blob: 56951639ad2dcd0c6582d67ef1033c9e8e89689e [file] [log] [blame]
// RUN: not llvm-mc -arch=amdgcn -mcpu=gfx900 -show-encoding %s 2>&1 | FileCheck -check-prefix=GFX9 %s
v_pk_add_f16 v1, -17, v2
// GFX9: :19: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, 65, v2
// GFX9: :18: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, 64.0, v2
// GFX9: :18: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, -0.15915494, v2
// GFX9: :19: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, -0.0, v2
// GFX9: :19: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, -32768, v2
// GFX9: :19: error: invalid operand for instruction
v_pk_add_f16 v1, 32767, v2
// GFX9: :18: error: invalid operand for instruction