blob: feb9c4a460f38e4c93ea4c374ec572c865057e35 [file] [log] [blame]
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
// test <stdarg.h>
#include <stdarg.h>
#include "test_macros.h"
#ifndef va_arg
#error va_arg not defined
#endif
#if TEST_STD_VER >= 11
# ifndef va_copy
# error va_copy is not defined when c++ >= 11
# endif
#endif
#ifndef va_end
#error va_end not defined
#endif
#ifndef va_start
#error va_start not defined
#endif
int main(int, char**)
{
va_list va;
((void)va);
return 0;
}