blob: 7e914984fe445431ae388720a1210a667c9c57b1 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=x86 -mcpu=corei7-avx -mattr=+avx -mtriple=i686-pc-win32 | FileCheck %s
;CHECK: add18i16
define void @add18i16(<18 x i16>* nocapture sret %ret, <18 x i16>* %bp) nounwind {
;CHECK: vmovaps
%b = load <18 x i16>* %bp, align 16
%x = add <18 x i16> zeroinitializer, %b
store <18 x i16> %x, <18 x i16>* %ret, align 16
;CHECK: ret
ret void
}