blob: 5cac995e49b6316ed01859677874c7d90a1d2642 [file] [log] [blame]
# Danish messages for bfd.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
#
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002-2003
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2011
#
# Følgende konventioner bruges, men jeg er ikke sikker på at de nødvendigvis er de bedste:
#
# entry (alene) -> post
# entry point -> startpunkt
# link -> lænke
# overlay -> overlay
# relax -> forenkle
# record -> post
# image -> aftryk
# TOC -> TOC (=table of contents, evt. indholdsfortegnelse)
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd-2.20.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-05 11:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-16 02:31+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: aout-adobe.c:127
msgid "%B: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%B: Ukendt sektionstype i a.out.adobe-fil: %x\n"
#: aout-cris.c:199
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: Ugyldig relokeringstype eksporteret: %d"
#: aout-cris.c:242
msgid "%B: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%B: Ugyldig relokeringstype importeret: %d"
#: aout-cris.c:253
msgid "%B: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%B: Fejlagtig relokeringspost importeret: %d"
#: aoutx.h:1273 aoutx.h:1611
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan ikke repræsentere sektionen \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1577
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan ikke repræsentere sektion for symbolet \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1579 vms-alpha.c:7649
msgid "*unknown*"
msgstr "*ukendt*"
#: aoutx.h:4007 aoutx.h:4333
msgid "%P: %B: unexpected relocation type\n"
msgstr "%P: %B: uventet relokeringstype\n"
#: aoutx.h:5364
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: relokérbar lænke fra %s til %s understøttes ikke"
#: archive.c:2125
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Advarsel: arkivskrivning var langsom: genskriver tidsstempel\n"
#: archive.c:2416
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Læser arkivfilens ændringstidsstempel"
#: archive.c:2440
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Skriver opdateret armap-tidsstempel"
#: bfd.c:395
msgid "No error"
msgstr "Ingen fejl"
#: bfd.c:396
msgid "System call error"
msgstr "Systemkaldsfejl"
#: bfd.c:397
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Ugyldigt bfd-mål"
#: bfd.c:398
msgid "File in wrong format"
msgstr "Filen er i forkert format"
#: bfd.c:399
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Arkivobjektfil er i forkert format"
#: bfd.c:400
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ugyldig handling"
#: bfd.c:401
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelsen er opbrugt"
#: bfd.c:402
msgid "No symbols"
msgstr "Ingen symboler"
#: bfd.c:403
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "Arkivet har intet indeks; kør ranlib til at tilføje ét"
#: bfd.c:404
msgid "No more archived files"
msgstr "Ikke flere arkiverede filer"
#: bfd.c:405
msgid "Malformed archive"
msgstr "Forvansket arkiv"
#: bfd.c:406
msgid "File format not recognized"
msgstr "Filformatet ikke genkendt"
#: bfd.c:407
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Filformatet er flertydigt"
#: bfd.c:408
msgid "Section has no contents"
msgstr "Sektionen har intet indhold"
#: bfd.c:409
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Ikkerepræsenterbar sektion i uddata"
#: bfd.c:410
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Symbolet kræver fejlsøgningssektion som ikke eksisterer"
#: bfd.c:411
msgid "Bad value"
msgstr "Fejlagtigt værdi"
#: bfd.c:412
msgid "File truncated"
msgstr "Filen trunkeret"
#: bfd.c:413
msgid "File too big"
msgstr "Filen er for stor"
#: bfd.c:414
#, c-format
msgid "Error reading %s: %s"
msgstr "Fejl ved læsning af %s: %s"
#: bfd.c:415
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<Ugyldig fejlkode>"
#: bfd.c:939
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "BFD %s-forsikring mislykkedes %s:%d"
#: bfd.c:951
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "Intern BFD %s-fejl, afbryder ved %s linje %d i %s\n"
#: bfd.c:955
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "Internt BFD %s-fejl, afbryder ved %s linje %d\n"
#: bfd.c:957
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Rapportér gerne denne fejl.\n"
#: bfdwin.c:206
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "mapper ikke: data=%lx mappet=%d\n"
#: bfdwin.c:209
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "mapper ikke: miljøvariabel er ikke sat\n"
#: binary.c:271
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Advarsel: Skrivning af sektionen \"%s\" til enorm (dvs negativ) afsætsbyte 0x%lx."
#: bout.c:1146 elf-m10300.c:2063 elf32-avr.c:1640 elf32-frv.c:5740
#: elfxx-sparc.c:2795 reloc.c:5646 reloc16.c:162 elf32-ia64.c:842
#: elf64-ia64.c:842
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: --relax og -r kan ikke bruges sammen\n"
#: cache.c:226
msgid "reopening %B: %s\n"
msgstr "genåbner %B: %s\n"
#: coff-alpha.c:491
msgid ""
"%B: Cannot handle compressed Alpha binaries.\n"
" Use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries."
msgstr ""
"%B: Kan ikke håndtere komprimerede Alpha-binærfiler.\n"
" Brug kompilerflag eller objZ til at generere ukomprimerede binærfiler."
#: coff-alpha.c:648
msgid "%B: unknown/unsupported relocation type %d"
msgstr "%B: relokeringstypen %d kendes eller understøttes ikke"
#: coff-alpha.c:900 coff-alpha.c:937 coff-alpha.c:2025 coff-mips.c:1003
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "GP-relativ relokering bruges når GP ikke er defineret"
#: coff-alpha.c:1502
msgid "using multiple gp values"
msgstr "bruger flere gp-værdier"
#: coff-alpha.c:1561
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELHIGH"
msgstr "%B: relokering understøttes ikke: ALPHA_R_GPRELHIGH"
#: coff-alpha.c:1568
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELLOW"
msgstr "%B: relokering understøttes ikke: ALPHA_R_GPRELLOW"
#: coff-alpha.c:1575 elf32-m32r.c:2493 elf64-alpha.c:3991 elf64-alpha.c:4140
#: elf32-ia64.c:4582 elf64-ia64.c:4582
msgid "%B: unknown relocation type %d"
msgstr "%B: ukendt relokeringstype %d"
#: coff-arm.c:1038
#, c-format
msgid "%B: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde THUMB-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: coff-arm.c:1067
#, c-format
msgid "%B: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde ARM-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: coff-arm.c:1369 elf32-arm.c:6501
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: arm call to thumb"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: arm-kald til thumb"
#: coff-arm.c:1459
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm\n"
" consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: \"Interworking\" er ikke slået til.\n"
" første forekomst: %B: thumb-kald til arm\n"
" overvej at genlænke med --support-old-code tilvalgt"
#: coff-arm.c:1754 coff-tic80.c:695 cofflink.c:3043
msgid "%B: bad reloc address 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: fejlagtig relokeringsadresse 0x%lx i sektionen \"%s\""
#: coff-arm.c:2079
msgid "%B: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%B: illegalt symbolindeks i relokering: %d"
#: coff-arm.c:2210
#, c-format
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas %B is compiled for APCS-%d"
msgstr "fejl: %B er kompileret til APCS-%d, mens %B er kompileret til APCS-%d"
#: coff-arm.c:2226 elf32-arm.c:14105
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"
msgstr "fejl: %B overfører flydende tal i flydendetalsregistre, mens %B overfører dem i heltalsregistre"
#: coff-arm.c:2229 elf32-arm.c:14109
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"
msgstr "fejl: %B overfører flydende tal i heltalsregistre, mens %B overfører dem i flydendetalsregistre"
#: coff-arm.c:2243
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as position independent code, whereas target %B is absolute position"
msgstr "fejl: %s er kompileret som positionsuafhængig kode, mens målet %B har absolut position"
#: coff-arm.c:2246
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as absolute position code, whereas target %B is position independent"
msgstr "fejl: %B er kompileret som kode med absolut position, mens målet %B er positionsuafhængigt"
#: coff-arm.c:2274 elf32-arm.c:14174
#, c-format
msgid "Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"
msgstr "Advarsel: %B understøtter samvirken (interworking), mens %B ikke gør det"
#: coff-arm.c:2277 elf32-arm.c:14180
#, c-format
msgid "Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"
msgstr "Advarsel: %B understøtter ikke samvirken (interworking), mens %B gør det"
#: coff-arm.c:2301
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "private flag = %x:"
#: coff-arm.c:2309 elf32-arm.c:10492
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [flydende tal overført i flydendetalsregistre]"
#: coff-arm.c:2311
#, c-format
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [flydende tal overført i heltalsregistre]"
#: coff-arm.c:2314 elf32-arm.c:10495
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [positionsuafhængigt]"
#: coff-arm.c:2316
#, c-format
msgid " [absolute position]"
msgstr " [absolut position]"
#: coff-arm.c:2320
#, c-format
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [samvirkendeflag er ikke initieret]"
#: coff-arm.c:2322
#, c-format
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [samvirken understøttes]"
#: coff-arm.c:2324
#, c-format
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [samvirken understøttes ikke]"
#: coff-arm.c:2370 elf32-arm.c:9520
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Advarsel: Sætter ikke samvirkeflaget (interworking) for %B, da den allerede er angivet som ikke-samvirkende"
#: coff-arm.c:2374 elf32-arm.c:9524
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"
msgstr "Advarsel: Fjerner samvirkeflaget (interworking) for %B på grund af anmodning udefra"
#: coff-h8300.c:1122
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "kan ikke håndtere R_MEM_INDIRECT-relokering ved brug af %s-uddata"
#: coff-i860.c:147
#, c-format
msgid "Relocation `%s' not yet implemented\n"
msgstr "Relokeringen \"%s\" er endnu ikke implementeret\n"
#: coff-i860.c:605 coff-tic54x.c:398 coffcode.h:5147
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%B: advarsel: illegalt symbolindeks %ld i relokeringerne"
#: coff-i960.c:143 coff-i960.c:506
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "usikker kaldskonvention for ikke-COFF-symbol"
#: coff-m68k.c:506 elf32-bfin.c:5678 elf32-cr16.c:2897 elf32-m68k.c:4672
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "relokeringstypen understøttes ikke"
#: coff-mips.c:688 elf32-mips.c:1014 elf32-score.c:430 elf32-score7.c:330
#: elf64-mips.c:2019 elfn32-mips.c:1832
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "GP-relativ relokering når _gp ikke var defineret"
#: coff-or32.c:229
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Ukendt relokering"
#: coff-rs6000.c:2794
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: relokeringstypen 0x%02x understøttes ikke"
#: coff-rs6000.c:2887
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: TOC-relokering ved 0x%x til symbolet \"%s\" uden nogen TOC-post"
#: coff-rs6000.c:3652 coff64-rs6000.c:2175
msgid "%B: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%B: symbolet \"%s\" har ukendt smclas %d"
#: coff-tic4x.c:195 coff-tic54x.c:299 coff-tic80.c:458
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Ukendt relokeringstype 0x%x"
#: coff-tic4x.c:240
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: advarsel: ikke tilladt symbolindeks %ld i relokeringerne"
#: coff-w65.c:367
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "ignorerer relokering %s\n"
#: coffcode.h:973
msgid "%B: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%B: advarsel: COMDAT-symbol \"%s\" passer ikke til sektionsnavnet \"%s\""
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1197
msgid "%B: Warning: Ignoring section flag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED in section %s"
msgstr "%B: Advarsel: Ignorerer sektionsflag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED i sektionen %s"
#: coffcode.h:1264
msgid "%B (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%B (%s): Sektionsflag %s (0x%x) ignoreret"
#: coffcode.h:2390
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Ukendt TI COFF-mål-id \"0x%x\""
#: coffcode.h:2704
msgid "%B: reloc against a non-existant symbol index: %ld"
msgstr "%B: relokering mod et ikke-eksisterende symbolindeks: %ld"
#: coffcode.h:3262
msgid "%B: too many sections (%d)"
msgstr "%B: for mange sektioner (%d)"
#: coffcode.h:3676
msgid "%B: section %s: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%B: sektion %s: overløb i strengtabel ved afsæt %ld"
#: coffcode.h:4481
msgid "%B: warning: line number table read failed"
msgstr "%B: advarsel: læsning af linjenummertabel mislykkedes"
#: coffcode.h:4511
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%B: advarsel: illegalt symbolindeks %ld i linjetal"
#: coffcode.h:4525
msgid "%B: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%B: advarsel: dobbelt linjenummersinformation for \"%s\""
#: coffcode.h:4916
msgid "%B: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%B: Ukendt lagringsklasse %d for %s-symbolet \"%s\""
#: coffcode.h:5042
msgid "warning: %B: local symbol `%s' has no section"
msgstr "advarsel: %B: lokalt symbol \"%s\" har ingen sektion"
#: coffcode.h:5186
msgid "%B: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%B: ikke tilladt relokeringstype %d på adresse 0x%lx"
#: coffgen.c:1573
msgid "%B: bad string table size %lu"
msgstr "%B: fejlagtig strengtabelstørrelse %lu"
#: cofflink.c:524 elflink.c:4339
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %B"
msgstr "Advarsel: typen på symbol \"%s\" ændredes fra %d til %d i %B"
#: cofflink.c:2321
msgid "%B: relocs in section `%A', but it has no contents"
msgstr "%B: relokeringer i sektionen \"%s\", men den har intet indhold"
#: cofflink.c:2652 coffswap.h:826
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: relokering giver overløb: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2661 coffswap.h:812
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: advarsel: %s: linjenummer giver overløb: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:189 cpu-arm.c:200
msgid "error: %B is compiled for the EP9312, whereas %B is compiled for XScale"
msgstr "fejl: %B kompileret til EP9312, mens %B er kompileret til XScale"
#: cpu-arm.c:333
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "advarsel: kan ikke opdatere indholdet af %s-sektion i %s"
#: dwarf2.c:490
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Can't find %s section."
msgstr "Dwarf-fejl: Kan ikke finde %s-sektion."
#: dwarf2.c:518
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Offset (%lu) greater than or equal to %s size (%lu)."
msgstr "Dwarf-fejl: Afsæt (%lu) større end eller lig med %s-størrelse (%lu)."
#: dwarf2.c:940
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Ugyldig eller ubehandlet FORM-værdi: %u."
#: dwarf2.c:1191
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Dwarf-fejl: vanskabt linjenummerssektion (fejlagtigt filnummer)."
#: dwarf2.c:1443
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Unhandled .debug_line version %d."
msgstr "Dwarf-fejl: Uhåndteret .debug_line-version %d."
#: dwarf2.c:1465
msgid "Dwarf Error: Invalid maximum operations per instruction."
msgstr "Dwarf-fejl: Ugyldigt maksimalt antal operationer per instruktion."
#: dwarf2.c:1652
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Dwarf-fejl: vanskabt linjenummerssektion."
#: dwarf2.c:1978 dwarf2.c:2098 dwarf2.c:2382
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Kunne ikke finde forkortelsesnumret %u."
#: dwarf2.c:2343
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2, 3 and 4 information."
msgstr "Dwarf-fejl: fandt dwarf version \"%u\", men denne læser kan kun håndtere information fra version 2, 3 og 4."
#: dwarf2.c:2350
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Dwarf-fejl: fandt adressestørrelsen \"%u\", denne læser kan ikke håndtere størrelser større end \"%u\"."
#: dwarf2.c:2373
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Fejlagtigt forkortelsesnummer: %u."
#: ecoff.c:1237
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Ukendt grundtype %d"
#: ecoff.c:1494
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1501 ecoff.c:1504
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Første symbol: %ld"
#: ecoff.c:1516
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %-7ld Type: %s"
#: ecoff.c:1523
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Lokalt symbol: %ld"
#: ecoff.c:1531
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" struct; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1536
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" union; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1541
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1547
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Type: %s"
#: elf-attrs.c:569
msgid "error: %B: Object has vendor-specific contents that must be processed by the '%s' toolchain"
msgstr "fejl: %B: Objekt har leverandørspecifikt indhold, som skal behandles med '%s'-værktøjerne"
#: elf-attrs.c:578
msgid "error: %B: Object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "fejl: %B: Objektmærke \"%d, %d\" er ikke kompatibelt med mærket \"%d, %s\""
#: elf-eh-frame.c:913
msgid "%P: error in %B(%A); no .eh_frame_hdr table will be created.\n"
msgstr "%P: fejl i %B(%A); ingen .eh_frame_hdr-tabel vil blive oprettet.\n"
#: elf-eh-frame.c:1165
msgid "%P: fde encoding in %B(%A) prevents .eh_frame_hdr table being created.\n"
msgstr "%P: fde-kodning i %B(%A) forhindrer .eh_frame_hdr-tabel i at blive oprettet.\n"
#: elf-ifunc.c:179
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%B' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr "%F%P: dynamisk STT_GNU_IFUNC-symbol \"%s\" med pointerlighed i \"%B\" kan ikke bruges når der oprettes en eksekverbar fil; genkompilér med -fPIE og genlænk med -pie\n"
#: elf-m10200.c:450 elf-m10300.c:1560 elf32-avr.c:1263 elf32-bfin.c:3193
#: elf32-cr16.c:1482 elf32-cr16c.c:780 elf32-cris.c:2077 elf32-crx.c:922
#: elf32-d10v.c:509 elf32-fr30.c:609 elf32-frv.c:4111 elf32-h8300.c:509
#: elf32-i860.c:1211 elf32-ip2k.c:1468 elf32-iq2000.c:684 elf32-lm32.c:1168
#: elf32-m32c.c:553 elf32-m32r.c:3111 elf32-m68hc1x.c:1138 elf32-mep.c:534
#: elf32-microblaze.c:1231 elf32-moxie.c:282 elf32-msp430.c:486 elf32-mt.c:395
#: elf32-openrisc.c:404 elf32-score.c:2731 elf32-score7.c:2540
#: elf32-spu.c:5042 elf32-v850.c:2143 elf32-xstormy16.c:941 elf64-mmix.c:1522
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "intern fejl: uden for intervallet"
#: elf-m10200.c:454 elf-m10300.c:1564 elf32-avr.c:1267 elf32-bfin.c:3197
#: elf32-cr16.c:1486 elf32-cr16c.c:784 elf32-cris.c:2081 elf32-crx.c:926
#: elf32-d10v.c:513 elf32-fr30.c:613 elf32-frv.c:4115 elf32-h8300.c:513
#: elf32-i860.c:1215 elf32-iq2000.c:688 elf32-lm32.c:1172 elf32-m32c.c:557
#: elf32-m32r.c:3115 elf32-m68hc1x.c:1142 elf32-mep.c:538
#: elf32-microblaze.c:1235 elf32-moxie.c:286 elf32-msp430.c:490
#: elf32-openrisc.c:408 elf32-score.c:2735 elf32-score7.c:2544
#: elf32-spu.c:5046 elf32-v850.c:2147 elf32-xstormy16.c:945 elf64-mmix.c:1526
#: elfxx-mips.c:9186
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "intern fejl: relokeringen understøttes ikke"
#: elf-m10200.c:458 elf32-cr16.c:1490 elf32-cr16c.c:788 elf32-crx.c:930
#: elf32-d10v.c:517 elf32-h8300.c:517 elf32-lm32.c:1176 elf32-m32r.c:3119
#: elf32-m68hc1x.c:1146 elf32-microblaze.c:1239 elf32-score.c:2739
#: elf32-score7.c:2548 elf32-spu.c:5050
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "intern fejl: farlig fejl"
#: elf-m10200.c:462 elf-m10300.c:1577 elf32-avr.c:1275 elf32-bfin.c:3205
#: elf32-cr16.c:1494 elf32-cr16c.c:792 elf32-cris.c:2089 elf32-crx.c:934
#: elf32-d10v.c:521 elf32-fr30.c:621 elf32-frv.c:4123 elf32-h8300.c:521
#: elf32-i860.c:1223 elf32-ip2k.c:1483 elf32-iq2000.c:696 elf32-lm32.c:1180
#: elf32-m32c.c:565 elf32-m32r.c:3123 elf32-m68hc1x.c:1150 elf32-mep.c:546
#: elf32-microblaze.c:1243 elf32-moxie.c:294 elf32-msp430.c:498 elf32-mt.c:403
#: elf32-openrisc.c:416 elf32-score.c:2748 elf32-score7.c:2552
#: elf32-spu.c:5054 elf32-v850.c:2167 elf32-xstormy16.c:953 elf64-mmix.c:1534
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "intern fejl: ukendt fejl"
#: elf-m10300.c:1504 elf32-arm.c:9098 elf32-i386.c:4081 elf32-m32r.c:2604
#: elf32-m68k.c:4156 elf32-ppc.c:8089 elf32-s390.c:3010 elf32-sh.c:4223
#: elf32-xtensa.c:3067 elf64-ppc.c:13115 elf64-s390.c:2985 elf64-sh64.c:1636
#: elf64-x86-64.c:3719 elfxx-sparc.c:3806
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uløselig %s-relokering mod symbol \"%s\""
#: elf-m10300.c:1569
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "fejl: upassende relokeringstype til delt bibliotek (glemte du -fpic?)"
#: elf-m10300.c:1572
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "intern fejl: mistænkelig relokeringstype brugt i delt bibliotek"
#: elf-m10300.c:4372 elf32-arm.c:11392 elf32-cr16.c:2451 elf32-cris.c:3044
#: elf32-hppa.c:1894 elf32-i370.c:503 elf32-i386.c:2036 elf32-lm32.c:1868
#: elf32-m32r.c:1927 elf32-m68k.c:3252 elf32-ppc.c:4994 elf32-s390.c:1652
#: elf32-sh.c:2931 elf32-vax.c:1040 elf64-ppc.c:6483 elf64-s390.c:1635
#: elf64-sh64.c:3377 elf64-x86-64.c:1871 elfxx-sparc.c:2104
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "dynamisk variabel \"%s\" har størrelse nul"
#: elf.c:334
msgid "%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%B: ugyldigt strengafsæt %u >= %lu for sektionen \"%s\""
#: elf.c:446
msgid "%B symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%B-symbol nummer %lu refererer SHT_SYMTAB_SHNDX-sektion, der ikke findes"
#: elf.c:602
msgid "%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"
msgstr "%B: Beskadiget størrelsesfelt i gruppesektionshoved: 0x%lx"
#: elf.c:638
msgid "%B: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%B: ugyldig SHT_GROUP-post"
#: elf.c:708
msgid "%B: no group info for section %A"
msgstr "%B: ingen gruppeinformation for sektionen %A"
#: elf.c:737 elf.c:3090 elflink.c:10062
msgid "%B: warning: sh_link not set for section `%A'"
msgstr "%B: advarsel: sh_link ikke givet for sektionen \"%s\""
#: elf.c:756
msgid "%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"
msgstr "%B: sh_link [%d] sektionen \"%s\" er forkert"
#: elf.c:791
msgid "%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"
msgstr "%B: ukendt [%d] sektion \"%s\" i gruppe [%s]"
#: elf.c:1041
msgid "%B: unable to initialize commpress status for section %s"
msgstr "%B: kan ikke initiere commpress-status for sektion %s"
#: elf.c:1050
msgid "%B: unable to initialize decommpress status for section %s"
msgstr "%B: kan ikke klargøre afkomprimeringsstatus for sektion %s"
#: elf.c:1158
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Programhoved:\n"
#: elf.c:1200
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Dynamisk sektion:\n"
#: elf.c:1336
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsdefinitioner:\n"
#: elf.c:1361
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsreferencer:\n"
#: elf.c:1366
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " kræves fra %s:\n"
#: elf.c:1773
msgid "%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%B: ugyldig lænke %lu for relokeringssektion %s (indeks %u)"
#: elf.c:1943
msgid "%B: don't know how to handle allocated, application specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan allokeret, programspecifik sektion \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:1955
msgid "%B: don't know how to handle processor specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan processorspecifik sektion \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:1966
msgid "%B: don't know how to handle OS specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan OS-specifik sektion \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:1976
msgid "%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan sektion \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:2603
#, c-format
msgid "warning: section `%A' type changed to PROGBITS"
msgstr "advarsel: typen af sektionen \"%A\" ændret til PROGBITS"
#: elf.c:3047
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link af sektion \"%A\" peger på forkastet sektion \"%A\" i \"%B\""
#: elf.c:3070
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link af sektion \"%A\" peger på fjernet sektion \"%A\" af \"%B\""
#: elf.c:4480
msgid "%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%B: Første sektion i segmentet PT_DYNAMIC er ikke .dynamic-sektionen"
#: elf.c:4507
msgid "%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%s: Ikke tilstrækkeligt med plads til programhoveder, forsøg at lænke med -N"
#: elf.c:4594
msgid "%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"
msgstr "%B: sektion %A lma %#lx justeret til %#lx"
#: elf.c:4713
msgid "%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%B: sektion \"%A\" kan ikke allokeres i segment %d"
#: elf.c:4761
msgid "%B: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%B: advarsel: allokeret sektion \"%s\" ikke i segment"
#: elf.c:5257
msgid "%B: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%B: symbol \"%s\" kræves, men er ikke tilstede"
#: elf.c:5595
msgid "%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%B: advarsel: Tomt indlæseligt segment opdaget, er dette meningen?\n"
#: elf.c:6622
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde ækvivalent uddatasektion for symbolet \"%s\" fra sektionen \"%s\""
#: elf.c:7611
msgid "%B: unsupported relocation type %s"
msgstr "%B: relokeringstypen %s understøttes ikke"
#: elf32-arm.c:3183
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: Thumb call to ARM"
msgstr ""
"%s(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: Thumb-kald til ARM"
#: elf32-arm.c:3226
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: ARM call to Thumb"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: ARM-kald til Thumb"
#: elf32-arm.c:3432 elf32-arm.c:4807
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: kan ikke oprette stub-posten %s"
#: elf32-arm.c:4923
#, c-format
msgid "unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"
msgstr "kan ikke finde finde THUMB-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: elf32-arm.c:4959
#, c-format
msgid "unable to find ARM glue '%s' for '%s'"
msgstr "kan ikke finde ARM-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: elf32-arm.c:5485
msgid "%B: BE8 images only valid in big-endian mode."
msgstr "%B: BE8-aftryk er kun gyldige i big-endian-tilstanden."
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:5715
msgid "%B: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%B: advarsel: valgte omgåelse af VFP11-erratum er ikke nødvendig for målarkitekturen"
#: elf32-arm.c:6259 elf32-arm.c:6279
msgid "%B: unable to find VFP11 veneer `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde VFP11-veneer \"%s\""
#: elf32-arm.c:6327
#, c-format
msgid "Invalid TARGET2 relocation type '%s'."
msgstr "Ugyldig TARGET2-relokeringstype \"%s\"."
#: elf32-arm.c:6411
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: thumb-kald til arm"
#: elf32-arm.c:7130
msgid "\\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr "\\%B: Advarsel: Arm BLX-instruktion bruger Arm-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.c:7541
msgid "%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr "%B: Advarsel: Thumb BLX-instruktionen bruger thumb-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.c:8223
msgid "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Relokering af R_ARM_TLS_LE32 er ikke tilladt i delt objekt"
#: elf32-arm.c:8438
msgid "%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Kun instruktionerne ADD og SUB er tilladt for ALU-grupperelokeringer"
#: elf32-arm.c:8478 elf32-arm.c:8565 elf32-arm.c:8648 elf32-arm.c:8733
msgid "%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Overløb ved opdeling af 0x%lx til grupperelokering %s"
#: elf32-arm.c:8963 elf32-sh.c:4112 elf64-sh64.c:1544
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-relokering mod SEC_MERGE-sektion"
#: elf32-arm.c:9074 elf32-m68k.c:4191 elf32-xtensa.c:2805 elf64-ppc.c:11689
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s bruges med TLS-symbol %s"
#: elf32-arm.c:9075 elf32-m68k.c:4192 elf32-xtensa.c:2806 elf64-ppc.c:11690
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s bruges med ikke-TLS-symbol %s"
#: elf32-arm.c:9132 elf32-tic6x.c:1632
msgid "out of range"
msgstr "uden for gyldigt interval"
#: elf32-arm.c:9136 elf32-tic6x.c:1636
msgid "unsupported relocation"
msgstr "relokeringen understøttes ikke"
#: elf32-arm.c:9144 elf32-tic6x.c:1644
msgid "unknown error"
msgstr "ukendt fejl"
#: elf32-arm.c:9569
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"
msgstr "Advarsel: Fjerner samvirkendeflaget (interworking) i %B eftersom ikke-samvirkende kode i %B er lænket med det"
#: elf32-arm.c:9663
msgid "%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: Ukendt obligatorisk EABI-objekt-attribut %d"
#: elf32-arm.c:9671
msgid "Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"
msgstr "Advarsel: %B: Ukendt EABI-objekt-attribut %d"
#: elf32-arm.c:9852
msgid "error: %B: Unknown CPU architecture"
msgstr "Fejl: %B: Ukendt CPU-arkitektur"
#: elf32-arm.c:9890
msgid "error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "fejl: %B: Modstridende CPU-arkitekturer %d/%d"
#: elf32-arm.c:9942
msgid "Error: %B has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "Fejl: %B har både nuværende og ældre Tag_MPextension_use-attributter"
#: elf32-arm.c:9967
msgid "error: %B uses VFP register arguments, %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger VFP-registerargumenter, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:10112
msgid "error: %B: unable to merge virtualization attributes with %B"
msgstr "fejl: %B: kan ikke sammenføje virtualiseringsattributter med %B"
#: elf32-arm.c:10138
msgid "error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "fejl: %B: Modstridende arkitekturprofiler %c/%c"
#: elf32-arm.c:10239
msgid "Warning: %B: Conflicting platform configuration"
msgstr "Advarsel: %B: Modstridende platformkonfiguration"
#: elf32-arm.c:10248
msgid "error: %B: Conflicting use of R9"
msgstr "fejl: %B: Modstridende brug af R9"
#: elf32-arm.c:10260
msgid "error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "fejl: %B: SB-relativ adressering strider med brugen af R9"
#: elf32-arm.c:10273
msgid "warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr "advarsel: %B bruger wchar_t på %u byte, men uddata skal bruge wchar_t på %u byte; brug af wchar_t-værdier på tværs af objekter kan gå galt"
#: elf32-arm.c:10304
msgid "warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr "advarsel: %B bruger %s-enum'er, men uddata skal bruge %s-enum'er; brug af enum-værdier på tværs af objekter kan gå galt"
#: elf32-arm.c:10316
msgid "error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger iWMMXt-registerargumenter, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:10333
msgid "error: fp16 format mismatch between %B and %B"
msgstr "fejl: uoverensstemmelse i fp16-format mellem %B og %B"
#: elf32-arm.c:10357
msgid "DIV usage mismatch between %B and %B"
msgstr "Uoverensstemmelse i DIV-forbrug mellem %B og %B"
#: elf32-arm.c:10376
msgid "%B has has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "%B har både nuværende og ældre Tag_MPextension_use-attributter"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#: elf32-arm.c:10468 elf32-bfin.c:5065 elf32-cris.c:4162 elf32-m68hc1x.c:1282
#: elf32-m68k.c:1235 elf32-score.c:3996 elf32-score7.c:3803 elf32-vax.c:528
#: elfxx-mips.c:12842
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "private flag = %lx:"
#: elf32-arm.c:10477
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [samvirkende er aktiveret]"
#: elf32-arm.c:10485
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [VFP-flydendetalsformat]"
#: elf32-arm.c:10487
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [Maverick-flydendetalformat]"
#: elf32-arm.c:10489
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [FPA-flydendetalformat]"
#: elf32-arm.c:10498
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [nyt ABI]"
#: elf32-arm.c:10501
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [gammelt ABI]"
#: elf32-arm.c:10504
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [programmeret FP]"
#: elf32-arm.c:10513
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [Version1 EABI]"
#: elf32-arm.c:10516 elf32-arm.c:10527
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [sorteret symboltabel]"
#: elf32-arm.c:10518 elf32-arm.c:10529
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [usorteret symboltabel]"
#: elf32-arm.c:10524
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [Version2 EABI]"
#: elf32-arm.c:10532
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [dynamiske symboler bruger segmentindeks]"
#: elf32-arm.c:10535
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [mapningssymboler foretrækkes frem for andre]"
#: elf32-arm.c:10542
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [Version3 EABI]"
#: elf32-arm.c:10546
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [Version4 EABI]"
#: elf32-arm.c:10550
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [Version5 EABI]"
#: elf32-arm.c:10553
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:10556
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:10562
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr " <EABI-version genkendes ikke>"
#: elf32-arm.c:10569
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [relokérbar kørbar fil]"
#: elf32-arm.c:10572
#, c-format
msgid " [has entry point]"
msgstr " [har startpunkt]"
#: elf32-arm.c:10577
#, c-format
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Ukendte flagbit er sat>"
#: elf32-arm.c:10824 elf32-i386.c:1322 elf32-s390.c:1000 elf32-xtensa.c:1009
#: elf64-s390.c:960 elf64-x86-64.c:1105 elfxx-sparc.c:1370
msgid "%B: bad symbol index: %d"
msgstr "%B: fejlagtigt symbolindeks: %d"
#: elf32-arm.c:10946 elf64-x86-64.c:1265 elf64-x86-64.c:1434 elfxx-mips.c:7942
msgid "%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: relokeringen %s mod \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-arm.c:11948
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Stødte på fejl ved behandling af filen %s"
#: elf32-arm.c:13334
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr "%B: fejl: Cortex-A8-erratum-stub er allokeret på et usikkert sted"
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:13361
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr "%B: fejl: Cortex-A8-erratum-stub er uden for gyldigt interval (inddatafil for stor)"
#: elf32-arm.c:13455 elf32-arm.c:13477
msgid "%B: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr "%B: fejl: VFP11-veneer uden for gyldigt interval"
#: elf32-arm.c:14002
msgid "error: %B is already in final BE8 format"
msgstr "fejl: %B er allerede i endeligt BE8-format"
#: elf32-arm.c:14078
msgid "error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"
msgstr "fejl: Kildeobjektet %B har EABI-version %d, men målet %B har EABI-version %d"
#: elf32-arm.c:14094
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"
msgstr "fejl: %B er kompileret til APCS-%d, mens målet %B bruger APCS-%d"
#: elf32-arm.c:14119
msgid "error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger VFP-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:14123
msgid "error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger FPA-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:14133
msgid "error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger Maverick-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:14137
msgid "error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"
msgstr "fejl: %B bruger ikke Maverick-instruktioner, men %B gør"
#: elf32-arm.c:14156
msgid "error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"
msgstr "fejl: %B bruger flydende tal i software, mens %B bruger hardware"
#: elf32-arm.c:14160
msgid "error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"
msgstr "fejl: %B bruger flydende tal i hardware, mens %B bruger software"
#: elf32-avr.c:1271 elf32-bfin.c:3201 elf32-cris.c:2085 elf32-fr30.c:617
#: elf32-frv.c:4119 elf32-i860.c:1219 elf32-ip2k.c:1479 elf32-iq2000.c:692
#: elf32-m32c.c:561 elf32-mep.c:542 elf32-moxie.c:290 elf32-msp430.c:494
#: elf32-mt.c:399 elf32-openrisc.c:412 elf32-v850.c:2151 elf32-xstormy16.c:949
#: elf64-mmix.c:1530
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "intern fejl: farlig relokering"
#: elf32-avr.c:2400 elf32-hppa.c:598 elf32-m68hc1x.c:166 elf64-ppc.c:4175
msgid "%B: cannot create stub entry %s"
msgstr "%B: kan ikke oprette stub-post %s"
#: elf32-bfin.c:1575
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uløselig relokering mod symbol \"%s\""
#: elf32-bfin.c:1608 elf32-i386.c:4123 elf32-m68k.c:4233 elf32-s390.c:3062
#: elf64-s390.c:3037 elf64-x86-64.c:3759
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokering mod \"%s\": fejl %d"
#: elf32-bfin.c:2707
msgid "%B: relocation at `%A+0x%x' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr "%B: relokering ved \"%A+0x%x\" refererer til symbolet \"%s\" med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:2721 elf32-frv.c:2901
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "relokering refererer symbol som ikke er defineret i modulet"
#: elf32-bfin.c:2818
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC refererer til dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:2859 elf32-bfin.c:2982 elf32-frv.c:3638 elf32-frv.c:3759
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr "kan ikke udsende fixup'er i skrivebeskyttet sektion %s"
#: elf32-bfin.c:2890 elf32-bfin.c:3020 elf32-frv.c:3669 elf32-frv.c:3803
#: elf32-lm32.c:1103 elf32-sh.c:5021
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr "kan ikke udsende dynamiske relokeringer i skrivebeskyttet sektion"
#: elf32-bfin.c:2940
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:3105
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "relokeringer mellem forskellige segmenter understøttes ikke"
#: elf32-bfin.c:3106
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "advarsel: relokering refererer til et andet segment"
#: elf32-bfin.c:4957 elf32-frv.c:6406
msgid "%B: unsupported relocation type %i"
msgstr "%B: relokeringstypen %i understøttes ikke"
#: elf32-bfin.c:5111 elf32-frv.c:6814
#, c-format
msgid "%s: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr "%s: kan ikke lænke ikke-fdpic-objektfil ind i fdpic-eksekveringsfil"
#: elf32-bfin.c:5115 elf32-frv.c:6818
#, c-format
msgid "%s: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr "%s: kan ikke lænke fdpic-objektfil ind i en ikke-fdpic-eksekveringsfil"
#: elf32-cris.c:1172
msgid "%B, section %A: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, sektion %A: uløselig relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1234
msgid "%B, section %A: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, sektion %A: Hverken nogen PLT eller GOT til relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1236
msgid "%B, section %A: No PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, sektion %A: Ingen PLT til relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1242 elf32-cris.c:1375 elf32-cris.c:1635 elf32-cris.c:1718
#: elf32-cris.c:1871
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[hvis navn er tabt]"
#: elf32-cris.c:1361
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol"
msgstr "%B, sektion %A: relokering %s med ikke-tom addend %d mod lokalt symbol"
#: elf32-cris.c:1369 elf32-cris.c:1712 elf32-cris.c:1865
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s'"
msgstr "%B, sektion %A: relokering %s med ikke-tom addend %d mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1395
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr "%B, sektion %A: relokeringen %s er ikke tilladt for globalt symbol: \"%s\""
#: elf32-cris.c:1411
msgid "%B, section %A: relocation %s with no GOT created"
msgstr "%B, sektion %A: relokering %s oprettet uden nogen GOT"
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1626
msgid "%B, section %A: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B, sektion %A: relokeringen %s har en udefineret reference til \"%s\". Måske er der noget galt med erklæringen?"
#: elf32-cris.c:1998
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B: relokeringen %A er ikke tilladt for symbol: \"%s\", som er defineret uden for programmet. Måske er der noget galt med erklæringen?"
#: elf32-cris.c:2051
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr "(for mange globale variable til -fpic: genkompilér med -fPIC)"
#: elf32-cris.c:2058
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr "(trådlokale data er for store til -fpic eller -msmall-tls: genkompilér med -fPIC eller -mno-small-tls)"
#: elf32-cris.c:3248
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" v10/v32 compatible object %s must not contain a PIC relocation"
msgstr ""
"%B, sektion %A:\n"
" v10/v32-kompatibelt objekt %s må ikke indeholde en PIC-relokering"
#: elf32-cris.c:3353
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, sektion %A:\n"
" relokeringen %s er ikke gyldig i et delt objekt; dette er typisk en fejl i tilvalgende - genkompilér med -fPIC"
#: elf32-cris.c:3567
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, sektion %A:\n"
" relokeringen %s bør ikke bruges i et delt objekt; genoversæt med -fPIC"
#: elf32-cris.c:3992
msgid ""
"%B, section `%A', to symbol `%s':\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, sektion %A til symbol \"%s\":\n"
" relokeringen %s bør ikke bruges i et delt objekt; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-cris.c:4111
msgid "Unexpected machine number"
msgstr "Uventet maskinnummer"
#: elf32-cris.c:4165
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [symboler har et _-præfiks]"
#: elf32-cris.c:4168
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 og v32]"
#: elf32-cris.c:4171
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:4216
msgid "%B: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%B: bruger symboler med _-præfiks, men skriver fil med symboler uden præfiks"
#: elf32-cris.c:4217
msgid "%B: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%B: bruger symboler uden præfiks, men skriver fil med symboler med _-præfiks"
#: elf32-cris.c:4236
msgid "%B contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B indeholder CRIS v32-kode, som er inkompatibel med tidligere objekter"
#: elf32-cris.c:4238
msgid "%B contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B indeholder ikke-CRIS-v32-kode, som er inkompatibel med tidligere objekter"
#: elf32-frv.c:1509 elf32-frv.c:1658
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr "relokering kræver addend på nul"
#: elf32-frv.c:2888
msgid "%B(%A+0x%x): relocation to `%s+%x' may have caused the error above"
msgstr "%B(%A+0x%x): relokering til \"%s+%x\" kan have forårsaget ovenstående fejl"
#: elf32-frv.c:2977
msgid "R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction"
msgstr "R_FRV_GETTLSOFF ikke anvendt til call-instruktion"
#: elf32-frv.c:3019
msgid "R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESC12 ikke anvendt til en lddi-instruktion"
#: elf32-frv.c:3090
msgid "R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESCHI ikke anvendt til en sethi-instruktion"
#: elf32-frv.c:3127
msgid "R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESCLO ikke anvendt til en setlo- eller setlos-instruktion"
#: elf32-frv.c:3175
msgid "R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction"
msgstr "R_FRV_TLSDESC_RELAX ikke anvendt til en ldd-instruktion"
# virkelig?
#: elf32-frv.c:3259
msgid "R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction"
msgstr "R_FRV_GETTLSOFF_RELAX ikke anvendt til en calll-instruktion"
#: elf32-frv.c:3314
msgid "R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFF12 ikke anvendt til en ldi-instruktion"
#: elf32-frv.c:3344
msgid "R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFFHI ikke anvendt til en sethi-instruktion"
#: elf32-frv.c:3373
msgid "R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFFLO ikke anvendt til en setlos-instruktion"
#: elf32-frv.c:3404
msgid "R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction"
msgstr "R_FRV_TLSOFF_RELAX ikke anvendt til en ld-instruktion"
#: elf32-frv.c:3449
msgid "R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFHI ikke anvendt til en sethi-instruktion"
#: elf32-frv.c:3476
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFLO ikke anvendt til en setlos-instruktion"
#: elf32-frv.c:3597
msgid "R_FRV_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-frv.c:3717
msgid "R_FRV_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC_VALUE refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-frv.c:3974 elf32-frv.c:4130
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokering mod \"%s\": %s"
#: elf32-frv.c:3976 elf32-frv.c:3980
msgid "relocation references a different segment"
msgstr "relokering refererer et andet segment"
#: elf32-frv.c:6728
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%s: oversat med %s og lænket med moduler som bruger ikke-pic-relokering"
#: elf32-frv.c:6781 elf32-iq2000.c:845 elf32-m32c.c:807
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%s: oversat med %s og lænket med moduler som oversattes med %s"
#: elf32-frv.c:6793
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: bruger andre ukendte e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-frv.c:6843 elf32-iq2000.c:882 elf32-m32c.c:843 elf32-mt.c:576
#: elf32-rx.c:2925
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "private flag = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:69 elf64-gen.c:69
msgid "%B: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%B: Relokeringer i generisk ELF (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:850 elf32-hppa.c:3610
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke nå %s, genkompilér med -ffunction-sections"
#: elf32-hppa.c:1284
msgid "%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: relokeringen %s kan ikke bruges når et delt objekt oprettes; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-hppa.c:2803
msgid "%B: duplicate export stub %s"
msgstr "%B: dobbelt eksportstub %s"
#: elf32-hppa.c:3449
msgid "%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-\"fixup\" for instruktion 0x%x understøttes ikke i et ikke-delt lænke"
#: elf32-hppa.c:4296
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke håndtere %s til %s"
#: elf32-hppa.c:4608
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr ".got-sektionen følger ikke umiddelbart efter .plt-sektion"
#. Unknown relocation.
#: elf32-i386.c:371 elf32-m68k.c:383 elf32-ppc.c:1674 elf32-s390.c:379
#: elf32-tic6x.c:1563 elf64-ppc.c:2284 elf64-s390.c:403 elf64-x86-64.c:234
msgid "%B: invalid relocation type %d"
msgstr "%B: ugyldig relokeringstype %d"
#: elf32-i386.c:1265 elf64-x86-64.c:1049
msgid "%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx in section `%A' failed"
msgstr "%B: TLS-overgang fra %s til %s mod \"%s\" ved 0x%lx i afsnittet \"%A\" mislykkedes"
#: elf32-i386.c:1408 elf32-i386.c:3068 elf64-x86-64.c:1194 elf64-x86-64.c:2780
#: elfxx-sparc.c:3076
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't handled by %s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod STT_GNU_IFUNC-symbolet \"%s\" håndteres ikke af %s"
#: elf32-i386.c:1570 elf32-s390.c:1182 elf32-sh.c:6367 elf32-xtensa.c:1182
#: elf64-s390.c:1151 elfxx-sparc.c:1547
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt symbol og trådlokalt symbol"
#: elf32-i386.c:2910
msgid "%B: unrecognized relocation (0x%x) in section `%A'"
msgstr "%B: ukendt relokering (0x%x) i sektionen \"%A\""
#: elf32-i386.c:3317 elf64-x86-64.c:3174
msgid "hidden symbol"
msgstr "skjult symbol"
#: elf32-i386.c:3320 elf64-x86-64.c:3177
msgid "internal symbol"
msgstr "internt symbol"
#: elf32-i386.c:3323 elf64-x86-64.c:3180
msgid "protected symbol"
msgstr "beskyttet symbol"
#: elf32-i386.c:3326 elf64-x86-64.c:3183
msgid "symbol"
msgstr "symbol"
#: elf32-i386.c:3331
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_386_GOTOFF mod udefineret %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf32-i386.c:3341
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_386_GOTOFF mod beskyttet funktion \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf32-i386.c:4633 elf64-x86-64.c:4206
#, c-format
msgid "discarded output section: `%A'"
msgstr "forkastet uddatasektion: \"%A\""
#: elf32-ip2k.c:857 elf32-ip2k.c:863 elf32-ip2k.c:930 elf32-ip2k.c:936
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "ip2k relaxer: switch-tabel uden fuldstændig passende relokeringsinformation."
#: elf32-ip2k.c:880 elf32-ip2k.c:963
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "ip2k relaxer: switch-tabelhoved beskadiget."
#: elf32-ip2k.c:1292
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k linker: manglende sideinstruktion ved 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#: elf32-ip2k.c:1308
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k linker: gentaget sideinstruktion ved 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-ip2k.c:1475
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "ikke-understøttet relokering mellem data/insn-adresserum"
#: elf32-iq2000.c:858 elf32-m32c.c:819
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: bruger andre e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-lm32.c:706
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "global pointer-relativ relokering, når _gp ikke er defineret"
#: elf32-lm32.c:761
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "global pointer-relativ adresse er uden for det gyldige interval"
#: elf32-lm32.c:1057
msgid "internal error: addend should be zero for R_LM32_16_GOT"
msgstr "intern fejl: addend burde være nul for R_LM32_16_GOT"
#: elf32-m32r.c:1453
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "SDA-relokering når _SDA_BASE_ ikke er defineret"
#: elf32-m32r.c:3048
msgid "%B: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%A)"
msgstr "%B: Målet (%s) for en %s-relokering er i forkert sektion (%A)"
#: elf32-m32r.c:3576
msgid "%B: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Instruktionssæt passer ikke med tidligere moduler"
#: elf32-m32r.c:3597
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "private flag = %lx"
#: elf32-m32r.c:3602
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": m32r-instruktioner"
#: elf32-m32r.c:3603
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": m32rx-instruktioner"
#: elf32-m32r.c:3604
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": m32r2-instruktioner"
#: elf32-m68hc1x.c:1050
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "Reference til fjernsymbol \"%s\", der bruger en forkert relokering, kan resultere i forkert udførelse"
#: elf32-m68hc1x.c:1073
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "bankadresse [%lx:%04lx] (%lx) er ikke i samme bank som nuværende bankadresse [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1092
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "reference til bankadresse [%lx:%04lx] i det normale adresserum ved %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1225
msgid "%B: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%B: lænker filer, der er kompileret til 16 bit-heltal (-mshort), og andre til 32 bit-heltal"
#: elf32-m68hc1x.c:1232
msgid "%B: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%B: lænker filer, der er kompileret til 32 bit-double (-fshort-double), og andre til 64 bit-double"
#: elf32-m68hc1x.c:1241
msgid "%B: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%B: lænkning af filer kompileret til HCS12 med andre, der er kompileret til HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1257 elf32-ppc.c:4232 elf64-sparc.c:703 elfxx-mips.c:12704
msgid "%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%B: bruger andre e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1285
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=32-bit int, "
#: elf32-m68hc1x.c:1287
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=16-bit int, "
#: elf32-m68hc1x.c:1290
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-bit double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1292
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-bit double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1295
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "cpu=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1297
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "cpu=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1299
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "cpu=HC12]"
# ?
#: elf32-m68hc1x.c:1302
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [memory=bank-model]"
# ?
#: elf32-m68hc1x.c:1304
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [memory=flat]"
#: elf32-m68k.c:1250 elf32-m68k.c:1251 vms-alpha.c:7292 vms-alpha.c:7307
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"
#: elf32-m68k.c:1714
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr "%B: GOT-overløb: Antallet af relokeringer med 8 bit-afsæt > %d"
#: elf32-m68k.c:1720
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr "%B: GOT-overløb: Antallet af relokeringer med 8 eller 16 bit-afsæt > %d"
#: elf32-m68k.c:3959
msgid "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32-relokering tillades ikke i delt objekt"
#: elf32-mcore.c:99 elf32-mcore.c:442
msgid "%B: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr "%B: Relokering %s (%d) understøttes ikke i øjeblikket.\n"
#: elf32-mcore.c:428
msgid "%B: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%B: Ukendt relokeringstype %d\n"
# ?
#: elf32-mep.c:647
msgid "%B and %B are for different cores"
msgstr "%B og %B er til forskellige cpu-kerner"
#: elf32-mep.c:664
msgid "%B and %B are for different configurations"
msgstr "%B og %B er til forskellige konfigurationer"
#: elf32-mep.c:701
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "private flag = 0x%lx"
#: elf32-microblaze.c:742
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: ukendt relokeringstype %d"
#: elf32-microblaze.c:867 elf32-microblaze.c:912
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr "%s: Målet (%s) for en %s-relokering er i forkert sektion (%s)"
#: elf32-microblaze.c:1155 elfxx-sparc.c:3450
msgid "%B: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%B: nok oversat uden -fPIC?"
#: elf32-microblaze.c:2074 elflink.c:12601
msgid "%B: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%B: fejlagtigt relokeringssektionsnavn \"%s\""
#: elf32-mips.c:1045 elf64-mips.c:2084 elfn32-mips.c:1888
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr "der sker ordret relokering for et eksternt symbol"
#: elf32-mips.c:1085 elf32-score.c:569 elf32-score7.c:469 elf64-mips.c:2127
#: elfn32-mips.c:1929
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "32-bit gp-relativ relokering forekommer for et eksternt symbol"
#: elf32-ppc.c:1739
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "generisk lænker kan ikke håndtere %s"
#: elf32-ppc.c:2180
msgid "corrupt %s section in %B"
msgstr "beskadiget %s-sektion i %B"
#: elf32-ppc.c:2199
msgid "unable to read in %s section from %B"
msgstr "kan ikke læse i %s-sektion fra %B"
#: elf32-ppc.c:2240
msgid "warning: unable to set size of %s section in %B"
msgstr "advarsel: kan ikke sætte størrelsen af %s-sektion i %B"
#: elf32-ppc.c:2290
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke tildele plads til ny APUinfo-sektion."
#: elf32-ppc.c:2309
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke beregne ny APUinfo-sektion."
#: elf32-ppc.c:2312
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke installere ny APUinfo-sektion."
#: elf32-ppc.c:3358
msgid "%B: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen %s kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:3702
msgid "%B(%A+0x%lx): %s reloc against local symbol"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-relokering mod lokalt symbol"
#: elf32-ppc.c:4044 elf32-ppc.c:4059 elfxx-mips.c:12411 elfxx-mips.c:12437
#: elfxx-mips.c:12459 elfxx-mips.c:12485
msgid "Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"
msgstr "Advarsel: %B bruger flydende tal i hardware, %B bruger flydende tal i software"
#: elf32-ppc.c:4047 elf32-ppc.c:4051
msgid "Warning: %B uses double-precision hard float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Advarsel: %B bruger dobbeltpræcisions-float i hardware, mens %B bruger enkeltpræcisions-float i hardware"
#: elf32-ppc.c:4055
msgid "Warning: %B uses soft float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Advarsel: %B bruger software-float, mens %B bruger enkeltpræcisions-float i hardware"
#: elf32-ppc.c:4062 elf32-ppc.c:4066 elfxx-mips.c:12391 elfxx-mips.c:12395
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal"
#: elf32-ppc.c:4108 elf32-ppc.c:4112
msgid "Warning: %B uses unknown vector ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt vektor-ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4116
msgid "Warning: %B uses vector ABI \"%s\", %B uses \"%s\""
msgstr "Advarsel: %B bruger vektor-ABI \"%s\", mens %B bruger \"%s\""
#: elf32-ppc.c:4133 elf32-ppc.c:4136
msgid "Warning: %B uses r3/r4 for small structure returns, %B uses memory"
msgstr "Advarsel: %B bruger r3/r4 til små struktur-returneringer, mens %B bruger hukommelsen"
#: elf32-ppc.c:4139 elf32-ppc.c:4143
msgid "Warning: %B uses unknown small structure return convention %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt returkonvention %d for småstrukturer"
#: elf32-ppc.c:4197
msgid "%B: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%B: kompileret med -mrelocatable og lænket med moduler som er kompileret normalt"
#: elf32-ppc.c:4205
msgid "%B: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%B: kompileret normalt og lænket med moduler som er kompileret med -mrelocatable"
#: elf32-ppc.c:4293
msgid "Using bss-plt due to %B"
msgstr "Bruger bss-plt på grund af %B"
#: elf32-ppc.c:7192 elf64-ppc.c:12307
msgid "%B: unknown relocation type %d for symbol %s"
msgstr "%B: ukendt relokeringstype %d for symbol %s"
#: elf32-ppc.c:7453
msgid "%B(%A+0x%lx): non-zero addend on %s reloc against `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): addend forskellig fra nul på %s-relokering mod \"%s\""
#: elf32-ppc.c:7651 elf64-ppc.c:12812
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation %s for indirect function %s unsupported"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokering %s for indirekte funktion %s understøttes ikke"
#: elf32-ppc.c:7881 elf32-ppc.c:7911 elf32-ppc.c:7958
msgid "%B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)"
msgstr "%B: målet (%s) for en %s-relokering er i den forkerte uddatasektion (%s)"
#: elf32-ppc.c:8030
msgid "%B: relocation %s is not yet supported for symbol %s."
msgstr "%B: relokeringen %s understøttes endnu ikke for symbolet %s."
#: elf32-ppc.c:8138 elf64-ppc.c:13162
msgid "%B(%A+0x%lx): %s reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokering af %s mod \"%s\": fejl %d"
#: elf32-ppc.c:8629
#, c-format
msgid "%s not defined in linker created %s"
msgstr "%s er ikke defineret i lænker-oprettet %s"
#: elf32-rx.c:544
msgid "%B:%A: Warning: deprecated Red Hat reloc "
msgstr "%B:%A: Advarsel: forældet Red Hat-relokering "
#: elf32-rx.c:1086
msgid "Warning: RX_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "Advarsel: RX_SYM-relokering med et ukendt symbol"
#: elf32-rx.c:1251
msgid "%B(%A): error: call to undefined function '%s'"
msgstr "%B(%A): fejl: kald til udefineret funktion \"%s\""
#: elf32-rx.c:1265
msgid "%B(%A): warning: unaligned access to symbol '%s' in the small data area"
msgstr "%B(%A): advarsel: ikke-justeret tilgang til symbol \"%s\" i det lille dataområde"
#: elf32-rx.c:1269
msgid "%B(%A): internal error: out of range error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: uden for intervallet"
#: elf32-rx.c:1273
msgid "%B(%A): internal error: unsupported relocation error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: relokeringen understøttes ikke"
#: elf32-rx.c:1277
msgid "%B(%A): internal error: dangerous relocation"
msgstr "%B(%A): intern fejl: farlig relokering"
#: elf32-rx.c:1281
msgid "%B(%A): internal error: unknown error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: ukendt fejl"
#: elf32-rx.c:2928
#, c-format
msgid " [64-bit doubles]"
msgstr " [64 bit-doubles]"
#: elf32-rx.c:2930
#, c-format
msgid " [dsp]"
msgstr " [dsp]"
#: elf32-s390.c:2209 elf64-s390.c:2196
msgid "%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): ugyldig instruktion til TLS-relokering %s"
#: elf32-score.c:1522 elf32-score7.c:1382 elfxx-mips.c:3323
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "ikke nok med GOT-plads for lokale GOT-poster"
# word er en datatype
#: elf32-score.c:2744
msgid "address not word align"
msgstr "adresse er ikke justeret til word-position"
#: elf32-score.c:2829 elf32-score7.c:2634
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: Fejlagtig relokering for sektion %s opdaget"
#: elf32-score.c:2880 elf32-score7.c:2685
msgid "%B: CALL15 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL15-relokering ved 0x%lx er ikke mod globalt symbol"
#: elf32-score.c:3999 elf32-score7.c:3806
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [pic]"
#: elf32-score.c:4003 elf32-score7.c:3810
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr " [fix dep]"
#: elf32-score.c:4045 elf32-score7.c:3852
msgid "%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%B: advarsel: lænker PIC-filer med ikke-PIC-filer"
#: elf32-sh-symbian.c:130
msgid "%B: IMPORT AS directive for %s conceals previous IMPORT AS"
msgstr "%B: IMPORT AS-direktiv til %s skjuler forrige IMPORT AS"
#: elf32-sh-symbian.c:383
msgid "%B: Unrecognised .directive command: %s"
msgstr "%B: Ukendt .directive-kommando: %s"
#: elf32-sh-symbian.c:503
msgid "%B: Failed to add renamed symbol %s"
msgstr "%B: Kunne ikke tilføje omdøbt symbol %s"
#: elf32-sh.c:568
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtig R_SH_USES-afstand"
#: elf32-sh.c:580
msgid "%B: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: R_SH_USES peger på ukendt instruktion 0x%x"
#: elf32-sh.c:597
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtig R_SH_USES-indlæsningsafstand"
#: elf32-sh.c:612
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: kunne ikke finde forventet relokering"
#: elf32-sh.c:640
msgid "%B: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: symbol i uventet sektion"
#: elf32-sh.c:766
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: kunne ikke finde forventet COUNT-relokering"
#: elf32-sh.c:775
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtigt antal"
#: elf32-sh.c:1179 elf32-sh.c:1549
msgid "%B: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: relokering giver overløb ved forenklingen"
#: elf32-sh.c:4057 elf64-sh64.c:1514
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr "Uventet STO_SH5_ISA32 på lokalt symbol håndteres ikke"
#: elf32-sh.c:4304
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: ujusteret grenmål for relokering for forenklingsunderstøttelse"
#: elf32-sh.c:4337 elf32-sh.c:4352
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned %s relocation 0x%lx"
msgstr "%s: 0x%lx: fatalt: ujusteret %s-relokering 0x%lx"
#: elf32-sh.c:4366
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHA relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: R_SH_PSHA-relokering %d er uden for gyldigt interval -32..32"
#: elf32-sh.c:4380
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHL relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: R_SH_PSHL-relokering %d er uden for gyldigt interval -32..32"
#: elf32-sh.c:4524 elf32-sh.c:4994
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot emit fixup to `%s' in read-only section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke udsende \"fixup\" til \"%s\" i skrivebeskyttet sektion"
#: elf32-sh.c:5101
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against external symbol \"%s\""
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-relokering mod eksternt symbol \"%s\""
#: elf32-sh.c:5574
#, c-format
msgid "%X%C: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%X%C: relokering til \"%s\" refererer et andet segment\n"
#: elf32-sh.c:5580
#, c-format
msgid "%C: warning: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%C: advarsel: relokering til \"%s\" refererer et andet segment\n"
#: elf32-sh.c:6358 elf32-sh.c:6441
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and FDPIC symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt symbol og FDPIC-symbol"
#: elf32-sh.c:6363 elf32-sh.c:6445
msgid "%B: `%s' accessed both as FDPIC and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som FDPIC-symbol og trådlokalt symbol"
#: elf32-sh.c:6393
msgid "%B: Function descriptor relocation with non-zero addend"
msgstr "%B: Relokering af funktionsdeskriptor med addend forskellig fra nul"
#: elf32-sh.c:6629 elf64-alpha.c:4560
msgid "%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%B: lokal TLS-eksekveringskode kan ikke lænkes ind i delte objekter"
#: elf32-sh64.c:223 elf64-sh64.c:2314
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: oversat som 32-bitsobjekt og %s er 64-bit"
#: elf32-sh64.c:226 elf64-sh64.c:2317
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: oversat som 64-bitsobjekt og %s er 32-bit"
#: elf32-sh64.c:228 elf64-sh64.c:2319
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: objektstørrelsen stemmer ikke overens med den hos målet %s"
#: elf32-sh64.c:451 elf64-sh64.c:2833
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr "%s: mødte dataetikettesymbol i inddata"
#: elf32-sh64.c:528
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr "PTB passer ikke: en SHmedia-adresse (bit 0 == 1)"
#: elf32-sh64.c:531
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr "PTA passer ikke: en SHcompact-adresse (bit 0 == 0)"
#: elf32-sh64.c:549
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr "%s: GAS-fejl: uventet PTB-instruktion med R_SH_PT_16"
#: elf32-sh64.c:598
msgid "%B: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %p\n"
msgstr "%B: fejl: ujusteret relokeringstype %d på %08x-relokering %08x\n"
#: elf32-sh64.c:674
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr "%s: kunne ikke udskrive tilføjede .cranges-poster"
#: elf32-sh64.c:734
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: kunne ikke udskrive sorterede cranges-poster"
#: elf32-sparc.c:89
msgid "%B: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%B: kompileret til et 64-bitssystem, men målet er 32-bit"
#: elf32-sparc.c:102
msgid "%B: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%B: lænker little endian-filer med big endian-filer"
#: elf32-spu.c:719
msgid "%X%P: overlay section %A does not start on a cache line.\n"
msgstr "%X%P: overlay-sektion %A starter ikke på en cachelinje.\n"
#: elf32-spu.c:727
msgid "%X%P: overlay section %A is larger than a cache line.\n"
msgstr "%X%P: overlay-sektion %A er større end en cachelinje.\n"
#: elf32-spu.c:747
msgid "%X%P: overlay section %A is not in cache area.\n"
msgstr "%X%P: overlay-sektion %A er ikke i cacheområdet.\n"
#: elf32-spu.c:787
msgid "%X%P: overlay sections %A and %A do not start at the same address.\n"
msgstr "%X%P: overlay-sektionerne %A og %A starter ikke på samme adresse.\n"
#: elf32-spu.c:1011
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %B"
msgstr "advarsel: kald til ikke-funktionssymbol %s defineret i %B"
#: elf32-spu.c:1361
msgid "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) afviger fra analyse (%u)\n"
#: elf32-spu.c:1880
msgid "%B is not allowed to define %s"
msgstr "%B må ikke definere %s"
#: elf32-spu.c:1888
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "du har ikke lov til at definere %s i et script"
#: elf32-spu.c:1922
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr "%s i overlay-sektion"
#: elf32-spu.c:1951
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr "overløb ved overlay-stub-relokering"
#: elf32-spu.c:1960 elf64-ppc.c:11327
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "stubbe stemmer ikke overens med beregnet størrelse"
#: elf32-spu.c:2542
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr "advarsel: %s overlapper %s\n"
#: elf32-spu.c:2558
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr "advarsel: %s overstiger sektionsstørrelse\n"
#: elf32-spu.c:2589
msgid "%A:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%A:0x%v ikke fundet i funktionstabel\n"
#: elf32-spu.c:2729
msgid "%B(%A+0x%v): call to non-code section %B(%A), analysis incomplete\n"
msgstr "%B(%A+0x%v): kald til ikke-kodesektion %B(%A), analyse ufuldstændig\n"
#: elf32-spu.c:3297
#, c-format
msgid "Stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "Stak-analyse vil ignorere kaldet fra %s til %s\n"
#: elf32-spu.c:3988
msgid " %s: 0x%v\n"
msgstr " %s: 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3989
msgid "%s: 0x%v 0x%v\n"
msgstr "%s: 0x%v 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3994
msgid " calls:\n"
msgstr " kald:\n"
#: elf32-spu.c:4002
#, c-format
msgid " %s%s %s\n"
msgstr " %s%s %s\n"
#: elf32-spu.c:4307
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s er duplikeret i %s\n"
#: elf32-spu.c:4311
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s duplikeret\n"
#: elf32-spu.c:4318
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr "beklager, men auto-overlay-scriptet understøtter ikke duplikerede objektfiler\n"
#: elf32-spu.c:4359
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr "ikke-overlay-størrelse af 0x%v plus den maksimale overlaystørrelse af 0x%v overstiger lokalt lager\n"
#: elf32-spu.c:4514
msgid "%B:%A%s exceeds overlay size\n"
msgstr "%B:%A%s overstiger overlay-størrelsen\n"
#: elf32-spu.c:4676
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr "Stakstørrelsen for rodknuder i funktionskaldsgrafen.\n"
#: elf32-spu.c:4677
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
"\n"
"Stakstørrelse til funktioner. Annotationer: '*' maks stak, 't' tail call\n"
#: elf32-spu.c:4687
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Maksimum påkrævet stak er 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4778
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "fatal fejl ved oprettelse af .fixup"
#: elf32-spu.c:5006
msgid "%B(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%s+0x%lx): uløselig %s-relokering mod symbol \"%s\""
#: elf32-tic6x.c:1539
msgid "%B: SB-relative relocation but __c6xabi_DSBT_BASE not defined"
msgstr "%B: SB-relativ relokering, men __c6xabi_DSBT_BASE er ikke defineret"
#. Shared libraries and exception handling support not
#. implemented.
#: elf32-tic6x.c:1554
msgid "%B: relocation type %d not implemented"
msgstr "%B: relokeringstypen %d er ikke implementeret"
#: elf32-tic6x.c:1640
msgid "dangerous relocation"
msgstr "farlig relokering"
# ikke sikker på hvad det her betyder, så bruger mere direkte oversættelse end hvad der måske er nødvendigt
#: elf32-tic6x.c:1788 elf32-tic6x.c:1796
msgid "error: %B requires more stack alignment than %B preserves"
msgstr "fejl: %B kræver mere stakjustering end %B præserverer"
#: elf32-tic6x.c:1806 elf32-tic6x.c:1815
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_alignment value in %B"
msgstr "fejl: ukendt værdi for Tag_ABI_array_object_alignment i %B"
#: elf32-tic6x.c:1824 elf32-tic6x.c:1833
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_align_expected value in %B"
msgstr "error: ukendt værdi for Tag_ABI_array_object_align_expected i %B"
#: elf32-tic6x.c:1841 elf32-tic6x.c:1848
msgid "error: %B requires more array alignment than %B preserves"
msgstr "fejl: %B kræver mere array-justering end %B præserverer"
#: elf32-tic6x.c:1870
msgid "warning: %B and %B differ in wchar_t size"
msgstr "advarsel: %B og %B har forskellig størrelse af wchar_t"
#: elf32-tic6x.c:1888
msgid "warning: %B and %B differ in whether code is compiled for DSBT"
msgstr "advarsel: forskel på om %B og %B er kompileret til DSBT"
#: elf32-tic6x.c:1898
msgid "warning: %B and %B differ in position-dependence of data addressing"
msgstr "advarsel: %B og %B har forskellig positionsafhængighed af dataadressering"
#: elf32-tic6x.c:1908
msgid "warning: %B and %B differ in position-dependence of code addressing"
msgstr "advarsel: %B og %B har forskellig positionsafhængighed af kodeadressering"
#: elf32-v850.c:173
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke befinde sig i flere små dataområder"
#: elf32-v850.c:176
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan kun være i ét af de små, tomme og bittesmå dataområder"
#: elf32-v850.c:179
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både små og tomme dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:182
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både små og bittesmå dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:185
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både tomme og bittesmå dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:483
#, c-format
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc\n"
msgstr "MISLYKKEDES med at finde tidligere HI16-relokering\n"
#: elf32-v850.c:2155
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt lænkersymbol __gp"
#: elf32-v850.c:2159
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt lænkersymbol __ep"
#: elf32-v850.c:2163
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt lænkersymbol __ctbp"
#: elf32-v850.c:2341
msgid "%B: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Arkitekturen passer ikke sammen med tidligere moduler"
#. xgettext:c-format.
#: elf32-v850.c:2360
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "private flag = %lx: "
#: elf32-v850.c:2365
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "v850-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2366
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "v850e-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2367
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "v850e1-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2368
#, c-format
msgid "v850e2 architecture"
msgstr "v850e2-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2369
#, c-format
msgid "v850e2v3 architecture"
msgstr "v850e2v3-arkitektur"
#: elf32-vax.c:531
#, c-format
msgid " [nonpic]"
msgstr " [ikke-pic]"
#: elf32-vax.c:534
#, c-format
msgid " [d-float]"
msgstr " [d-flydende tal]"
#: elf32-vax.c:537
#, c-format
msgid " [g-float]"
msgstr " [g-flydende tal]"
#: elf32-vax.c:654
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr "%s: advarsel: GOT-addendum %ld til \"%s\" stemmer ikke overens med tidligere GOT-addendum %ld"
#: elf32-vax.c:1587
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr "%s: advarsel: PLT-addendum %d til \"%s\" fra sektionen %s ignoreredes"
#: elf32-vax.c:1714
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: advarsel: %s-relokering mod symbol \"%s\" fra sektionen %s"
#: elf32-vax.c:1720
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr "%s: advarsel: %s-relokering til 0x%x fra sektionen %s"
#: elf32-xstormy16.c:451 elf32-ia64.c:2861 elf64-ia64.c:2861
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr "ikke-tomt addendum i @fptr-relokering"
#: elf32-xtensa.c:918
msgid "%B(%A): invalid property table"
msgstr "%B(%A): ugyldig egenskabstabel"
#: elf32-xtensa.c:2780
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokeringsafsæt uden for gyldigt interval (størrelse=0x%x)"
#: elf32-xtensa.c:2859 elf32-xtensa.c:2980
msgid "dynamic relocation in read-only section"
msgstr "dynamisk relokering i skrivebeskyttet sektion"
#: elf32-xtensa.c:2956
msgid "TLS relocation invalid without dynamic sections"
msgstr "TLS-relokering er ugyldig uden dynamiske sektioner"
#: elf32-xtensa.c:3173
msgid "internal inconsistency in size of .got.loc section"
msgstr "intern inkonsistens i størrelsen af .got.loc-sektion"
#: elf32-xtensa.c:3486
msgid "%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"
msgstr "%B: inkompatibel maskintype. Uddata er 0x%x. Inddata er 0x%x"
#: elf32-xtensa.c:4715 elf32-xtensa.c:4723
msgid "Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed"
msgstr "Forsøg på at konvertere L32R/CALLX til CALL mislykkedes"
#: elf32-xtensa.c:6333 elf32-xtensa.c:6409 elf32-xtensa.c:7525
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kunne ikke afkode instruktion; mulig konfigurationsmodstrid"
#: elf32-xtensa.c:7265
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kunne ikke afkode instruktion til XTENSA_ASM_SIMPLIFY-relokering; mulig konfigurationsmodstrid"
#: elf32-xtensa.c:9024
msgid "invalid relocation address"
msgstr "ugyldig relokeringsadresse"
#: elf32-xtensa.c:9073
msgid "overflow after relaxation"
msgstr "overløb efter forenkling"
#: elf32-xtensa.c:10205
msgid "%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet fiks til %s-relokering"
#: elf64-alpha.c:460
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr "GPDISP-relokering fandt ingen ldah- og lda-instruktioner"
#: elf64-alpha.c:2408
msgid "%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr "%B: .got-subsegment overskrider 64K (størrelse %d)"
#: elf64-alpha.c:4304 elf64-alpha.c:4316
msgid "%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: gp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4342 elf64-alpha.c:4477
msgid "%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: pc-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4370
msgid "%B: change in gp: BRSGP %s"
msgstr "%B: ændring i gp: BRSGP %s"
#: elf64-alpha.c:4395
msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"
#: elf64-alpha.c:4400
msgid "%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "%B: !samegp-relokering mod symbol uden .prologue: %s"
#: elf64-alpha.c:4452
msgid "%B: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr "%B: uhåndteret dynamisk relokering mod %s"
#: elf64-alpha.c:4484
msgid "%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"
msgstr "%B: pc-relativ relokering mod udefineret svagt symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4544
msgid "%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: dtp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4567
msgid "%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: tp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-hppa.c:2101
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr "stubpost for %s kan ikke indlæse .plt, dp-afstand = %ld"
#: elf64-hppa.c:3299
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke nå %s"
#: elf64-mmix.c:1177
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
"%s: Intern inkonsistensfejl for værdien for\n"
" lænkerallokeret globalt register: lænket: 0x%lx%08lx != forenklet: 0x%lx%08lx\n"
#: elf64-mmix.c:1607
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: base-plus-afstandsrelokering mod registersymbol: (ukendt) i %s"
#: elf64-mmix.c:1612
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: base-plus-afstandsrelokering mod registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1656
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: registerrelokering mod ikke-registersymbol: (ukendt) i %s"
#: elf64-mmix.c:1661
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: registerrelokering mod ikke-registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1698
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr "%s: LOCAL-direktivet er kun gyldigt med et register eller en absolutværdi"
#: elf64-mmix.c:1726
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr "%s: LOCAL-direktiv: Register $%ld er ikke et lokalt register. Første globale register er $%ld."
#: elf64-mmix.c:2190
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr "%s: Fejl: flere definitioner af \"%s\"; begyndelsen på %s er sat i en tidligere lænket fil\n"
#: elf64-mmix.c:2248
msgid "Register section has contents\n"
msgstr "Registersektion har indhold\n"
#: elf64-mmix.c:2440
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
"Intern inkonsekvens: genstående %u != max %u.\n"
" Rapportér gerne denne fejl."
#: elf64-ppc.c:2741 libbfd.c:997
msgid "%B: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr "%B: kompileret til et big endian-system, men målet er little endian"
#: elf64-ppc.c:2744 libbfd.c:999
msgid "%B: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr "%B: kompileret til et little endian-system, men målet er big endian"
# lazy (i computersammenhæng) ~ først at gøre noget, når det er nødvendigt. Hvis programmøren skriver x = 2 + 2 men først bruger variablen x senere, vil udregningen 2+2 altså først ske senere.
#: elf64-ppc.c:6473
#, c-format
msgid "copy reloc against `%s' requires lazy plt linking; avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc"
msgstr "kopiering af relokering mod \"%s\" kræver forsinket plt-lænkning; undgå at sætte LD_BIND_NOW=1 eller opgradér gcc"
#: elf64-ppc.c:6901
msgid "dynreloc miscount for %B, section %A"
msgstr "dynreloc-fejloptælling for %B, sektion %A"
#: elf64-ppc.c:6985
msgid "%B: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr "%B: .opd er ikke et almindeligt array af opd-poster"
#: elf64-ppc.c:6994
msgid "%B: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr "%B: uventet relokeringstype %u i .opd-sektion"
#: elf64-ppc.c:7015
msgid "%B: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr "%B: udefineret symbol \"%s\" i .opd-sektion"
#: elf64-ppc.c:7877 elf64-ppc.c:8392
#, c-format
msgid "%s defined on removed toc entry"
msgstr "%s defineret på fjernet toc-post"
#: elf64-ppc.c:9459
#, c-format
msgid "long branch stub `%s' offset overflow"
msgstr "afsætoverløb for lang grenstub \"%s\""
#: elf64-ppc.c:9518
#, c-format
msgid "can't find branch stub `%s'"
msgstr "kan ikke finde grenstub \"%s\""
#: elf64-ppc.c:9580 elf64-ppc.c:9716
#, c-format
msgid "linkage table error against `%s'"
msgstr "lænketabelsfejl mod \"%s\""
#: elf64-ppc.c:9886
#, c-format
msgid "can't build branch stub `%s'"
msgstr "kan ikke bygge grenstub \"%s\""
#: elf64-ppc.c:10684
msgid "%B section %A exceeds stub group size"
msgstr "%B-sektionen %A overstiger stub-gruppestørrelsen"
# ?
#: elf64-ppc.c:11339
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u group%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
msgstr ""
"lænkerstubbe i %u gruppe%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
#: elf64-ppc.c:12190
msgid "%B(%A+0x%lx): automatic multiple TOCs not supported using your crt files; recompile with -mminimal-toc or upgrade gcc"
msgstr "%B(%A+0x%lx): flere automatiske TOC'er understøttes ikke med dine crt-filer; genkompilér med -mminimal-toc eller opgradér gcc"
#: elf64-ppc.c:12198
msgid "%B(%A+0x%lx): sibling call optimization to `%s' does not allow automatic multiple TOCs; recompile with -mminimal-toc or -fno-optimize-sibling-calls, or make `%s' extern"
msgstr "%B(%A+0x%lx): \"sibling call\"-optimering til \"%s\" tillader ikke flere indholdsfortegnelser; genkompilér med -mminimal-toc eller -fno-optimize-sibling-calls eller gør \"%s\" ekstern"
#: elf64-ppc.c:12919
msgid "%B: relocation %s is not supported for symbol %s."
msgstr "%B: relokeringen %s understøttes ikke for symbol %s."
#: elf64-ppc.c:13096
msgid "%B: error: relocation %s not a multiple of %d"
msgstr "%B: fejl: relokeringen %s er ikke et multiplum af %d"
#: elf64-sh64.c:1682
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr "%s: fejl: ujusteret relokeringstype %d på %08x relokering %08x\n"
#: elf64-sparc.c:444
msgid "%B: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr "%B: Kun registrene %%g[2367] kan erklæres med STT_REGISTER"
#: elf64-sparc.c:464
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %B, previously %s in %B"
msgstr "Register %%g%d bruges inkompatibelt: %s i %B, tidligere %s i %B"
#: elf64-sparc.c:487
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %B, previously %s in %B"
msgstr "Symbolet \"%s\" har forskellige typer: REGISTER i %B, tidligere %s i %B"
#: elf64-sparc.c:532
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %B, previously REGISTER in %B"
msgstr "Symbolet \"%s\" har forskellige typer: %s i %B, tidligere REGISTER i %B"
#: elf64-sparc.c:684
msgid "%B: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr "%B: lænker UltraSPARC-specifik med HAL-specifik kode"
#: elf64-x86-64.c:1360
msgid "%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt og trådlokalt symbol"
#: elf64-x86-64.c:2801
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' has non-zero addend: %d"
msgstr "%B: relokering %s mod STT_GNU_IFUNC-symbol \"%s\" har addend forskellig fra nul: %d"
#: elf64-x86-64.c:3073
msgid "%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_X86_64_GOTOFF64 mod beskyttet funktion \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf64-x86-64.c:3184
msgid "; recompile with -fPIC"
msgstr "; genkompilér med -fPIC"
#: elf64-x86-64.c:3189
msgid "%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes%s"
#: elf64-x86-64.c:3191
msgid "%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod udefineret %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes%s"
#: elfcode.h:826
#, c-format
msgid "warning: %s has a corrupt string table index - ignoring"
msgstr "advarsel: %s har et beskadiget strengtabelindeks - ignorerer"
#: elfcode.h:1236
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr "%s: versionsantal (%ld) stemmer ikke med symbolantal (%ld)"
#: elfcode.h:1476
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%s(%s): relokering %d har ugyligt symbolindeks %ld"
#: elfcore.h:312
msgid "Warning: %B is truncated: expected core file size >= %lu, found: %lu."
msgstr "Advarsel: %B er afkortet: forventede kernefilstørrelse >= %lu, fandt: %lu."
#: elflink.c:1119
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: TLS-definition i %B sektion %A stemmer ikke med ikke-TLS-definition i %B sektion %A"
#: elflink.c:1123
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: TLS-reference i %B stemmer ikke med ikke-TLS-reference i %B"
#: elflink.c:1127
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: TLS-definition i %B sektion %A stemmer ikke med ikke-TLS-reference i %B"
#: elflink.c:1131
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: TLS-reference i %B stemmer ikke med ikke-TLS-definition i %B sektion %A"
#: elflink.c:1763
msgid "%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr "%B: uventet omdefinition af indirekte versionstildelt symbol \"%s\""
#: elflink.c:2076
msgid "%B: version node not found for symbol %s"
msgstr "%B: versionsknude ikke fundet for symbolet %s"
#: elflink.c:2166
msgid "%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: fejlagtig relokeringssymbolindeks (0x%lx >= 0x%lx) for afsæt 0x%lx i sektionen \"%A\""
#: elflink.c:2177
msgid "%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A' when the object file has no symbol table"
msgstr "%B: symboltabellen (0x%lx) forskelligt fra nul for afsæt 0x%lx i sektion \"%s\" mens objektfilen ikke har nogen symboltabelc"
#: elflink.c:2367
msgid "%B: relocation size mismatch in %B section %A"
msgstr "%B: relokeringsstørrelsen stemmer ikke overens i %B-sektionen %A"
#: elflink.c:2662
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr "advarsel: typen og størrelsen på dynamisk symbol \"%s\" er ikke defineret"
#: elflink.c:3418
msgid "%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"
msgstr "%P: alternativ ELF-maskinkode fundet (%d) i %B; forventer %d\n"
#: elflink.c:4050
msgid "%B: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr "%B: %s: ugyldig version %u (max %d)"
#: elflink.c:4086
msgid "%B: %s: invalid needed version %d"
msgstr "%B: %s: ugyldig krævet version %d"
#: elflink.c:4285
msgid "Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is greater than the alignment (%u) of its section %A"
msgstr "Advarsel: justering %u af fælles symbol \"%s\" i %B er større end justeringen (%u) af dets sektion %A"
#: elflink.c:4291
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B is smaller than %u in %B"
msgstr "Advarsel: justeringen %u på symbolet \"%s\" i %B er mindre end %u i %B"
#: elflink.c:4306
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %B to %lu in %B"
msgstr "Advarsel: størrelsen på symbol \"%s\" ændredes fra %lu i %B til %lu i %B"
#: elflink.c:4472
msgid "%B: undefined reference to symbol '%s'"
msgstr "%B: udefineret reference til symbol \"%s\""
#: elflink.c:4475
msgid "note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"
msgstr "bemærk: \"%s\" er defineret i DSO %B, så prøv at tilføje den til lænker-kommandolinjen"
#: elflink.c:5779
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr "%s: udefineret version: %s"
#: elflink.c:5847
msgid "%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr "%B: .preinit_array-sektionen er ikke tilladt i DSO"
#: elflink.c:7598
#, c-format
msgid "undefined %s reference in complex symbol: %s"
msgstr "udefineret %s-reference i komplekst symbol: %s"
#: elflink.c:7752
#, c-format
msgid "unknown operator '%c' in complex symbol"
msgstr "ukendt operator \"%c\" i komplekst symbol"
#: elflink.c:8091 elflink.c:8108 elflink.c:8145 elflink.c:8162
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"
msgstr "%B: Kan ikke sortere relokeringer - de har flere forskellige størrelser"
#: elflink.c:8122 elflink.c:8176
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"
msgstr "%B: Kan ikke sortere relokeringer - de har ukendt størrelse"
#: elflink.c:8227
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr "Ikke nok hukommelse til at sortere relokeringer"
#: elflink.c:8420
msgid "%B: Too many sections: %d (>= %d)"
msgstr "%B: For mange sektioner: %d (>= %d)"
#: elflink.c:8663
msgid "%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: %s-symbol \"%s\" i %B refereres af DSO"
#: elflink.c:8754
msgid "%B: could not find output section %A for input section %A"
msgstr "%B: kunne ikke finde uddatasektionen %A for inddatasektionen %A"
#: elflink.c:8874
msgid "%B: %s symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: %s-symbolet \"%s\" er udefineret"
#: elflink.c:9428
msgid "error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A that references a non-existent global symbol"
msgstr "fejl: %B indeholder en relokering (0x%s) til sektionen %A, som refererer et ikke-eksisterende global symbol"
#: elflink.c:9494
msgid "%X`%s' referenced in section `%A' of %B: defined in discarded section `%A' of %B\n"
msgstr "%X\"%s\" refereret i sektion \"%A\" af %B: defineret i forkastet sektion \"%A\" af %B\n"
#: elflink.c:10141
msgid "%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"
msgstr "%A har både ordnede [\"%A\" i %B] og uordnede [\"%A\" i %B] sektioner"
#: elflink.c:10146
#, c-format
msgid "%A has both ordered and unordered sections"
msgstr "%A har både ordnede og uordnede sektioner"
#: elflink.c:10992 elflink.c:11036
msgid "%B: could not find output section %s"
msgstr "%B: kunne ikke finde uddatasektionen %s"
#: elflink.c:10997
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr "advarsel: %s-sektionen har nulstørrelse"
#: elflink.c:11102
msgid "%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"
msgstr "%P: advarsel: opretter en DT_TEXTREL i et delt objekt.\n"
#: elflink.c:11289
msgid "%P%X: can not read symbols: %E\n"
msgstr "%P%X: kan ikke læse symboler: %E\n"
#: elflink.c:11638
msgid "Removing unused section '%s' in file '%B'"
msgstr "Fjerner ubrugt sektion \"%s\" i filen \"%B\""
# gc-sections- eller gc-sektions-?
#: elflink.c:11850
msgid "Warning: gc-sections option ignored"
msgstr "Advarsel: gc-sections-tilvalg ignoreret"
#: elflink.c:12399
msgid "%B: ignoring duplicate section `%A'"
msgstr "%B: ignorerer gentaget sektion \"%A\""
#: elflink.c:12406 elflink.c:12413
msgid "%B: duplicate section `%A' has different size"
msgstr "%B: gentaget sektion \"%A\" har forskellig størrelse"
#: elflink.c:12421 elflink.c:12426
msgid "%B: warning: could not read contents of section `%A'"
msgstr "%B: advarsel: kunne ikke læse indholdet af sektionen \"%A\""
#: elflink.c:12430
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"
msgstr "%B: advarsel: gentaget sektion \"%A\" har forskelligt indhold"
#: elflink.c:12531 linker.c:3138
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr "%F%P: already_linked_table: %E\n"
#: elfxx-mips.c:1220
msgid "static procedure (no name)"
msgstr "statisk procedure (intet navn)"
#: elfxx-mips.c:5623
msgid "%B: %A+0x%lx: Direct jumps between ISA modes are not allowed; consider recompiling with interlinking enabled."
msgstr "%B: %A+0x%lx: Direkte hop mellem ISA-tilstande er ikke tilladt; overvej at genkompilere med interlinking slået til."
#: elfxx-mips.c:6280 elfxx-mips.c:6503
msgid "%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"
msgstr "%B: Advarsel: Ugyldig \"%s\"-tilvalgsstørrelse %u mindre end dens header"
#: elfxx-mips.c:7254 elfxx-mips.c:7379
msgid "%B: Warning: cannot determine the target function for stub section `%s'"
msgstr "%B: Advarsel: Kan ikke bestemme målfunktionen for stubsektionen \"%s\""
#: elfxx-mips.c:7508
msgid "%B: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%B: Fejlagtig relokering for sektion %s opdaget"
#: elfxx-mips.c:7548
msgid "%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"
msgstr "%B: GOT-relokering ved 0x%lx forventes ikke i eksekveringsfiler"
#: elfxx-mips.c:7670
msgid "%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL16-relokering ved 0x%lx er ikke mod globalt symbol"
#: elfxx-mips.c:8365
#, c-format
msgid "non-dynamic relocations refer to dynamic symbol %s"
msgstr "udynamiske relokeringer refererer til dynamisk symbol %s"
#: elfxx-mips.c:9068
msgid "%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: Kan ikke finde matchende LO16-relokering mod \"%s\" for %s ved 0x%lx i sektion \"%A\""
#: elfxx-mips.c:9207
msgid "small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit (see option -G)"
msgstr "sektionen small-data overstiger 6KB; gør størrelsesgrænsen for small-data mindre (se tilvalget -G)"
#: elfxx-mips.c:12027
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr "%s: ugyldigt sektionsnavn \"%s\""
#: elfxx-mips.c:12405 elfxx-mips.c:12431
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"
msgstr "Advarsel: %B bruger -msingle-float, %B bruger -mdouble-float"
#: elfxx-mips.c:12417 elfxx-mips.c:12473
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Advarsel: %B bruger -msingle-float, %B bruger -mips32r2 -mfp64"
#: elfxx-mips.c:12443 elfxx-mips.c:12479
msgid "Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Advarsel: %B bruger -mdouble-float, %B bruger -mips32r2 -mfp64"
#: elfxx-mips.c:12521
msgid "%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: endian-hed er ikke kompatibel den valgte emulerings endian-hed"
#: elfxx-mips.c:12532
msgid "%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: ABI er ikke kompatibel med den valgte emulerings ABI"
#: elfxx-mips.c:12613
msgid "%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"
msgstr "%B: advarsel: lænker abicalls-filer med ikke-abicalls-filer"
#: elfxx-mips.c:12630
msgid "%B: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr "%B: lænker 32 bit-kode med 64 bit-kode"
#: elfxx-mips.c:12658
msgid "%B: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: lænker %s-modul med tidligere %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:12681
msgid "%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: ABI passer ikke: lænker %s-modul med tidligere %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:12845
#, c-format
msgid " [abi=O32]"
msgstr " [abi=O32]"
#: elfxx-mips.c:12847
#, c-format
msgid " [abi=O64]"
msgstr " [abi=O64]"
#: elfxx-mips.c:12849
#, c-format
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr " [abi=EABI32]"
#: elfxx-mips.c:12851
#, c-format
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr " [abi=EABI64]"
#: elfxx-mips.c:12853
#, c-format
msgid " [abi unknown]"
msgstr " [ukendt abi]"
#: elfxx-mips.c:12855
#, c-format
msgid " [abi=N32]"
msgstr " [abi=N32]"
#: elfxx-mips.c:12857
#, c-format
msgid " [abi=64]"
msgstr " [abi=64]"
#: elfxx-mips.c:12859
#, c-format
msgid " [no abi set]"
msgstr " [intet abi sat]"
#: elfxx-mips.c:12880
#, c-format
msgid " [unknown ISA]"
msgstr " [ukendt ISA]"
#: elfxx-mips.c:12891
#, c-format
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr " [ikke 32-bittilstand]"
#: elfxx-sparc.c:595
#, c-format
msgid "invalid relocation type %d"
msgstr "ugyldig relokeringstype %d"
#: i386linux.c:454 m68klinux.c:458 sparclinux.c:452
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr "Uddatafilen kræver delt bibliotek \"%s\"\n"
#: i386linux.c:462 m68klinux.c:466 sparclinux.c:460
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr "Uddatafilen kræver delt bibliotek \"%s.so.%s\"\n"
#: i386linux.c:651 i386linux.c:701 m68klinux.c:658 m68klinux.c:706
#: sparclinux.c:650 sparclinux.c:700
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr "Symbol %s er ikke defineret for rettelser\n"
#: i386linux.c:725 m68klinux.c:730 sparclinux.c:724
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr "Advarsel: antal rettelser stemmer ikke\n"
#: ieee.c:159
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr "%s: strengen er for lang (%d tegn, max 65535)"
#: ieee.c:286
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr "%s: ukendt symbol \"%s\" flag 0x%x"
#: ieee.c:792
msgid "%B: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr "%B: ikke-implementeret ATI-post %u for symbol %u"
#: ieee.c:816
msgid "%B: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr "%B: uventet ATN-type %d i ekstern del"
#: ieee.c:838
msgid "%B: unexpected type after ATN"
msgstr "%B: uventet type efter ATN"
#: ihex.c:230
msgid "%B:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: uventet tegn \"%s\" i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:337
msgid "%B:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr "%B:%u: fejlagtig kontrolsum i heksadecimal Intel-fil (forventede %u, fandt %u)"
#: ihex.c:392
msgid "%B:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på post for udvidet adresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:409
msgid "%B:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på udvidet startadresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:426
msgid "%B:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på post for udvidet lineær adresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:443
msgid "%B:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på udvidet lineær startadresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:460
msgid "%B:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: ukendt ihex-type %u i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:579
msgid "%B: internal error in ihex_read_section"
msgstr "%B: intern fejl i ihex_read_section"
#: ihex.c:613
msgid "%B: bad section length in ihex_read_section"
msgstr "%B: fejlagtig sektionslængde i ihex_read_sektion"
#: ihex.c:826
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr "%s: adressen 0x%s er uden for intervallet for heksadecimal Intel-fil"
#: libbfd.c:863
msgid "%B: unable to get decompressed section %A"
msgstr "%B: kan ikke hente dekomprimeret sektion %A"
#: libbfd.c:1027
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr "Forældet %s kaldt ved %s linje %d i %s\n"
#: libbfd.c:1030
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr "Forældet %s kaldt\n"
#: linker.c:1911
msgid "%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr "%B: indirekte symbol \"%s\" til \"%s\" er en løkke"
#: linker.c:2778
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr "Forsøg at lave en relokérbar lænke med %s-inddata og %s-uddata"
#: linker.c:3105
msgid "%B: warning: ignoring duplicate section `%A'\n"
msgstr "%B: advarsel: ignorerer gentaget sektion \"%A\"\n"
#: linker.c:3119
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different size\n"
msgstr "%B: advarsel: gentaget sektion \"%A\" har forskellig længde\n"
#: mach-o.c:3403
msgid "Mach-O header:\n"
msgstr "Mach-O-header:\n"
# eller skal det være magisk tal?
#: mach-o.c:3404
#, c-format
msgid " magic : %08lx\n"
msgstr " magi : %08lx\n"
#: mach-o.c:3405
#, c-format
msgid " cputype : %08lx (%s)\n"
msgstr " cputype : %08lx (%s)\n"
#: mach-o.c:3407
#, c-format
msgid " cpusubtype: %08lx\n"
msgstr " cpusubtype: %08lx\n"
#: mach-o.c:3408
#, c-format
msgid " filetype : %08lx (%s)\n"
msgstr " filtype : %08lx (%s)\n"
# ?
#: mach-o.c:3411
#, c-format
msgid " ncmds : %08lx (%lu)\n"
msgstr " nkmd'er : %08lx (%lu)\n"
# kan ikke så godt gøre de her konsistente
#: mach-o.c:3412
#, c-format
msgid " sizeofcmds: %08lx\n"
msgstr " sizeofcmds: %08lx\n"
#: mach-o.c:3413
#, c-format
msgid " flags : %08lx ("
msgstr " flag : %08lx ("
#: mach-o.c:3415 vms-alpha.c:7652
msgid ")\n"
msgstr ")\n"
#: mach-o.c:3416
#, c-format
msgid " reserved : %08x\n"
msgstr " reserveret: %08x\n"
#: mach-o.c:3426
msgid "Segments and Sections:\n"
msgstr "Segmenter og sektioner:\n"
#: mach-o.c:3427
msgid " #: Segment name Section name Address\n"
msgstr " #: Segmentnavn Sektionsnavn Adresse\n"
#: merge.c:832
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld)"
msgstr "%s: tilgang ud over slutningen på sammenflettet sektion (%ld)"
#: mmo.c:456
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr "%s: Ingen kerne til at allokere sektionsnavn %s\n"
#: mmo.c:531
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr "%s: Ingen kerne til at allokere et %d byte langt symbol\n"
#: mmo.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: initieringsværdi for $255 er ikke \"Main\"\n"
#: mmo.c:1332
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr "%s: bred tegn-sekvens som ikke understøttes 0x%02X 0x%02X efter symbolnavnet som begynder med \"%s\"\n"
#: mmo.c:1565
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: lopkode \"%d\" understøttes ikke\n"
#: mmo.c:1575
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede YZ = 1 fik YZ = %d for lop_quote\n"
#: mmo.c:1611
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 1 eller z = 2, fik z = %d for lop_loc\n"
#: mmo.c:1657
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 1 eller z = 2, fik z = %d for lop_fixo\n"
#: mmo.c:1696
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede y = 0, fik y = %d for lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1705
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 16 eller z = 24, fik z = %d for lop_fixr\n"
#: mmo.c:1728
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: indledende byte i operandord skal være 0 eller 1, fik %d for lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1751
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr "%s: kan ikke allokere filnavn for fil nummer %d, %d byte\n"
#: mmo.c:1771
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: fil nummer %d \"%s\", var allerede angivet som \"%s\"\n"
#: mmo.c:1784
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: filnavnet for nummer %d blev ikke angivet inden brug\n"
#: mmo.c:1890
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: felter y og z i lop_stab er ikke-tomme, y: %d, z: %d\n"
#: mmo.c:1926
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: lop_end er ikke sidste objekt i fil\n"
#: mmo.c:1939
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: YZ i lop_end (%ld) er ikke lig med antal af tetraer til den foregående lop_stab (%ld)\n"
#: mmo.c:2649
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr "%s: ugyldig symboltabel: dubletsymbol \"%s\"\n"
#: mmo.c:2889
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr "%s: Fejlagtig symboldefinition: \"Main\" er sat til %s i stedet for startadressen %s\n"
#: mmo.c:2981
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr "%s: advarsel: symboltabellen er for stor for mmo, større end 65535 32-bit ord: %d. Kun \"Main\" vil blive sendt.\n"
#: mmo.c:3026
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr "%s: intern fejl, symboltabellen ændrede størrelse fra %d til %d ord\n"
#: mmo.c:3078
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr "%s: intern fejl, den interne registersektion %s havde indhold\n"
#: mmo.c:3129
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr "%s: ingen initierede registre; sektionslængde 0\n"
#: mmo.c:3135
#, c-format
msgid "%s: too many initialized registers; section length %ld\n"
msgstr "%s: for mange initierede registre; sektionslængde %ld\n"
#: mmo.c:3140
#, c-format
msgid "%s: invalid start address for initialized registers of length %ld: 0x%lx%08lx\n"
msgstr "%s: ugyldig startadresse for initierede registre med længden %ld: 0x%lx%08lx\n"
#: oasys.c:882
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in oasys"
msgstr "%s: kan ikke repræsentere sektionen \"%s\" i oasys"
#: osf-core.c:140
#, c-format
msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
msgstr "Uhåndteret sektionstype %d for OSF/1-hukommelsesfil\n"
#: pe-mips.c:607
msgid "%B: `ld -r' not supported with PE MIPS objects\n"
msgstr "%B: \"ld -r\" understøttes ikke med PE MIPS-objekter\n"
#. OK, at this point the following variables are set up:
#. src = VMA of the memory we're fixing up
#. mem = pointer to memory we're fixing up
#. val = VMA of what we need to refer to.
#: pe-mips.c:719
msgid "%B: unimplemented %s\n"
msgstr "%B: uimplementeret %s\n"
#: pe-mips.c:745
msgid "%B: jump too far away\n"
msgstr "%B: hop for langt bort\n"
#: pe-mips.c:771
msgid "%B: bad pair/reflo after refhi\n"
msgstr "%B: fejlagtigt par/reflo efter refhi\n"
#: pei-x86_64.c:444
#, c-format
msgid "warning: .pdata section size (%ld) is not a multiple of %d\n"
msgstr "advarsel: størrelsen på .pdata-sektionen (%ld) er ikke et multiplum af %d\n"
#: pei-x86_64.c:448 peigen.c:1618 peigen.c:1801 pepigen.c:1618 pepigen.c:1801
#: pex64igen.c:1618 pex64igen.c:1801
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The Function Table (interpreted .pdata section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"Funktionstabellen (tolket indhold fra .pdata-sektionen)\n"
#: pei-x86_64.c:450
#, c-format
msgid "vma:\t\t\tBeginAddress\t EndAddress\t UnwindData\n"
msgstr "vma:\t\t\tStartadresse\t Slutadresse\t Tilbagespolingsdata\n"
#. XXX code yet to be written.
#: peicode.h:751
msgid "%B: Unhandled import type; %x"
msgstr "%B: Uhåndteret importtype; %x"
#: peicode.h:756
msgid "%B: Unrecognised import type; %x"
msgstr "%B: Ukendt importtype; %x"
#: peicode.h:770
msgid "%B: Unrecognised import name type; %x"
msgstr "%B: Ukendt importnavnstype; %x"
#: peicode.h:1162
msgid "%B: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Ukendt maskintype (0x%x) i Import Library Format-arkiv"
#: peicode.h:1174
msgid "%B: Recognised but unhandled machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Genkendt men uhåndteret maskintype (0x%x) i Import Library Format-arkiv"
#: peicode.h:1192
msgid "%B: size field is zero in Import Library Format header"
msgstr "%B: størrelsesfeltet er nul i Import Library Format-header"
#: peicode.h:1223
msgid "%B: string not null terminated in ILF object file."
msgstr "%B: streng ikke nultermineret i ILF-objektfil."
#: ppcboot.c:414
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ppcboot header:\n"
msgstr ""
"\n"
"ppcboot-hoved:\n"
#: ppcboot.c:415
#, c-format
msgid "Entry offset = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Startafstand = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:417
#, c-format
msgid "Length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Længde = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:421
#, c-format
msgid "Flag field = 0x%.2x\n"
msgstr "Flagfelt = 0x%.2x\n"
#: ppcboot.c:427
#, c-format
msgid "Partition name = \"%s\"\n"
msgstr "Partitionsnavn = \"%s\"\n"
#: ppcboot.c:446
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition[%d] start = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr ""
"\n"
"Start på partition[%d] = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:452
#, c-format
msgid "Partition[%d] end = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr "Slut på partition[%d] = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:458
#, c-format
msgid "Partition[%d] sector = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Sektor for partition[%d] = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:460
#, c-format
msgid "Partition[%d] length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Længde på partition[%d] = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: som.c:5471
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Exec Auxiliary Header\n"
msgstr ""
"\n"
"Ekstraheader til kørsel\n"
#: som.c:5776
msgid "som_sizeof_headers unimplemented"
msgstr "som_sizeof_headers er ikke implementeret"
#: srec.c:261
msgid "%B:%d: Unexpected character `%s' in S-record file\n"