blob: 314c176bd346827695a3a7773c5c6c6772e10509 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=thumb-eabi %s -o - | FileCheck %s -check-prefix=V5
; RUN: llc -mtriple=thumb-eabi -mattr=+v6 %s -o - | FileCheck %s -check-prefix=V6
; rdar://7176514
define i32 @test1(i8* %t1) nounwind {
; V5: ldrb
; V6: ldrb
%tmp.u = load i8, i8* %t1
%tmp1.s = zext i8 %tmp.u to i32
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @test2(i16* %t1) nounwind {
; V5: ldrh
; V6: ldrh
%tmp.u = load i16, i16* %t1
%tmp1.s = zext i16 %tmp.u to i32
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @test3(i8* %t0) nounwind {
; V5: ldrb
; V5: lsls
; V5: asrs
; V6: mov
; V6: ldrsb
%tmp.s = load i8, i8* %t0
%tmp1.s = sext i8 %tmp.s to i32
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @test4(i16* %t0) nounwind {
; V5: ldrh
; V5: lsls
; V5: asrs
; V6: mov
; V6: ldrsh
%tmp.s = load i16, i16* %t0
%tmp1.s = sext i16 %tmp.s to i32
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @test5() nounwind {
; V5: movs r0, #0
; V5: ldrsh
; V6: movs r0, #0
; V6: ldrsh
%tmp.s = load i16, i16* null
%tmp1.s = sext i16 %tmp.s to i32
ret i32 %tmp1.s
}