blob: a921441b006d687ff12a792eb116dfac13b46369 [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_cc1 -Eonly %s -verify -triple i686-pc-linux-gnu
// Multiply signed overflow
#if 0x7FFFFFFFFFFFFFFF*2 // expected-warning {{overflow}}
#endif
// Multiply unsigned overflow
#if 0xFFFFFFFFFFFFFFFF*2
#endif
// Add signed overflow
#if 0x7FFFFFFFFFFFFFFF+1 // expected-warning {{overflow}}
#endif
// Add unsigned overflow
#if 0xFFFFFFFFFFFFFFFF+1
#endif
// Subtract signed overflow
#if 0x7FFFFFFFFFFFFFFF- -1 // expected-warning {{overflow}}
#endif
// Subtract unsigned overflow
#if 0xFFFFFFFFFFFFFFFF- -1 // expected-warning {{converted from negative value}}
#endif