blob: 5f241849910df2e1b481aa2bce52c477ac6a1932 [file] [log] [blame]
//===- tools/dsymutil/CFBundle.h - CFBundle helper --------------*- C++ -*-===//
//
// The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#ifndef LLVM_TOOLS_DSYMUTIL_CFBUNDLE_H
#define LLVM_TOOLS_DSYMUTIL_CFBUNDLE_H
#include "llvm/ADT/StringRef.h"
#include <string>
namespace llvm {
namespace dsymutil {
struct CFBundleInfo {
std::string VersionStr = "1";
std::string ShortVersionStr = "1.0";
std::string IDStr;
bool OmitShortVersion() const { return ShortVersionStr.empty(); }
};
CFBundleInfo getBundleInfo(llvm::StringRef ExePath);
} // end namespace dsymutil
} // end namespace llvm
#endif