blob: 105c2672ee1b96bdcc69800a6c95124779638ca7 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=thumb-eabi -mcpu=arm1156t2-s -mattr=+thumb2 -show-mc-encoding %s -o - \
; RUN: | FileCheck %s
define i32 @f1(i32 %a.s) {
entry:
; CHECK-LABEL: f1:
; CHECK: it eq
; CHECK: moveq
%tmp = icmp eq i32 %a.s, 4
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f2(i32 %a.s) {
entry:
; CHECK-LABEL: f2:
; CHECK: it gt
; CHECK: movgt
%tmp = icmp sgt i32 %a.s, 4
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f3(i32 %a.s, i32 %b.s) {
entry:
; CHECK-LABEL: f3:
; CHECK: it lt
; CHECK: movlt
%tmp = icmp slt i32 %a.s, %b.s
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f4(i32 %a.s, i32 %b.s) {
entry:
; CHECK-LABEL: f4:
; CHECK: it le
; CHECK: movle
%tmp = icmp sle i32 %a.s, %b.s
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f5(i32 %a.u, i32 %b.u) {
entry:
; CHECK-LABEL: f5:
; CHECK: it ls
; CHECK: movls
%tmp = icmp ule i32 %a.u, %b.u
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f6(i32 %a.u, i32 %b.u) {
entry:
; CHECK-LABEL: f6:
; CHECK: it hi
; CHECK: movhi
%tmp = icmp ugt i32 %a.u, %b.u
%tmp1.s = select i1 %tmp, i32 2, i32 3
ret i32 %tmp1.s
}
define i32 @f7(i32 %a, i32 %b, i32 %c) {
entry:
; CHECK-LABEL: f7:
; CHECK: it hi
; CHECK: lsrhi {{r[0-9]+}}
%tmp1 = icmp ugt i32 %a, %b
%tmp2 = udiv i32 %c, 3
%tmp3 = select i1 %tmp1, i32 %tmp2, i32 3
ret i32 %tmp3
}
define i32 @f8(i32 %a, i32 %b, i32 %c) {
entry:
; CHECK-LABEL: f8:
; CHECK: it lo
; CHECK: lsllo {{r[0-9]+}}
%tmp1 = icmp ult i32 %a, %b
%tmp2 = mul i32 %c, 4
%tmp3 = select i1 %tmp1, i32 %tmp2, i32 3
ret i32 %tmp3
}
define i32 @f9(i32 %a, i32 %b, i32 %c) {
entry:
; CHECK-LABEL: f9:
; CHECK: it ge
; CHECK: rorge.w
%tmp1 = icmp sge i32 %a, %b
%tmp2 = shl i32 %c, 10
%tmp3 = lshr i32 %c, 22
%tmp4 = or i32 %tmp2, %tmp3
%tmp5 = select i1 %tmp1, i32 %tmp4, i32 3
ret i32 %tmp5
}
define i32 @f10(i32 %a, i32 %b) {
; CHECK-LABEL: f10:
; CHECK: movwne {{r[0-9]+}}, #1234 @ encoding: [0x40,0xf2,0xd2,0x4{{[0-9a-f]+}}]
%tst = icmp ne i32 %a, %b
%val = select i1 %tst, i32 1234, i32 12345
ret i32 %val
}
; Make sure we pick the Thumb encoding for movw/movt
define i32 @f11(i32 %a, i32 %b) {
; CHECK-LABEL: f11:
; CHECK: movwne {{r[0-9]+}}, #50033 @ encoding: [0x4c,0xf2,0x71,0x3{{[0-9a-f]+}}]
%tst = icmp ne i32 %a, %b
%val = select i1 %tst, i32 123454321, i32 543212345
ret i32 %val
}