blob: 9494fc8a6e59541d7c3f41a9016db1200c22b4a3 [file] [log] [blame]
/*===---- avx512vlintrin.h - AVX512VL intrinsics ---------------------------===
*
* Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
* See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
*
*===-----------------------------------------------------------------------===
*/
#ifndef __IMMINTRIN_H
#error "Never use <avx512vlintrin.h> directly; include <immintrin.h> instead."
#endif
#ifndef __AVX512VLINTRIN_H
#define __AVX512VLINTRIN_H
#define __DEFAULT_FN_ATTRS128 __attribute__((__always_inline__, __nodebug__, __target__("avx512vl"), __min_vector_width__(128)))
#define __DEFAULT_FN_ATTRS256 __attribute__((__always_inline__, __nodebug__, __target__("avx512vl"), __min_vector_width__(256)))
typedef short __v2hi __attribute__((__vector_size__(4)));
typedef char __v4qi __attribute__((__vector_size__(4)));
typedef char __v2qi __attribute__((__vector_size__(2)));
/* Integer compare */
#define _mm_cmpeq_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_mask_cmpeq_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_cmpge_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_mask_cmpge_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_cmpgt_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_mask_cmpgt_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_cmple_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_mask_cmple_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_cmplt_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_mask_cmplt_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_cmpneq_epi32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_mask_cmpneq_epi32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_cmpeq_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_mask_cmpeq_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_cmpge_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_mask_cmpge_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_cmpgt_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_mask_cmpgt_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_cmple_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_mask_cmple_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_cmplt_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_mask_cmplt_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_cmpneq_epi32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_mask_cmpneq_epi32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_cmpeq_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_mask_cmpeq_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_cmpge_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_mask_cmpge_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_cmpgt_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_mask_cmpgt_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_cmple_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_mask_cmple_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_cmplt_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_mask_cmplt_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_cmpneq_epu32_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_mask_cmpneq_epu32_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_cmpeq_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_mask_cmpeq_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_cmpge_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_mask_cmpge_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_cmpgt_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_mask_cmpgt_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_cmple_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_mask_cmple_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_cmplt_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_mask_cmplt_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_cmpneq_epu32_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu32_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_mask_cmpneq_epu32_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu32_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_cmpeq_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_mask_cmpeq_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_cmpge_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_mask_cmpge_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_cmpgt_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_mask_cmpgt_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_cmple_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_mask_cmple_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_cmplt_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_mask_cmplt_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_cmpneq_epi64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_mask_cmpneq_epi64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_cmpeq_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_mask_cmpeq_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_cmpge_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_mask_cmpge_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_cmpgt_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_mask_cmpgt_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_cmple_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_mask_cmple_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_cmplt_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_mask_cmplt_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_cmpneq_epi64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epi64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_mask_cmpneq_epi64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epi64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_cmpeq_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_mask_cmpeq_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm_cmpge_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_mask_cmpge_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm_cmpgt_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_mask_cmpgt_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm_cmple_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_mask_cmple_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm_cmplt_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_mask_cmplt_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm_cmpneq_epu64_mask(A, B) \
_mm_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm_mask_cmpneq_epu64_mask(k, A, B) \
_mm_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_cmpeq_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_mask_cmpeq_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_EQ)
#define _mm256_cmpge_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_mask_cmpge_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GE)
#define _mm256_cmpgt_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_mask_cmpgt_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_GT)
#define _mm256_cmple_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_mask_cmple_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LE)
#define _mm256_cmplt_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_mask_cmplt_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_LT)
#define _mm256_cmpneq_epu64_mask(A, B) \
_mm256_cmp_epu64_mask((A), (B), _MM_CMPINT_NE)
#define _mm256_mask_cmpneq_epu64_mask(k, A, B) \
_mm256_mask_cmp_epu64_mask((k), (A), (B), _MM_CMPINT_NE)
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_add_epi32(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_add_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_add_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_add_epi32(__A, __B),
(__v8si)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_add_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_add_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_add_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_add_epi64(__A, __B),
(__v4di)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_sub_epi32(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_sub_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_sub_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_sub_epi32(__A, __B),
(__v8si)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_sub_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_sub_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_sub_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_sub_epi64(__A, __B),
(__v4di)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_add_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_add_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_add_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_add_epi32(__A, __B),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_add_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_add_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_add_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_add_epi64(__A, __B),
(__v2di)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_sub_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_sub_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_sub_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_sub_epi32(__A, __B),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_sub_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_sub_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_sub_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_sub_epi64(__A, __B),
(__v2di)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_mul_epi32(__m256i __W, __mmask8 __M, __m256i __X, __m256i __Y)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__M,
(__v4di)_mm256_mul_epi32(__X, __Y),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_mul_epi32(__mmask8 __M, __m256i __X, __m256i __Y)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__M,
(__v4di)_mm256_mul_epi32(__X, __Y),
(__v4di)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_mul_epi32(__m128i __W, __mmask8 __M, __m128i __X, __m128i __Y)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__M,
(__v2di)_mm_mul_epi32(__X, __Y),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_mul_epi32(__mmask8 __M, __m128i __X, __m128i __Y)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__M,
(__v2di)_mm_mul_epi32(__X, __Y),
(__v2di)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_mul_epu32(__m256i __W, __mmask8 __M, __m256i __X, __m256i __Y)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__M,
(__v4di)_mm256_mul_epu32(__X, __Y),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_mul_epu32(__mmask8 __M, __m256i __X, __m256i __Y)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__M,
(__v4di)_mm256_mul_epu32(__X, __Y),
(__v4di)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_mul_epu32(__m128i __W, __mmask8 __M, __m128i __X, __m128i __Y)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__M,
(__v2di)_mm_mul_epu32(__X, __Y),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_mul_epu32(__mmask8 __M, __m128i __X, __m128i __Y)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__M,
(__v2di)_mm_mul_epu32(__X, __Y),
(__v2di)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_mullo_epi32(__mmask8 __M, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__M,
(__v8si)_mm256_mullo_epi32(__A, __B),
(__v8si)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_mullo_epi32(__m256i __W, __mmask8 __M, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__M,
(__v8si)_mm256_mullo_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_mullo_epi32(__mmask8 __M, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__M,
(__v4si)_mm_mullo_epi32(__A, __B),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_mullo_epi32(__m128i __W, __mmask8 __M, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__M,
(__v4si)_mm_mullo_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_and_epi32(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v8su)__a & (__v8su)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_and_epi32(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_and_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_and_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_and_epi32(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_and_epi32(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v4su)__a & (__v4su)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_and_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_and_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_and_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_and_epi32(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_andnot_epi32(__m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)(~(__v8su)__A & (__v8su)__B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_andnot_epi32(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_andnot_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_andnot_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_andnot_epi32(_mm256_setzero_si256(),
__U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_andnot_epi32(__m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)(~(__v4su)__A & (__v4su)__B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_andnot_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_andnot_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_andnot_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_andnot_epi32(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_or_epi32(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v8su)__a | (__v8su)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_or_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_or_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_or_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_or_epi32(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_or_epi32(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v4su)__a | (__v4su)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_or_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_or_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_or_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_or_epi32(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_xor_epi32(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v8su)__a ^ (__v8su)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_xor_epi32(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_xor_epi32(__A, __B),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_xor_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_xor_epi32(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_xor_epi32(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v4su)__a ^ (__v4su)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_xor_epi32(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_xor_epi32(__A, __B),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_xor_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_xor_epi32(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_and_epi64(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v4du)__a & (__v4du)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_and_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_and_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_and_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_and_epi64(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_and_epi64(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v2du)__a & (__v2du)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_and_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_and_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_and_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_and_epi64(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_andnot_epi64(__m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)(~(__v4du)__A & (__v4du)__B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_andnot_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_andnot_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_andnot_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_andnot_epi64(_mm256_setzero_si256(),
__U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_andnot_epi64(__m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)(~(__v2du)__A & (__v2du)__B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_andnot_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_andnot_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_andnot_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_andnot_epi64(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_or_epi64(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v4du)__a | (__v4du)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_or_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_or_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_or_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_or_epi64(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_or_epi64(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v2du)__a | (__v2du)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_or_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_or_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_or_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_or_epi64(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_xor_epi64(__m256i __a, __m256i __b)
{
return (__m256i)((__v4du)__a ^ (__v4du)__b);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_xor_epi64(__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)__U,
(__v4di)_mm256_xor_epi64(__A, __B),
(__v4di)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_xor_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B)
{
return (__m256i)_mm256_mask_xor_epi64(_mm256_setzero_si256(), __U, __A, __B);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_xor_epi64(__m128i __a, __m128i __b)
{
return (__m128i)((__v2du)__a ^ (__v2du)__b);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_xor_epi64(__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A,
__m128i __B)
{
return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)__U,
(__v2di)_mm_xor_epi64(__A, __B),
(__v2di)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_xor_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B)
{
return (__m128i)_mm_mask_xor_epi64(_mm_setzero_si128(), __U, __A, __B);
}
#define _mm_cmp_epi32_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpd128_mask((__v4si)(__m128i)(a), \
(__v4si)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_epi32_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpd128_mask((__v4si)(__m128i)(a), \
(__v4si)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm_cmp_epu32_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpd128_mask((__v4si)(__m128i)(a), \
(__v4si)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_epu32_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpd128_mask((__v4si)(__m128i)(a), \
(__v4si)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_epi32_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpd256_mask((__v8si)(__m256i)(a), \
(__v8si)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_epi32_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpd256_mask((__v8si)(__m256i)(a), \
(__v8si)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_epu32_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpd256_mask((__v8si)(__m256i)(a), \
(__v8si)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_epu32_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpd256_mask((__v8si)(__m256i)(a), \
(__v8si)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm_cmp_epi64_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpq128_mask((__v2di)(__m128i)(a), \
(__v2di)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_epi64_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpq128_mask((__v2di)(__m128i)(a), \
(__v2di)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm_cmp_epu64_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpq128_mask((__v2di)(__m128i)(a), \
(__v2di)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_epu64_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpq128_mask((__v2di)(__m128i)(a), \
(__v2di)(__m128i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_epi64_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpq256_mask((__v4di)(__m256i)(a), \
(__v4di)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_epi64_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpq256_mask((__v4di)(__m256i)(a), \
(__v4di)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_epu64_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpq256_mask((__v4di)(__m256i)(a), \
(__v4di)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_epu64_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_ucmpq256_mask((__v4di)(__m256i)(a), \
(__v4di)(__m256i)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_ps_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpps256_mask((__v8sf)(__m256)(a), \
(__v8sf)(__m256)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_ps_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpps256_mask((__v8sf)(__m256)(a), \
(__v8sf)(__m256)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm256_cmp_pd_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmppd256_mask((__v4df)(__m256d)(a), \
(__v4df)(__m256d)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm256_mask_cmp_pd_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmppd256_mask((__v4df)(__m256d)(a), \
(__v4df)(__m256d)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm_cmp_ps_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpps128_mask((__v4sf)(__m128)(a), \
(__v4sf)(__m128)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_ps_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmpps128_mask((__v4sf)(__m128)(a), \
(__v4sf)(__m128)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
#define _mm_cmp_pd_mask(a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmppd128_mask((__v2df)(__m128d)(a), \
(__v2df)(__m128d)(b), (int)(p), \
(__mmask8)-1)
#define _mm_mask_cmp_pd_mask(m, a, b, p) \
(__mmask8)__builtin_ia32_cmppd128_mask((__v2df)(__m128d)(a), \
(__v2df)(__m128d)(b), (int)(p), \
(__mmask8)(m))
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmadd_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmadd_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmadd_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmsub_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmsub_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fnmadd_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd (-(__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fnmadd_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd (-(__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fnmsub_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd (-(__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmadd_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmadd_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmadd_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmsub_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmsub_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fnmadd_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 (-(__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fnmadd_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 (-(__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fnmsub_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 (-(__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmadd_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmadd_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmadd_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmsub_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmsub_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fnmadd_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps (-(__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fnmadd_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps (-(__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fnmsub_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps (-(__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmadd_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmadd_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmadd_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmsub_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmsub_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fnmadd_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 (-(__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fnmadd_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 (-(__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fnmsub_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 (-(__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmaddsub_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmaddsub_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmaddsub_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmsubadd_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmsubadd_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmaddsub_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmaddsub_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmaddsub_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmsubadd_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmsubadd_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmaddsub_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmaddsub_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmaddsub_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fmsubadd_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_fmsubadd_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmaddsub_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B,
__m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmaddsub_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmaddsub_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fmsubadd_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_fmsubadd_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmsub_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmsub_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmsub_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmsub_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmsubadd_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd ((__v2df) __A,
(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmsubadd_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubpd256 ((__v4df) __A,
(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fmsubadd_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fmsubadd_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddsubps256 ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fnmadd_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
-(__v2df) __B,
(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fnmadd_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
-(__v4df) __B,
(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fnmadd_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
-(__v4sf) __B,
(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fnmadd_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
-(__v8sf) __B,
(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fnmsub_pd(__m128d __A, __mmask8 __U, __m128d __B, __m128d __C)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
-(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fnmsub_pd(__m128d __A, __m128d __B, __m128d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd ((__v2df) __A,
-(__v2df) __B,
-(__v2df) __C),
(__v2df) __C);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fnmsub_pd(__m256d __A, __mmask8 __U, __m256d __B, __m256d __C)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
-(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fnmsub_pd(__m256d __A, __m256d __B, __m256d __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddpd256 ((__v4df) __A,
-(__v4df) __B,
-(__v4df) __C),
(__v4df) __C);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_fnmsub_ps(__m128 __A, __mmask8 __U, __m128 __B, __m128 __C)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
-(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask3_fnmsub_ps(__m128 __A, __m128 __B, __m128 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps ((__v4sf) __A,
-(__v4sf) __B,
-(__v4sf) __C),
(__v4sf) __C);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_fnmsub_ps(__m256 __A, __mmask8 __U, __m256 __B, __m256 __C)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
-(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask3_fnmsub_ps(__m256 __A, __m256 __B, __m256 __C, __mmask8 __U)
{
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256((__mmask8) __U,
__builtin_ia32_vfmaddps256 ((__v8sf) __A,
-(__v8sf) __B,
-(__v8sf) __C),
(__v8sf) __C);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_add_pd(__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_add_pd(__A, __B),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_add_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_add_pd(__A, __B),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_add_pd(__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_add_pd(__A, __B),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_add_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_add_pd(__A, __B),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_add_ps(__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_add_ps(__A, __B),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_add_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_add_ps(__A, __B),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_add_ps(__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_add_ps(__A, __B),
(__v8sf)__W);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_add_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_add_ps(__A, __B),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_blend_epi32 (__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __W) {
return (__m128i) __builtin_ia32_selectd_128 ((__mmask8) __U,
(__v4si) __W,
(__v4si) __A);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_blend_epi32 (__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __W) {
return (__m256i) __builtin_ia32_selectd_256 ((__mmask8) __U,
(__v8si) __W,
(__v8si) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_blend_pd (__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __W) {
return (__m128d) __builtin_ia32_selectpd_128 ((__mmask8) __U,
(__v2df) __W,
(__v2df) __A);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_blend_pd (__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __W) {
return (__m256d) __builtin_ia32_selectpd_256 ((__mmask8) __U,
(__v4df) __W,
(__v4df) __A);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_blend_ps (__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __W) {
return (__m128) __builtin_ia32_selectps_128 ((__mmask8) __U,
(__v4sf) __W,
(__v4sf) __A);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_blend_ps (__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __W) {
return (__m256) __builtin_ia32_selectps_256 ((__mmask8) __U,
(__v8sf) __W,
(__v8sf) __A);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_blend_epi64 (__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __W) {
return (__m128i) __builtin_ia32_selectq_128 ((__mmask8) __U,
(__v2di) __W,
(__v2di) __A);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_blend_epi64 (__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __W) {
return (__m256i) __builtin_ia32_selectq_256 ((__mmask8) __U,
(__v4di) __W,
(__v4di) __A);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compress_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_compressdf128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_compress_pd (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_compressdf128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df)
_mm_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compress_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_compressdf256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_compress_pd (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_compressdf256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df)
_mm256_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compress_epi64 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_compressdi128_mask ((__v2di) __A,
(__v2di) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_compress_epi64 (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_compressdi128_mask ((__v2di) __A,
(__v2di)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compress_epi64 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_compressdi256_mask ((__v4di) __A,
(__v4di) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_compress_epi64 (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_compressdi256_mask ((__v4di) __A,
(__v4di)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compress_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_compresssf128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_compress_ps (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_compresssf128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compress_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_compresssf256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_compress_ps (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_compresssf256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf)
_mm256_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compress_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_compresssi128_mask ((__v4si) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_compress_epi32 (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_compresssi128_mask ((__v4si) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compress_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_compresssi256_mask ((__v8si) __A,
(__v8si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_compress_epi32 (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_compresssi256_mask ((__v8si) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compressstoreu_pd (void *__P, __mmask8 __U, __m128d __A) {
__builtin_ia32_compressstoredf128_mask ((__v2df *) __P,
(__v2df) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compressstoreu_pd (void *__P, __mmask8 __U, __m256d __A) {
__builtin_ia32_compressstoredf256_mask ((__v4df *) __P,
(__v4df) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compressstoreu_epi64 (void *__P, __mmask8 __U, __m128i __A) {
__builtin_ia32_compressstoredi128_mask ((__v2di *) __P,
(__v2di) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compressstoreu_epi64 (void *__P, __mmask8 __U, __m256i __A) {
__builtin_ia32_compressstoredi256_mask ((__v4di *) __P,
(__v4di) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compressstoreu_ps (void *__P, __mmask8 __U, __m128 __A) {
__builtin_ia32_compressstoresf128_mask ((__v4sf *) __P,
(__v4sf) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compressstoreu_ps (void *__P, __mmask8 __U, __m256 __A) {
__builtin_ia32_compressstoresf256_mask ((__v8sf *) __P,
(__v8sf) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_compressstoreu_epi32 (void *__P, __mmask8 __U, __m128i __A) {
__builtin_ia32_compressstoresi128_mask ((__v4si *) __P,
(__v4si) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_compressstoreu_epi32 (void *__P, __mmask8 __U, __m256i __A) {
__builtin_ia32_compressstoresi256_mask ((__v8si *) __P,
(__v8si) __A,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtepi32_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
(__v2df)_mm_cvtepi32_pd(__A),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtepi32_pd (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
(__v2df)_mm_cvtepi32_pd(__A),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtepi32_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
(__v4df)_mm256_cvtepi32_pd(__A),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtepi32_pd (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
(__v4df)_mm256_cvtepi32_pd(__A),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtepi32_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_cvtepi32_ps(__A),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtepi32_ps (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_cvtepi32_ps(__A),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtepi32_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_cvtepi32_ps(__A),
(__v8sf)__W);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtepi32_ps (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_cvtepi32_ps(__A),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtpd_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2dq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtpd_epi32 (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2dq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtpd_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm256_cvtpd_epi32(__A),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtpd_epi32 (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm256_cvtpd_epi32(__A),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtpd_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_cvtpd2ps_mask ((__v2df) __A,
(__v4sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtpd_ps (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_cvtpd2ps_mask ((__v2df) __A,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtpd_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm256_cvtpd_ps(__A),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtpd_ps (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm256_cvtpd_ps(__A),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvtpd_epu32 (__m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtpd_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtpd_epu32 (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvtpd_epu32 (__m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtpd_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtpd_epu32 (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtps_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_cvtps_epi32(__A),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtps_epi32 (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_cvtps_epi32(__A),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtps_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_cvtps_epi32(__A),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtps_epi32 (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_cvtps_epi32(__A),
(__v8si)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtps_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_cvtps_pd(__A),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtps_pd (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_cvtps_pd(__A),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtps_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_cvtps_pd(__A),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtps_pd (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_cvtps_pd(__A),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvtps_epu32 (__m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtps_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtps_epu32 (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvtps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvtps_epu32 (__m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvtps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtps_epu32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvtps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtps_epu32 (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvtps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvttpd_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2dq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvttpd_epi32 (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2dq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvttpd_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm256_cvttpd_epi32(__A),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvttpd_epi32 (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm256_cvttpd_epi32(__A),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvttpd_epu32 (__m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvttpd_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvttpd_epu32 (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq128_mask ((__v2df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvttpd_epu32 (__m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvttpd_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvttpd_epu32 (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttpd2udq256_mask ((__v4df) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvttps_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_cvttps_epi32(__A),
(__v4si)__W);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvttps_epi32 (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)__U,
(__v4si)_mm_cvttps_epi32(__A),
(__v4si)_mm_setzero_si128());
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvttps_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_cvttps_epi32(__A),
(__v8si)__W);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvttps_epi32 (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)__U,
(__v8si)_mm256_cvttps_epi32(__A),
(__v8si)_mm256_setzero_si256());
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvttps_epu32 (__m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvttps_epu32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvttps_epu32 (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_cvttps2udq128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvttps_epu32 (__m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvttps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvttps_epu32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvttps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvttps_epu32 (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_cvttps2udq256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvtepu32_pd (__m128i __A) {
return (__m128d) __builtin_convertvector(
__builtin_shufflevector((__v4su)__A, (__v4su)__A, 0, 1), __v2df);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtepu32_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
(__v2df)_mm_cvtepu32_pd(__A),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtepu32_pd (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8) __U,
(__v2df)_mm_cvtepu32_pd(__A),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvtepu32_pd (__m128i __A) {
return (__m256d)__builtin_convertvector((__v4su)__A, __v4df);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtepu32_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
(__v4df)_mm256_cvtepu32_pd(__A),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtepu32_pd (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8) __U,
(__v4df)_mm256_cvtepu32_pd(__A),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_cvtepu32_ps (__m128i __A) {
return (__m128)__builtin_convertvector((__v4su)__A, __v4sf);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_cvtepu32_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_cvtepu32_ps(__A),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_cvtepu32_ps (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_cvtepu32_ps(__A),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_cvtepu32_ps (__m256i __A) {
return (__m256)__builtin_convertvector((__v8su)__A, __v8sf);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_cvtepu32_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_cvtepu32_ps(__A),
(__v8sf)__W);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_cvtepu32_ps (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_cvtepu32_ps(__A),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_div_pd(__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_div_pd(__A, __B),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_div_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_div_pd(__A, __B),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_div_pd(__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_div_pd(__A, __B),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_div_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_div_pd(__A, __B),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_div_ps(__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_div_ps(__A, __B),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_div_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_div_ps(__A, __B),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_div_ps(__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_div_ps(__A, __B),
(__v8sf)__W);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_div_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_div_ps(__A, __B),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expand_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_expanddf128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expand_pd (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_expanddf128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df)
_mm_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expand_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_expanddf256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expand_pd (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_expanddf256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df)
_mm256_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expand_epi64 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expanddi128_mask ((__v2di) __A,
(__v2di) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expand_epi64 (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expanddi128_mask ((__v2di) __A,
(__v2di)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expand_epi64 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expanddi256_mask ((__v4di) __A,
(__v4di) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expand_epi64 (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expanddi256_mask ((__v4di) __A,
(__v4di)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expandloadu_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128d) __builtin_ia32_expandloaddf128_mask ((__v2df *) __P,
(__v2df) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expandloadu_pd (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128d) __builtin_ia32_expandloaddf128_mask ((__v2df *) __P,
(__v2df)
_mm_setzero_pd (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expandloadu_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256d) __builtin_ia32_expandloaddf256_mask ((__v4df *) __P,
(__v4df) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expandloadu_pd (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256d) __builtin_ia32_expandloaddf256_mask ((__v4df *) __P,
(__v4df)
_mm256_setzero_pd (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expandloadu_epi64 (__m128i __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandloaddi128_mask ((__v2di *) __P,
(__v2di) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expandloadu_epi64 (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandloaddi128_mask ((__v2di *) __P,
(__v2di)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expandloadu_epi64 (__m256i __W, __mmask8 __U,
void const *__P) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandloaddi256_mask ((__v4di *) __P,
(__v4di) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expandloadu_epi64 (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandloaddi256_mask ((__v4di *) __P,
(__v4di)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expandloadu_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128) __builtin_ia32_expandloadsf128_mask ((__v4sf *) __P,
(__v4sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expandloadu_ps (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128) __builtin_ia32_expandloadsf128_mask ((__v4sf *) __P,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expandloadu_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256) __builtin_ia32_expandloadsf256_mask ((__v8sf *) __P,
(__v8sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expandloadu_ps (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256) __builtin_ia32_expandloadsf256_mask ((__v8sf *) __P,
(__v8sf)
_mm256_setzero_ps (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expandloadu_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadsi128_mask ((__v4si *) __P,
(__v4si) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expandloadu_epi32 (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadsi128_mask ((__v4si *) __P,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expandloadu_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U,
void const *__P) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadsi256_mask ((__v8si *) __P,
(__v8si) __W,
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expandloadu_epi32 (__mmask8 __U, void const *__P) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadsi256_mask ((__v8si *) __P,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8)
__U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expand_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_expandsf128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expand_ps (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_expandsf128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expand_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_expandsf256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expand_ps (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_expandsf256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf)
_mm256_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_expand_epi32 (__m128i __W, __mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandsi128_mask ((__v4si) __A,
(__v4si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_expand_epi32 (__mmask8 __U, __m128i __A) {
return (__m128i) __builtin_ia32_expandsi128_mask ((__v4si) __A,
(__v4si)
_mm_setzero_si128 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_expand_epi32 (__m256i __W, __mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandsi256_mask ((__v8si) __A,
(__v8si) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_expand_epi32 (__mmask8 __U, __m256i __A) {
return (__m256i) __builtin_ia32_expandsi256_mask ((__v8si) __A,
(__v8si)
_mm256_setzero_si256 (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_getexp_pd (__m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_getexppd128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df)
_mm_setzero_pd (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_getexp_pd (__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_getexppd128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_getexp_pd (__mmask8 __U, __m128d __A) {
return (__m128d) __builtin_ia32_getexppd128_mask ((__v2df) __A,
(__v2df)
_mm_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_getexp_pd (__m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_getexppd256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df)
_mm256_setzero_pd (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_getexp_pd (__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_getexppd256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_getexp_pd (__mmask8 __U, __m256d __A) {
return (__m256d) __builtin_ia32_getexppd256_mask ((__v4df) __A,
(__v4df)
_mm256_setzero_pd (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_getexp_ps (__m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_getexpps128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_getexp_ps (__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_getexpps128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_getexp_ps (__mmask8 __U, __m128 __A) {
return (__m128) __builtin_ia32_getexpps128_mask ((__v4sf) __A,
(__v4sf)
_mm_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_getexp_ps (__m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_getexpps256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf)
_mm256_setzero_ps (),
(__mmask8) -1);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_getexp_ps (__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_getexpps256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf) __W,
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_getexp_ps (__mmask8 __U, __m256 __A) {
return (__m256) __builtin_ia32_getexpps256_mask ((__v8sf) __A,
(__v8sf)
_mm256_setzero_ps (),
(__mmask8) __U);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_max_pd(__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_max_pd(__A, __B),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_max_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_max_pd(__A, __B),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_max_pd(__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_max_pd(__A, __B),
(__v4df)__W);
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_max_pd(__mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)_mm256_max_pd(__A, __B),
(__v4df)_mm256_setzero_pd());
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_max_ps(__m128 __W, __mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_max_ps(__A, __B),
(__v4sf)__W);
}
static __inline__ __m128 __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_max_ps(__mmask8 __U, __m128 __A, __m128 __B) {
return (__m128)__builtin_ia32_selectps_128((__mmask8)__U,
(__v4sf)_mm_max_ps(__A, __B),
(__v4sf)_mm_setzero_ps());
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_max_ps(__m256 __W, __mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_max_ps(__A, __B),
(__v8sf)__W);
}
static __inline__ __m256 __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_maskz_max_ps(__mmask8 __U, __m256 __A, __m256 __B) {
return (__m256)__builtin_ia32_selectps_256((__mmask8)__U,
(__v8sf)_mm256_max_ps(__A, __B),
(__v8sf)_mm256_setzero_ps());
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_mask_min_pd(__m128d __W, __mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_min_pd(__A, __B),
(__v2df)__W);
}
static __inline__ __m128d __DEFAULT_FN_ATTRS128
_mm_maskz_min_pd(__mmask8 __U, __m128d __A, __m128d __B) {
return (__m128d)__builtin_ia32_selectpd_128((__mmask8)__U,
(__v2df)_mm_min_pd(__A, __B),
(__v2df)_mm_setzero_pd());
}
static __inline__ __m256d __DEFAULT_FN_ATTRS256
_mm256_mask_min_pd(__m256d __W, __mmask8 __U, __m256d __A, __m256d __B) {
return (__m256d)__builtin_ia32_selectpd_256((__mmask8)__U,
(__v4df)<