blob: 366985678e54dd88a6bba0b045974662dc011ef4 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=x86
define void @test2(<2 x i32> %A, <2 x i32> %B, <2 x i32>* %C) nounwind {
%D = icmp sgt <2 x i32> %A, %B
%E = zext <2 x i1> %D to <2 x i32>
store <2 x i32> %E, <2 x i32>* %C
ret void
}