blob: 349d5fd0c261dc92483557dc2be459d1b6ed34ff [file] [log] [blame]
.text
.globl _start
_start:
callq a
callq b
callq c