blob: a5f7fc8daf6e3b85ddb73a09ca95b059158c2300 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=thumbv7-windows-itanium -mcpu=cortex-a9 -verify-machineinstrs -o - %s | FileCheck %s
declare void @llvm.memmove.p0i8.p0i8.i32(i8* nocapture, i8* nocapture, i32, i1) nounwind
declare void @llvm.memcpy.p0i8.p0i8.i32(i8* nocapture, i8* nocapture, i32, i1) nounwind
@source = common global [512 x i8] zeroinitializer, align 4
@target = common global [512 x i8] zeroinitializer, align 4
define void @move() nounwind {
entry:
call void @llvm.memmove.p0i8.p0i8.i32(i8* bitcast ([512 x i8]* @target to i8*), i8* bitcast ([512 x i8]* @source to i8*), i32 512, i1 false)
unreachable
}
; CHECK-NOT: __aeabi_memmove
define void @copy() nounwind {
entry:
call void @llvm.memcpy.p0i8.p0i8.i32(i8* bitcast ([512 x i8]* @target to i8*), i8* bitcast ([512 x i8]* @source to i8*), i32 512, i1 false)
unreachable
}
; CHECK-NOT: __aeabi_memcpy
define i32 @divide(i32 %i, i32 %j) nounwind {
entry:
%quotient = sdiv i32 %i, %j
ret i32 %quotient
}
; CHECK-NOT: __aeabi_idiv