(attrAttrName());
// DEF: build(::mlir::OpBuilder &odsBuilder, ::mlir::OperationState &odsState, /*optional*/::mlir::UnitAttr attr)
// Test elementAttr field of TypedArrayAttr.
// ---
def SomeTypedArrayAttr : TypedArrayAttrBase<SomeAttr, "SomeAttr array">;
// RECORD-LABEL: def SomeTypedArrayAttr
// RECORD: Attr elementAttr = SomeAttr;
def Test_Dialect_2 : Dialect {
let name = "dialect_2";
}
def MyStruct : StructAttr<"MyStruct", Test_Dialect_2,
[StructFieldAttr<"potatoes", I64ElementsAttr>]> {
let summary = "A structure describing a number of potatoes.";
}
def StructAttrOp : NS_Op<"struct_attr_op", []> {
let arguments = (ins
MyStruct:$potatoes
);
}
// DECL: dialect_2::MyStruct potatoes();