blob: 3251cb606802a194489923074f0a54c6843ff17c [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=i686-- < %s | FileCheck %s
define i32 @test1(i32 %x) {
%xor = xor i32 %x, 31
%sub = sub i32 32, %xor
ret i32 %sub
; CHECK-LABEL: test1:
; CHECK: xorl $-32
; CHECK-NEXT: addl $33
; CHECK-NEXT: ret
}