blob: 1ba7cb795d11bcae0d455c2ef50147f8f367745b [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=thumbv6m-apple-unknown-macho -mattr=+strict-align < %s | FileCheck --check-prefix=V6M %s
; RUN: llc -mtriple=thumbv7m-apple-unknown-macho < %s | FileCheck --check-prefix=V7M %s
define i32 @split_load(i32* %p) nounwind {
; V6M-LABEL: split_load
; V6M: ldrh
; V6M: ldrh
; V7M-LABEL: split_load
; V7M-NOT: ldrh
; V7M: bx lr
%val = load i32, i32* %p, align 2
ret i32 %val
}