blob: e00590a266bc463f52031a64d262287e566aedbf [file] [log] [blame]
// { dg-do assemble }
// Origin: Mark Mitchell <mark@codesourcery.com>
int i = 3;
void *pv=&i;
const void* pcv=&i;
int main()
{
pcv = 0 ? pv : pcv;
}