blob: 6cff9b47f169e56737f1b5374f2697909e57242a [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_analyze_cc1 -triple x86_64-apple-darwin10 -analyzer-checker=core -fblocks -analyzer-opt-analyze-nested-blocks -verify -x objective-c++ %s
// RUN: %clang_analyze_cc1 -std=c++11 -analyzer-checker=core,debug.DumpCFG -fblocks -analyzer-opt-analyze-nested-blocks %s > %t 2>&1
// RUN: FileCheck --input-file=%t %s
// expected-no-diagnostics
void testBlockWithoutCopyExpression(int i) {
// Captures i, with no copy expression.
(void)(^void() {
(void)i;
});
}
// CHECK-LABEL:void testBlockWithoutCopyExpression(int i)
// CHECK-NEXT: [B2 (ENTRY)]
// CHECK-NEXT: Succs (1): B1
// CHECK: [B1]
// CHECK-NEXT: 1: ^{ }
// CHECK-NEXT: 2: (void)([B1.1]) (CStyleCastExpr, ToVoid, void)
// CHECK-NEXT: Preds (1): B2
// CHECK-NEXT: Succs (1): B0
// CHECK: [B0 (EXIT)]
// CHECK-NEXT: Preds (1): B1
struct StructWithCopyConstructor {
StructWithCopyConstructor(int i);
StructWithCopyConstructor(const StructWithCopyConstructor &s);
};
void testBlockWithCopyExpression(StructWithCopyConstructor s) {
// Captures s, with a copy expression calling the copy constructor for StructWithCopyConstructor.
(void)(^void() {
(void)s;
});
}
// CHECK-LABEL:void testBlockWithCopyExpression(StructWithCopyConstructor s)
// CHECK-NEXT: [B2 (ENTRY)]
// CHECK-NEXT: Succs (1): B1
// CHECK: [B1]
// CHECK-NEXT: 1: s
// CHECK-NEXT: 2: [B1.1] (CXXConstructExpr, const struct StructWithCopyConstructor)
// CHECK-NEXT: 3: ^{ }
// CHECK-NEXT: 4: (void)([B1.3]) (CStyleCastExpr, ToVoid, void)
// CHECK-NEXT: Preds (1): B2
// CHECK-NEXT: Succs (1): B0
// CHECK: [B0 (EXIT)]
// CHECK-NEXT: Preds (1): B1
void testBlockWithCaptureByReference() {
__block StructWithCopyConstructor s(5);
// Captures s by reference, so no copy expression.
(void)(^void() {
(void)s;
});
}
// CHECK-LABEL:void testBlockWithCaptureByReference()
// CHECK-NEXT: [B2 (ENTRY)]
// CHECK-NEXT: Succs (1): B1
// CHECK: [B1]
// CHECK-NEXT: 1: 5
// CHECK-NEXT: 2: [B1.1] (CXXConstructExpr, struct StructWithCopyConstructor)
// CHECK-NEXT: 3: StructWithCopyConstructor s(5) __attribute__((blocks("byref")));
// CHECK-NEXT: 4: ^{ }
// CHECK-NEXT: 5: (void)([B1.4]) (CStyleCastExpr, ToVoid, void)
// CHECK-NEXT: Preds (1): B2
// CHECK-NEXT: Succs (1): B0
// CHECK: [B0 (EXIT)]
// CHECK-NEXT: Preds (1): B1