blob: 5a40f9d5ad699b8ad89674b1107a5280da54ee1d [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=i686-- -mcpu=i486 < %s | FileCheck %s
define i32 @test1(i32 %g, i32* %j) {
%tobool = icmp eq i32 %g, 0
%cmp = load i32, i32* %j, align 4
%retval.0 = select i1 %tobool, i32 1, i32 %cmp
ret i32 %retval.0
; CHECK-LABEL: test1:
; CHECK-NOT: cmov
}