blob: 6b74e9a946d16ccedb09335fed1bb186673370d8 [file] [log] [blame]
; RUN: opt < %s -basicaa -gvn -S | FileCheck %s
define i32 @main(i32** %p) {
block1:
br i1 true, label %block2, label %block3
block2:
%a = load i32** %p
br label %block4
block3:
%b = load i32** %p
br label %block4
block4:
; CHECK-NOT: %existingPHI = phi
; CHECK: %DEAD = phi
%existingPHI = phi i32* [ %a, %block2 ], [ %b, %block3 ]
%DEAD = load i32** %p
%c = load i32* %DEAD
%d = load i32* %existingPHI
%e = add i32 %c, %d
ret i32 %e
}