blob: bdd4fb83055791dd001e3017803c6603afc2b30e [file] [log] [blame]
; RUN: llc -march=amdgcn -mcpu=verde -verify-machineinstrs < %s | FileCheck -check-prefix=GCN %s
; RUN: llc -march=amdgcn -mcpu=gfx900 -verify-machineinstrs < %s | FileCheck -check-prefix=GCN %s
; RUN: llc -march=amdgcn -mcpu=gfx1010 -verify-machineinstrs -show-mc-encoding < %s | FileCheck -check-prefix=GCN %s
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_swap_1d:
; GFX6789: image_atomic_swap v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_swap v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_swap_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.swap.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_1d:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_sub_1d:
; GFX6789: image_atomic_sub v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_sub v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_sub_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.sub.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_smin_1d:
; GFX6789: image_atomic_smin v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_smin v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_smin_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.smin.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_umin_1d:
; GFX6789: image_atomic_umin v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_umin v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_umin_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.umin.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_smax_1d:
; GFX6789: image_atomic_smax v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_smax v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_smax_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.smax.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_umax_1d:
; GFX6789: image_atomic_umax v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_umax v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_umax_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.umax.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_and_1d:
; GFX6789: image_atomic_and v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_and v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_and_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.and.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_or_1d:
; GFX6789: image_atomic_or v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_or v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_or_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.or.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_xor_1d:
; GFX6789: image_atomic_xor v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_xor v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_xor_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.xor.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_inc_1d:
; GFX6789: image_atomic_inc v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_inc v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_inc_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.inc.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_dec_1d:
; GFX6789: image_atomic_dec v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_dec v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_dec_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.dec.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_cmpswap_1d:
; GFX6789: image_atomic_cmpswap v[0:1], v2, s[0:7] dmask:0x3 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_cmpswap v[0:1], v2, s[0:7] dmask:0x3 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_cmpswap_1d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %cmp, i32 %swap, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.cmpswap.1d.i32.i32(i32 %cmp, i32 %swap, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_2d:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:2], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:2], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_2D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_2d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_3d:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_3D unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_3d(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %r) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.3d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %r, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_cube:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc da{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_CUBE unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_cube(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %face) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.cube.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %face, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_1darray:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:2], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc da{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:2], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D_ARRAY unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_1darray(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %slice) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.1darray.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %slice, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_2darray:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc da{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_2D_ARRAY unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_2darray(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %slice) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2darray.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %slice, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_2dmsaa:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_2D_MSAA unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_2dmsaa(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %fragid) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2dmsaa.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %fragid, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_2darraymsaa:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 unorm glc da{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v[1:4], s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_2D_MSAA_ARRAY unorm glc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_2darraymsaa(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %slice, i32 %fragid) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2darraymsaa.i32.i32(i32 %data, i32 %s, i32 %t, i32 %slice, i32 %fragid, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 0)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
; GCN-LABEL: {{^}}atomic_add_1d_slc:
; GFX6789: image_atomic_add v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 unorm glc slc{{$}}
; GFX10: image_atomic_add v0, v1, s[0:7] dmask:0x1 dim:SQ_RSRC_IMG_1D unorm glc slc ;
define amdgpu_ps float @atomic_add_1d_slc(<8 x i32> inreg %rsrc, i32 %data, i32 %s) {
main_body:
%v = call i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.1d.i32.i32(i32 %data, i32 %s, <8 x i32> %rsrc, i32 0, i32 2)
%out = bitcast i32 %v to float
ret float %out
}
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.swap.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.sub.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.smin.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.umin.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.smax.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.umax.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.and.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.or.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.xor.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.inc.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.dec.1d.i32.i32(i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.cmpswap.1d.i32.i32(i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2d.i32.i32(i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.3d.i32.i32(i32, i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.cube.i32.i32(i32, i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.1darray.i32.i32(i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2darray.i32.i32(i32, i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2dmsaa.i32.i32(i32, i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
declare i32 @llvm.amdgcn.image.atomic.add.2darraymsaa.i32.i32(i32, i32, i32, i32, i32, <8 x i32>, i32, i32) #0
attributes #0 = { nounwind }
attributes #1 = { nounwind readonly }
attributes #2 = { nounwind readnone }