blob: a5bb1a8f8e44b22ac2351ce7984cb5c126ac934c [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-apple-darwin -mcpu=core-avx2 -mattr=+avx2 | FileCheck %s
; CHECK: vpandn
; CHECK: vpandn %ymm
; CHECK: ret
define <4 x i64> @vpandn(<4 x i64> %a, <4 x i64> %b) nounwind uwtable readnone ssp {
entry:
; Force the execution domain with an add.
%a2 = add <4 x i64> %a, <i64 1, i64 1, i64 1, i64 1>
%y = xor <4 x i64> %a2, <i64 -1, i64 -1, i64 -1, i64 -1>
%x = and <4 x i64> %a, %y
ret <4 x i64> %x
}
; CHECK: vpand
; CHECK: vpand %ymm
; CHECK: ret
define <4 x i64> @vpand(<4 x i64> %a, <4 x i64> %b) nounwind uwtable readnone ssp {
entry:
; Force the execution domain with an add.
%a2 = add <4 x i64> %a, <i64 1, i64 1, i64 1, i64 1>
%x = and <4 x i64> %a2, %b
ret <4 x i64> %x
}
; CHECK: vpor
; CHECK: vpor %ymm
; CHECK: ret
define <4 x i64> @vpor(<4 x i64> %a, <4 x i64> %b) nounwind uwtable readnone ssp {
entry:
; Force the execution domain with an add.
%a2 = add <4 x i64> %a, <i64 1, i64 1, i64 1, i64 1>
%x = or <4 x i64> %a2, %b
ret <4 x i64> %x
}
; CHECK: vpxor
; CHECK: vpxor %ymm
; CHECK: ret
define <4 x i64> @vpxor(<4 x i64> %a, <4 x i64> %b) nounwind uwtable readnone ssp {
entry:
; Force the execution domain with an add.
%a2 = add <4 x i64> %a, <i64 1, i64 1, i64 1, i64 1>
%x = xor <4 x i64> %a2, %b
ret <4 x i64> %x
}
; CHECK: vpblendvb
; CHECK: vpblendvb %ymm
; CHECK: ret
define <32 x i8> @vpblendvb(<32 x i1> %cond, <32 x i8> %x, <32 x i8> %y) {
%min = select <32 x i1> %cond, <32 x i8> %x, <32 x i8> %y
ret <32 x i8> %min
}
define <8 x i32> @signd(<8 x i32> %a, <8 x i32> %b) nounwind {
entry:
; CHECK: signd:
; CHECK: psignd
; CHECK-NOT: sub
; CHECK: ret
%b.lobit = ashr <8 x i32> %b, <i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31>
%sub = sub nsw <8 x i32> zeroinitializer, %a
%0 = xor <8 x i32> %b.lobit, <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>
%1 = and <8 x i32> %a, %0
%2 = and <8 x i32> %b.lobit, %sub
%cond = or <8 x i32> %1, %2
ret <8 x i32> %cond
}
define <8 x i32> @blendvb(<8 x i32> %b, <8 x i32> %a, <8 x i32> %c) nounwind {
entry:
; CHECK: blendvb:
; CHECK: pblendvb
; CHECK: ret
%b.lobit = ashr <8 x i32> %b, <i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31, i32 31>
%sub = sub nsw <8 x i32> zeroinitializer, %a
%0 = xor <8 x i32> %b.lobit, <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>
%1 = and <8 x i32> %c, %0
%2 = and <8 x i32> %a, %b.lobit
%cond = or <8 x i32> %1, %2
ret <8 x i32> %cond
}
define <8 x i32> @allOnes() nounwind {
; CHECK: vpcmpeqd
; CHECK-NOT: vinsert
ret <8 x i32> <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>
}
define <16 x i16> @allOnes2() nounwind {
; CHECK: vpcmpeqd
; CHECK-NOT: vinsert
ret <16 x i16> <i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1, i16 -1>
}