blob: 9db4a8d68d5ef37d4d8589465a6a9271bb95e194 [file] [log] [blame]
name:bfin
expedite:pc,sp,fp
32:r0
32:r1
32:r2
32:r3
32:r4
32:r5
32:r6
32:r7
32:p0
32:p1
32:p2
32:p3
32:p4
32:p5
32:sp
32:fp
32:i0
32:i1
32:i2
32:i3
32:m0
32:m1
32:m2
32:m3
32:b0
32:b1
32:b2
32:b3
32:l0
32:l1
32:l2
32:l3
32:a0x
32:a0w
32:a1x
32:a1w
32:astat
32:rets
32:lc0
32:lt0
32:lb0
32:lc1
32:lt1
32:lb1
32:cycles
32:cycles2
32:usp
32:seqstat
32:syscfg
32:reti
32:retx
32:retn
32:rete
32:pc