blob: c0533d4186b91608d6c1247ee6c3413691416932 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for opcodes.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: opcodes 2.15.96\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-05 20:32+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-13 22:58+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: alpha-opc.c:331
msgid "branch operand unaligned"
msgstr "grenoperanden ligger inte på jämn gräns"
#: alpha-opc.c:353 alpha-opc.c:374
msgid "jump hint unaligned"
msgstr "hopptipset ligger inte på jämn gräns"
#: arc-dis.c:76
msgid "Illegal limm reference in last instruction!\n"
msgstr "Otillåten limm-referens i sista instruktionen!\n"
#: arm-dis.c:1267
msgid "<illegal precision>"
msgstr "<otillåten precision>"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:1912
#, c-format
msgid "Unrecognised register name set: %s\n"
msgstr "Okänt registernamn är angivet: %s\n"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:1920
#, c-format
msgid "Unrecognised disassembler option: %s\n"
msgstr "Okänt disassembleralternativ: %s\n"
#: arm-dis.c:2093
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following ARM specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Följande ARM-specifika disassembleralternativ stöds för användning\n"
"tillsammans med flaggan -M:\n"
#: avr-dis.c:112 avr-dis.c:122
#, c-format
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"
#: avr-dis.c:179
#, c-format
msgid "Internal disassembler error"
msgstr "Internt fel i disassembleraren"
#: avr-dis.c:227
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "okänd begränsning \"%c\""
#: cgen-asm.c:336 fr30-ibld.c:197 frv-ibld.c:197 ip2k-ibld.c:197
#: iq2000-ibld.c:197 m32r-ibld.c:197 openrisc-ibld.c:197 xstormy16-ibld.c:197
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %ld)"
msgstr "operanden är utanför intervallet (%ld är inte mellan %ld och %ld)"
#: cgen-asm.c:358
#, c-format
msgid "operand out of range (%lu not between %lu and %lu)"
msgstr "operanden är utanför intervallet (%lu är inte mellan %lu och %lu)"
#: d30v-dis.c:312
#, c-format
msgid "<unknown register %d>"
msgstr "<okänt register %d>"
#. Can't happen.
#: dis-buf.c:57
#, c-format
msgid "Unknown error %d\n"
msgstr "Okänt fel %d\n"
#: dis-buf.c:66
#, c-format
msgid "Address 0x%s is out of bounds.\n"
msgstr "Adressen 0x%s ligger utanför tillåtna gränser.\n"
#: fr30-asm.c:323 frv-asm.c:1298 ip2k-asm.c:530 iq2000-asm.c:465
#: m32r-asm.c:338 openrisc-asm.c:252 xstormy16-asm.c:284
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while parsing.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid tolkning.\n"
#: fr30-asm.c:372 frv-asm.c:1347 ip2k-asm.c:579 iq2000-asm.c:514
#: m32r-asm.c:387 openrisc-asm.c:301 xstormy16-asm.c:333
msgid "missing mnemonic in syntax string"
msgstr "instruktion saknas i syntaxsträng"
#. We couldn't parse it.
#: fr30-asm.c:507 fr30-asm.c:511 fr30-asm.c:598 fr30-asm.c:699 frv-asm.c:1482
#: frv-asm.c:1486 frv-asm.c:1573 frv-asm.c:1674 ip2k-asm.c:714 ip2k-asm.c:718
#: ip2k-asm.c:805 ip2k-asm.c:906 iq2000-asm.c:649 iq2000-asm.c:653
#: iq2000-asm.c:740 iq2000-asm.c:841 m32r-asm.c:522 m32r-asm.c:526
#: m32r-asm.c:613 m32r-asm.c:714 openrisc-asm.c:436 openrisc-asm.c:440
#: openrisc-asm.c:527 openrisc-asm.c:628 xstormy16-asm.c:468
#: xstormy16-asm.c:472 xstormy16-asm.c:559 xstormy16-asm.c:660
msgid "unrecognized instruction"
msgstr "okänd instruktion"
#: fr30-asm.c:554 frv-asm.c:1529 ip2k-asm.c:761 iq2000-asm.c:696
#: m32r-asm.c:569 openrisc-asm.c:483 xstormy16-asm.c:515
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found `%c')"
msgstr "syntaxfel (tecknet \"%c\" förväntades, hittade \"%c\")"
#: fr30-asm.c:564 frv-asm.c:1539 ip2k-asm.c:771 iq2000-asm.c:706
#: m32r-asm.c:579 openrisc-asm.c:493 xstormy16-asm.c:525
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found end of instruction)"
msgstr "syntaxfel (tecknet \"%c\" förväntades, hittade slutet på instruktion)"
#: fr30-asm.c:592 frv-asm.c:1567 ip2k-asm.c:799 iq2000-asm.c:734
#: m32r-asm.c:607 openrisc-asm.c:521 xstormy16-asm.c:553
msgid "junk at end of line"
msgstr "skräp vid slutet på raden"
#: fr30-asm.c:698 frv-asm.c:1673 ip2k-asm.c:905 iq2000-asm.c:840
#: m32r-asm.c:713 openrisc-asm.c:627 xstormy16-asm.c:659
msgid "unrecognized form of instruction"
msgstr "okänd instruktionsform"
#: fr30-asm.c:710 frv-asm.c:1685 ip2k-asm.c:917 iq2000-asm.c:852
#: m32r-asm.c:725 openrisc-asm.c:639 xstormy16-asm.c:671
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s...'"
msgstr "felaktig instruktion \"%.50s...\""
#: fr30-asm.c:713 frv-asm.c:1688 ip2k-asm.c:920 iq2000-asm.c:855
#: m32r-asm.c:728 openrisc-asm.c:642 xstormy16-asm.c:674
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s'"
msgstr "felaktig instruktion \"%.50s\""
#. Default text to print if an instruction isn't recognized.
#: fr30-dis.c:41 frv-dis.c:41 ip2k-dis.c:41 iq2000-dis.c:41 m32r-dis.c:41
#: mmix-dis.c:284 openrisc-dis.c:41 xstormy16-dis.c:41
msgid "*unknown*"
msgstr "*okänd*"
#: fr30-dis.c:319 frv-dis.c:410 ip2k-dis.c:313 iq2000-dis.c:191 m32r-dis.c:262
#: openrisc-dis.c:137 xstormy16-dis.c:170
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while printing insn.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid utskrift av instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:168 frv-ibld.c:168 ip2k-ibld.c:168 iq2000-ibld.c:168
#: m32r-ibld.c:168 openrisc-ibld.c:168 xstormy16-ibld.c:168
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %lu)"
msgstr "operanden är utanför intervallet (%ld är inte mellan %ld och %lu)"
#: fr30-ibld.c:181 frv-ibld.c:181 ip2k-ibld.c:181 iq2000-ibld.c:181
#: m32r-ibld.c:181 openrisc-ibld.c:181 xstormy16-ibld.c:181
#, c-format
msgid "operand out of range (%lu not between 0 and %lu)"
msgstr "operanden utanför intervallet (%lu inte mellan 0 och %lu)"
#: fr30-ibld.c:732 frv-ibld.c:858 ip2k-ibld.c:609 iq2000-ibld.c:715
#: m32r-ibld.c:667 openrisc-ibld.c:635 xstormy16-ibld.c:680
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while building insn.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid konstruktion av instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:939 frv-ibld.c:1177 ip2k-ibld.c:686 iq2000-ibld.c:892
#: m32r-ibld.c:806 openrisc-ibld.c:737 xstormy16-ibld.c:828
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while decoding insn.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid avkodning av instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:1088 frv-ibld.c:1458 ip2k-ibld.c:763 iq2000-ibld.c:1026
#: m32r-ibld.c:922 openrisc-ibld.c:817 xstormy16-ibld.c:941
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting int operand.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av heltalsoperand.\n"
#: fr30-ibld.c:1217 frv-ibld.c:1719 ip2k-ibld.c:820 iq2000-ibld.c:1140
#: m32r-ibld.c:1018 openrisc-ibld.c:877 xstormy16-ibld.c:1034
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting vma operand.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av vma-operand.\n"
#: fr30-ibld.c:1351 frv-ibld.c:1989 ip2k-ibld.c:882 iq2000-ibld.c:1263
#: m32r-ibld.c:1122 openrisc-ibld.c:946 xstormy16-ibld.c:1136
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting int operand.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid inställning av heltalsoperand.\n"
#: fr30-ibld.c:1473 frv-ibld.c:2247 ip2k-ibld.c:932 iq2000-ibld.c:1374
#: m32r-ibld.c:1214 openrisc-ibld.c:1003 xstormy16-ibld.c:1226
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting vma operand.\n"
msgstr "Okänt fält %d vid inställning av vma-operand.\n"
#: frv-asm.c:978
msgid "register number must be even"
msgstr "registernumret måste vara jämnt"
#: h8300-dis.c:358
#, c-format
msgid "Hmmmm 0x%x"
msgstr "Hmmmm 0x%x"
#: h8300-dis.c:744
#, c-format
msgid "Don't understand 0x%x \n"
msgstr "Förstår inte 0x%x \n"
#: h8500-dis.c:143
#, c-format
msgid "can't cope with insert %d\n"
msgstr "kan inte sätta in %d\n"
#. Couldn't understand anything.
#: h8500-dis.c:342
#, c-format
msgid "%02x\t\t*unknown*"
msgstr "%02x\t\t*okänd*"
#: i386-dis.c:1733
msgid "<internal disassembler error>"
msgstr "<internt fel i disassembleraren>"
#: ia64-gen.c:297
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Fel: "
#: ia64-gen.c:310
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Varning: "
#: ia64-gen.c:496 ia64-gen.c:730
#, c-format
msgid "multiple note %s not handled\n"
msgstr "multipel anteckning %s hanteras inte\n"
#: ia64-gen.c:607
msgid "can't find ia64-ic.tbl for reading\n"
msgstr "kan inte hitta ia64-ic.tbl för läsning\n"
#: ia64-gen.c:812
#, c-format
msgid "can't find %s for reading\n"
msgstr "kan inte hitta %s för läsning\n"
#: ia64-gen.c:1036
#, c-format
msgid ""
"most recent format '%s'\n"
"appears more restrictive than '%s'\n"
msgstr ""
"allra senaste formatet \"%s\"\n"
"verkar mer restriktivt än \"%s\"\n"
#: ia64-gen.c:1047
#, c-format
msgid "overlapping field %s->%s\n"
msgstr "överlappande fält %s->%s\n"
#: ia64-gen.c:1244
#, c-format
msgid "overwriting note %d with note %d (IC:%s)\n"
msgstr "skriver över anteckning %d med anteckning %d (IC:%s)\n"
#: ia64-gen.c:1443
#, c-format
msgid "don't know how to specify %% dependency %s\n"
msgstr "vet inte hur %%-beroende %s ska anges\n"
#: ia64-gen.c:1465
#, c-format
msgid "Don't know how to specify # dependency %s\n"
msgstr "Vet inte hur #-beroende %s ska anges\n"
#: ia64-gen.c:1504
#, c-format
msgid "IC:%s [%s] has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "IC:%s [%s] har inga terminaler eller underklasser\n"
#: ia64-gen.c:1507
#, c-format
msgid "IC:%s has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "IC:%s har inga terminaler eller underklasser\n"
#: ia64-gen.c:1516
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s [%s]"
msgstr "inga instruktioner mappade direkt till terminal-IC %s [%s]"
#: ia64-gen.c:1519
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s\n"
msgstr "inga instruktioner mappade direkt till terminal-IC %s\n"
#: ia64-gen.c:1530
#, c-format
msgid "class %s is defined but not used\n"
msgstr "klassen %s är definierad men inte använd\n"
# Misstänkt pluralhack!
#: ia64-gen.c:1541
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks%s\n"
msgstr "Varning: rsrc %s (%s) har inga kontroller%s\n"
#: ia64-gen.c:1545
#, c-format
msgid "rsrc %s (%s) has no regs\n"
msgstr "rsrc %s (%s) har inga register\n"
#: ia64-gen.c:2444
#, c-format
msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr ""
"IC-anteckning %d i instruktion %s (IC:%s) står i konflikt med resurs %s\n"
"anteckning %d\n"
#: ia64-gen.c:2472
#, c-format
msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr ""
"IC-anteckning %d för instruktion %s (IC:%s) står i konflikt med resurs %s\n"
"anteckning %d\n"
#: ia64-gen.c:2486
#, c-format
msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
msgstr "instruktion %s har ingen klass (operationer %d %d %d)\n"
#: ia64-gen.c:2816
#, c-format
msgid "unable to change directory to \"%s\", errno = %s\n"
msgstr "kan inte byta katalog till \"%s\", felnummer = %s\n"
#. We've been passed a w. Return with an error message so that
#. cgen will try the next parsing option.
#: ip2k-asm.c:92
msgid "W keyword invalid in FR operand slot."
msgstr "W-nyckelord ogiltigt i FR-operandlucka."
#. Invalid offset present.
#: ip2k-asm.c:117
msgid "offset(IP) is not a valid form"
msgstr "avståndet(IP) är inte en giltig form"
#. Found something there in front of (DP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:165
msgid "(DP) offset out of range."
msgstr "(DP) avståndet är utanför intervallet."
#. Found something there in front of (SP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:206
msgid "(SP) offset out of range."
msgstr "(SP) avståndet är utanför intervallet."
#: ip2k-asm.c:222
msgid "illegal use of parentheses"
msgstr "otillåten användning av parenteser"
#: ip2k-asm.c:229
msgid "operand out of range (not between 1 and 255)"
msgstr "operanden utanför intervallet (inte mellan 1 och 255)"
#. Something is very wrong. opindex has to be one of the above.
#: ip2k-asm.c:254
msgid "parse_addr16: invalid opindex."
msgstr "parse_addr16: ogiltigt opindex."
#: ip2k-asm.c:309
msgid "Byte address required. - must be even."
msgstr "Byteadress krävs - måste vara jämn."
#: ip2k-asm.c:318
msgid "cgen_parse_address returned a symbol. Literal required."
msgstr "cgen_parse_address returnerade en symbol. Literal krävs."
#: ip2k-asm.c:376
#, c-format
msgid "%operator operand is not a symbol"
msgstr "%operator-operand är inte en symbol"
#: ip2k-asm.c:430
msgid "Attempt to find bit index of 0"
msgstr "Försök att hitta 0-bitindex"
#: iq2000-asm.c:115 iq2000-asm.c:146
msgid "immediate value cannot be register"
msgstr "omedelbart värde kan inte vara register"
#: iq2000-asm.c:126 iq2000-asm.c:156
msgid "immediate value out of range"
msgstr "omedelbart värde är utanför intervallet"
#: iq2000-asm.c:185
msgid "21-bit offset out of range"
msgstr "21-bitars avstånd utanför intervallet"
#: iq2000-asm.c:210 iq2000-asm.c:240 iq2000-asm.c:277 iq2000-asm.c:310
#: openrisc-asm.c:90 openrisc-asm.c:144
msgid "missing `)'"
msgstr "\")\" saknas"
#: m10200-dis.c:199
#, c-format
msgid "unknown\t0x%02x"
msgstr "okänd\t0x%02x"
#: m10200-dis.c:339
#, c-format
msgid "unknown\t0x%04lx"
msgstr "okänd\t0x%04lx"
#: m10300-dis.c:767
#, c-format
msgid "unknown\t0x%04x"
msgstr "okänd\t0x%04x"
#: m68k-dis.c:295
#, c-format
msgid "<internal error in opcode table: %s %s>\n"
msgstr "<internt fel i instruktionstabellen: %s %s>\n"
#: m68k-dis.c:1089
#, c-format
msgid "<function code %d>"
msgstr "<funktionskod %d>"
#: m88k-dis.c:746
#, c-format
msgid "# <dis error: %08x>"
msgstr "# <disassemblerarfel: %08x>"
#: mips-dis.c:720
msgid "# internal error, incomplete extension sequence (+)"
msgstr "# internt fel, ofullständig ändelsesekvens (+)"
#: mips-dis.c:779
#, c-format
msgid "# internal error, undefined extension sequence (+%c)"
msgstr "# internt fel, odefinierad ändelsesekvens (+%c)"
#: mips-dis.c:1037
#, c-format
msgid "# internal error, undefined modifier(%c)"
msgstr "# internt fel, okänd modifierare(%c)"
#: mips-dis.c:1793
#, c-format
msgid "# internal disassembler error, unrecognised modifier (%c)"
msgstr "# internt disassemblerfel, okänd modifierare (%c)"
#: mips-dis.c:1805
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following MIPS specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Följande MIPS-specifika disassembleralternativ stöds för användning\n"
"tillsammans med flaggan -M (flera alternativ kan skiljas åt med komman):\n"
#: mips-dis.c:1809
#, c-format
msgid ""
"\n"
" gpr-names=ABI Print GPR names according to specified ABI.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" gpr-names=ABI Skriv ut GPR-namn enligt det angivna ABI:t.\n"
" Standard: baserat på den binärfil som\n"
" disassembleras.\n"
#: mips-dis.c:1813
#, c-format
msgid ""
"\n"
" fpr-names=ABI Print FPR names according to specified ABI.\n"
" Default: numeric.\n"
msgstr ""
"\n"
" fpr-names=ABI Skriv ut FPR-namn enligt det angivna ABI:t.\n"
" Standard: numeriskt.\n"
#: mips-dis.c:1817
#, c-format
msgid ""
"\n"
" cp0-names=ARCH Print CP0 register names according to\n"
" specified architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" cp0-names=ARK Skriv ut CP0-registernamn enligt den angivna\n"
" arkitekturen.\n"
" Standard: baserat på den binärfil som\n"
" disassembleras.\n"
#: mips-dis.c:1822
#, c-format
msgid ""
"\n"
" hwr-names=ARCH Print HWR names according to specified \n"
"\t\t\t architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" hwr-names=ARK Skriv ut HWR-namn enligt den angivna \n"
"\t\t\t arkitekturen.\n"
" Standard: baserat på den binärfil som\n"
" disassembleras.\n"
#: mips-dis.c:1827
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ABI Print GPR and FPR names according to\n"
" specified ABI.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=ABI Skriv ut GPR- och FPR-namn enligt det angivna\n"
" ABI:t.\n"
#: mips-dis.c:1831
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ARCH Print CP0 register and HWR names according to\n"
" specified architecture.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=ARK Skriv ut CP0-register med HWR-namn enligt\n"
" angiven arkitektur.\n"
#: mips-dis.c:1835
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, the following values are supported for \"ABI\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" För flaggorna ovan stöds följande värden på \"ABI\":\n"
" "
#: mips-dis.c:1840 mips-dis.c:1848 mips-dis.c:1850
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: mips-dis.c:1842
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, The following values are supported for \"ARCH\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" För flaggorna ovan stöds följande värden på \"ARK\":\n"
" "
#: mmix-dis.c:34
#, c-format
msgid "Bad case %d (%s) in %s:%d\n"
msgstr "Felaktigt fall %d (%s) i %s:%d\n"
#: mmix-dis.c:44
#, c-format
msgid "Internal: Non-debugged code (test-case missing): %s:%d"
msgstr "Internt: Ej felsökt kod (testfall saknas): %s:%d"
#: mmix-dis.c:53
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänd)"
#: mmix-dis.c:519
#, c-format
msgid "*unknown operands type: %d*"
msgstr "*okänd operandtyp: %d*"
#. I and Z are output operands and can`t be immediate
#. * A is an address and we can`t have the address of
#. * an immediate either. We don't know how much to increase
#. * aoffsetp by since whatever generated this is broken
#. * anyway!
#.
#: ns32k-dis.c:631
#, c-format
msgid "$<undefined>"
msgstr "$<odefinierad>"
#: ppc-opc.c:794 ppc-opc.c:822
msgid "invalid conditional option"
msgstr "ogiltig villkorlig flagga"
#: ppc-opc.c:824
msgid "attempt to set y bit when using + or - modifier"
msgstr "försök att ställa in y-biten då modifieraren + eller - användes"
#: ppc-opc.c:852
msgid "offset not a multiple of 16"
msgstr "avståndet är inte en multipel av 16"
#: ppc-opc.c:871
msgid "offset not a multiple of 2"
msgstr "avståndet är inte en multipel av 2"
#: ppc-opc.c:873
msgid "offset greater than 62"
msgstr "avståndet är större än 62"
#: ppc-opc.c:892 ppc-opc.c:937 ppc-opc.c:981
msgid "offset not a multiple of 4"
msgstr "avståndet är inte en multipel av 4"
#: ppc-opc.c:894
msgid "offset greater than 124"
msgstr "avståndet är större än 124"
#: ppc-opc.c:913
msgid "offset not a multiple of 8"
msgstr "avståndet är inte en multipel av 8"
#: ppc-opc.c:915
msgid "offset greater than 248"
msgstr "avståndet är större än 248"
#: ppc-opc.c:958
msgid "offset not between -2048 and 2047"
msgstr "avståndet är inte mellan -2048 och 2047"
#: ppc-opc.c:979
msgid "offset not between -8192 and 8191"
msgstr "avståndet är inte mellan -8192 och 8191"
#: ppc-opc.c:1007
msgid "invalid mask field"
msgstr "ogiltigt maskfält"
#: ppc-opc.c:1033
msgid "ignoring invalid mfcr mask"
msgstr "ignorerar ogiltig mfcr-mask"
#: ppc-opc.c:1075
msgid "ignoring least significant bits in branch offset"
msgstr "ignorerar minst signifikanta bitarna i grenavstånd"
#: ppc-opc.c:1105 ppc-opc.c:1140
msgid "illegal bitmask"
msgstr "otillåten bitmask"
#: ppc-opc.c:1205
msgid "value out of range"
msgstr "värdet är utanför intervallet"
#: ppc-opc.c:1273
msgid "index register in load range"
msgstr "indexregistret är i inläsningsintervallet"
#: ppc-opc.c:1289
msgid "source and target register operands must be different"
msgstr "käll- och målregisteroperander måste vara olika"
#: ppc-opc.c:1304
msgid "invalid register operand when updating"
msgstr "ogiltig registeroperand vid uppdatering"
#: ppc-opc.c:1343
msgid "target register operand must be even"
msgstr "målregisteroperand måste vara jämn"
#: ppc-opc.c:1357
msgid "source register operand must be even"
msgstr "källregisteroperand måste vara jämn"
#. Mark as non-valid instruction.
#: sparc-dis.c:760
msgid "unknown"
msgstr "okänd"
#: sparc-dis.c:835
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Internt fel: felaktig sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:846
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Internt fel: felaktig sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:895
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
msgstr "Internt fel: felaktig sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
#: v850-dis.c:225
#, c-format
msgid "unknown operand shift: %x\n"
msgstr "okänt operandskifte: %x\n"
#: v850-dis.c:237
#, c-format
msgid "unknown pop reg: %d\n"
msgstr "okänt pop-register: %d\n"
#. The functions used to insert and extract complicated operands.
#. Note: There is a conspiracy between these functions and
#. v850_insert_operand() in gas/config/tc-v850.c. Error messages
#. containing the string 'out of range' will be ignored unless a
#. specific command line option is given to GAS.
#: v850-opc.c:69
msgid "displacement value is not in range and is not aligned"
msgstr "förskjutningsvärdet är inte inom intervallet och ligger inte på jämn gräns"
#: v850-opc.c:70
msgid "displacement value is out of range"
msgstr "förskjutningsvärdet är utanför intervallet"
#: v850-opc.c:71
msgid "displacement value is not aligned"
msgstr "förskjutningsvärdet ligger inte på jämn gräns"
#: v850-opc.c:73
msgid "immediate value is out of range"
msgstr "omedelbara värdet är utanför intervallet"
#: v850-opc.c:84
msgid "branch value not in range and to odd offset"
msgstr "grenvärdet är inte inom intervallet och till ett udda avstånd"
#: v850-opc.c:86 v850-opc.c:118
msgid "branch value out of range"
msgstr "grenvärdet är utanför intervallet"
#: v850-opc.c:89 v850-opc.c:121
msgid "branch to odd offset"
msgstr "grening till udda avstånd"
#: v850-opc.c:116
msgid "branch value not in range and to an odd offset"
msgstr "grenvärdet är inte inom intervallet och till ett udda avstånd"
#: v850-opc.c:347
msgid "invalid register for stack adjustment"
msgstr "ogiltigt register för stackjustering"
#: v850-opc.c:371
msgid "immediate value not in range and not even"
msgstr "omedelbara värdet är inte inom intervallet och inte jämnt"
#: v850-opc.c:376
msgid "immediate value must be even"
msgstr "omedelbara värdet måste vara jämnt"
#: xstormy16-asm.c:76
msgid "Bad register in preincrement"
msgstr "Felaktigt register i förhandsökning"
#: xstormy16-asm.c:81
msgid "Bad register in postincrement"
msgstr "Felaktigt register i efterhandsökning"
#: xstormy16-asm.c:83
msgid "Bad register name"
msgstr "Felaktigt registernamn"
#: xstormy16-asm.c:87
msgid "Label conflicts with register name"
msgstr "Etiketten står i konflikt med registernamn"
#: xstormy16-asm.c:91
msgid "Label conflicts with `Rx'"
msgstr "Etiketten står i konflikt med \"Rx\""
#: xstormy16-asm.c:93
msgid "Bad immediate expression"
msgstr "Felaktigt omedelbart uttryck"
#: xstormy16-asm.c:115
msgid "No relocation for small immediate"
msgstr "Ingen omlokalisering för litet omedelbart tal"
#: xstormy16-asm.c:125
msgid "Small operand was not an immediate number"
msgstr "Liten operand var inte ett omedelbart tal"
#: xstormy16-asm.c:164
msgid "Operand is not a symbol"
msgstr "Operanden är inte en symbol"
#: xstormy16-asm.c:172
msgid "Syntax error: No trailing ')'"
msgstr "Syntaxfel: Inget eftersläpande \")\""
#~ msgid "Hmmmm %x"
#~ msgstr "Hmmmm %x"
#~ msgid "Don't understand %x \n"
#~ msgstr "Förstår inte %x \n"
#~ msgid "No relocation for small immediate number"
#~ msgstr "Ingen omlokalisering för litet omedelbart tal"
#~ msgid "unrecognized keyword/register name"
#~ msgstr "okänt namn på nyckelord/register"